ĐẠI HỘI BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III – NHIỆM KỲ 2018 -2023.  MỘT ĐẠI HỘI KỶ CƯƠNG – TRUYỀN THỐNG –TRÍ TUỆ- ĐOÀN KẾT– PHÁT TRIỂN

ĐẠI HỘI BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III – NHIỆM KỲ 2018 -2023.   MỘT ĐẠI HỘI KỶ CƯƠNG – TRUYỀN THỐNG –TRÍ TUỆ- ĐOÀN KẾT– PHÁT TRIỂN

ĐẠI HỘI BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III – NHIỆM KỲ 2018 -2023.

 MỘT ĐẠI HỘI KỶ CƯƠNG – TRUYỀN THỐNG –TRÍ TUỆ- ĐOÀN KẾT– PHÁT TRIỂN

 

                                                                                                  Bùi Việt Đức

                                                                                           (Tin BPT Cộng đồng)

 

     Đại hội Đại biểu Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III ngày 19 tháng 8 năm 2018 mang đầy những kỷ niệm và có ý nghĩa rất sâu sắc đối với các đại biểu đại diện con cháu họ Bùi ba miền: Bắc, trung, nam trong toàn quốc, đó là kết quả của sự thành công tốt đẹp của đại hội.

      Đại hội đã được nghe báo cáo hoạt động của nhiệm kỳ II, lịch sử tạo dựng BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam từ khi thành lập BLL lâm thời đến Đại hội CĐHB Nhiệm kỳ I; Nhiệm kỳ II và sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, toàn diện trên tất cả các nội dung theo Điều lệ CĐHB đã quy định. Đại hội cũng đã ghi nhận công lao, sự đóng góp sức lực, trí tuệ, thời gian, tiền của… của các ban, các cá nhân thành viên, doanh nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh của BLL lâm thời, BCH các Khóa I, Khóa II. Với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, thấm thía nặng tình người, tình dòng tộc mang tầm vóc truyền thống Tổ Tiên mà hàng ngàn vạn đời Tổ Tiên đã để lại cho con dân họ Bùi hôm nay thể hiện sự kế thừa, phát triển của họ Bùi luôn luôn là dòng chảy liên tục mãi mãi về sau với đức tài của họ Bùi Việt Nam.

     Sự chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng thể hiện trong báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ II, nhiệm vụ nhiệm kỳ III, điều quan trọng mà toàn thể Đại hội nhận thức được hoạt động của CĐHBVN những năm qua trên nguyên tắc: Hiệp thương, đồng thuận, tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch. Tôn trọng hiện tại quan hệ họ tộc, dòng tộc. Đảm bảo nguyên tắc họ tộc quan hệ theo thứ bậc, cộng đồng quan hệ theo tuổi, ai hơn tuổi là anh, ít tuổi là em (anh, chị, em, chú, bác, ông, bà, cụ….). Các hội nghị rất rõ ràng rành mạch, theo đúng nguyên tắc. Hội nghị BCH gồm toàn thể BCH. Hội nghị ban Thường trực chỉ gồm các thành viên BTT, hội nghị BCH mở rộng bao gồm thành viên BCH và đại biểu mời, Đại hội thì gồm các ủy viên BCH, các đại biểu mời theo chỉ tiêu về số lượng đại biểu, phân cho các địa phương theo kế hoạch của BCH đương nhiệm triệu tập.

      Mọi sự cụ thể rành mạch, không nhân tiện lồng ghép để người đi dự hội nghị biết được nội dung, trách nhiệm của mình tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong quan hệ, trong công việc thể hiện quan điểm nhất quán của CĐHB Việt Nam.

 

 

      Về dự Đại hội là dịp để các đại biểu các tỉnh, thành phố, huyện, quận… giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thăm hỏi liên kết, tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng phát triển. Cũng từ đó có dịp hiểu về cội nguồn họ Bùi mà cụ Bùi Phan Kỳ đã có lần phát biểu:

“ Họ Bùi là dòng họ có lịch sử rất lâu đời. Họ Bùi Việt Nam là một họ bản địa, có gốc trên đất Việt từ thời các vua Hùng dựng nước, không làm vua nhưng từ trước đến nay triều đại vua chúa nào của Việt Nam, họ Bùi cũng đều có những danh tướng, đại thần, khoa bảng (Kể cả trai hay gái họ Bùi) phò vua giúp nước, Họ Bùi đã được biết đến từ 3.400 năm trước…..”

