2018 : GIAY UY QUYEN & THU NGO HO BUI ( TRONG ) THINH LIET THONG BAO RONG RAI VA KEU GOI TAT CA HAU DUE TAM PHUC PHAT TAM CONG DUC

2018 : GIAY UY QUYEN & THU NGO HO BUI ( TRONG ) THINH LIET THONG BAO RONG RAI VA KEU GOI TAT CA HAU DUE TAM PHUC PHAT TAM CONG DUC

2018 : GIAY UY QUYEN & THU NGO HO BUI (TRONG) THINH LIET THONG BAO RONG RAI VA KEU GOI TAT CA HAU DUE TAM PHUC PHAT TAM CONG DUC

 

 
 

Kính chuyển đến Họ Bùi Việt Nam toàn quốc cùng tất cả quý vị họ Bùi các nước trên thế giới,

Chủ Đề :  THƯ NGỎ của Trưởng Họ Bùi ông Bùi Khắc Luân và Trưởng Ban Chi Biểu ông Bùi Khắc Hùng về…. TIN MỪNG ! ! ! : Mảnh đất linh thiêng nơi an vị ngôi mộ Thủy Tổ BÙI CHÍ ĐỨC .

Ngôi mộ được an vị tại thôn Hạ xã Định Công 612 nam và vừa được chánh quyền công nhận chính thức đã giao trả lại mảnh đất linh thiêng nay trả về cho họ Bùi ngày 26/01/2018. Quả thực đây là một sự kiện tâm linh là lung trùng hợp bởi vì đây chính là ngày Quốc Khánh Úc Đại Lợi  26 tháng 01 hàng năm.

Trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khắp nơi đất nước và trên thế giới đang cùng chia vui với chúng tôi !

05/04/2018 Melbourne – Australia

                                                                                                                                                                     Thừa Lịnh Ban Chi Biểu Họ BÙI Thịnh Liệt – Hà Nội

                                                                                             BUI NAM 

Hậu Duệ đời XVI – Sơn Nam Vọng Tộc

 

 

    

   

 

Nếu cần xin quý vị khắp nơi trong va ngoài nước vui lòng liên lạc cho tôi !

Email : vnchoice2007@msn.com

Dien Thoai +61422089567

 

Ông Bùi Nam là cố vấn cho Chủ tịch đảng Xanh Thượng nghị sỹ Australia, một người con của dòng họ Bùi Thịnh Liệt luôn quan tâm đến dòng họ, cũng như theo dõi sát sao hoạt động của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, có những ý kiến đóng góp đầy trách nhiệm, nhiệt tình về tổ chức và hoạt động cộng đồng. Ông rất ủng hộ họat động của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam và mong muốn, tìm cách kết nối xây dựng tổ chức họ Bùi ở Australia (ông Bùi Nam đã liên lạc, trao đổi với họ Bùi Việt Nam từ những năm 2009).