       Người ta cũng đã tìm thấy một bài vị biên chép về lịch sử của vua Lê Đại Hành trong đó có ghi: “Vào năm 257 trước công nguyên, nhà Thục xâm chiếm nước ta, có  dòng họ gồm: Ngô tộc, Bùi tộc, Lê tộc, Trần tộc được vua Hùng (Duệ Vương) triệu tập 4 vị Đại thần cùng 5000 binh mã đã đánh thắng trận đầu, giặc bị tiêu diệt máu chảy thành sông vang dội núi sông”. Thời Hai Bà Trưng có 2 danh tướng là Bùi Thạch Đa và Bùi Thạch Đê và mộ hiện vẫn tồn tại suốt gần 2000 năm nay trên vùng đất tổ Hùng Vương, ở Tam Nông, Phú Thọ”

      Cũng từ kết quả đại hội III CĐHBVN ngày 19/8/2018 con cháu họ Bùi biết them tên tuổi các bậc tiền bối như:

Thái tổ họ Bùi: Bùi Quang Dũng ở Thái Bình, Bùi Quang Dũng khai quốc công thần, được Đinh Tiên Hoàng phong Trấn Đông Tiết độ sứ.

Cụ Bùi Tá Hán từ thời kỳ trấn nhậm, vùng đất Quảng Nam ngày càng thịnh vượng, trở thành chỗ dựa vững chắc của chúa Nguyễn sau này, cung cấp nhân tài vật lực cho sự nghiệp mở mang bờ cõi về phương nam:

                                  “Từ thuở mang gươm đi mở cõi

                             Ngàn năm thương nhớ Đất Thăng Lòng”

Cụ Bùi Viện ở Thái Bình, người lãnh nhận sứ mạng sang Mỹ do sự tiến cử của một viên đại thần trong triều với Vua Tự Đức. Bùi Viện lúc đó đang được xem như là một nhà kinh bang tế thế, có công lơn trong việc xây dựng cảng Hải Phòng lập ra Tuần dương quân (lực lượng hải quân thường trực) gồm 200 chiến thuyền và 2.000 quân thủy thiện chiến và lập ra hệ thống thương điếm ở các tỉnh ven biển Bắc Kỳ còn có biết bao nhân thần. Đại thần những người con của Họ Bùi đã luôn luôn sát cánh bên Vua để giữ gìn giang sơn bờ cõi bảo vệ giống nòi.

     Chí sỹ Bùi Bằng Đoàn thanh tra đặc biệt của chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà từ ngày 06/01/1946  đến ngày 13/4/1955… Những tư liệu quý báu mà cụ đã sưu tầm biên soạn phổ biến cho con cháu họ Bùi hiểu thêm về lịch sử, truyền thống họ Bùi, để chúng ta tự hào về Tổ tiên và trách nhiệm thờ cúng để cùng nhau phụng thờ, tri ân công đức, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu hướng tới tương lai. Phát huy truyền thống họ Bùi văn hiến, bản địa trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc.

     Để thực hiện được trách nhiệm đó chúng ta phải đoàn kết, tương trợ, hợp tác giúp đỡ nhau trong hoạt động kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội; trong hoạt động khuyến học, khuyến tài…làm rạng rỡ tổ tông xây dựng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam phát triển.

     Bài học thành công của Đại hội là do CĐHBVN đã phát huy truyền thống quý báu của dân tộc và cũng là truyền thống của họ Bùi là đoàn kết, nhờ đoàn kết, liên kết mà họ Bùi nói riêng các dòng họ của Việt Nam và các dân tộc Việt Nam nói chung, đã vượt qua mọi chông gai, khó khăn để bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, xây dựng dòng họ quý hiển như Tổ Tiên đã từng dăn dạy?

      Để xây dựng được khối đoàn kết một vấn đề quan trọng đó là kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động tạo mối quan hệ đồng thuận của CĐHBVN từ cả nước, các tỉnh, thành phố, quận huyện, xã phường, thôn bản, chi tộc…. Nhận thức tầm quan trọng này. Đại hội CĐHBVN lần thứ III đã tiến hành những bước đi rất chi tiết, cụ thể, thảo luận thăm dò, xem xét, đánh giá, có thời gian để các cơ sở tham gia các văn kiện trình đại hội, nghiên cứu giới thiệu nhân sự để đại hội bầu vào BCH CĐHBVN khóa III, các đại biểu được giới thiệu ứng cử và được đại hội bầu vào BCH đều là những người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, tài năng, tâm huyết, nhiệt tình có tấm lòng tri ân tổ tiên, có sức khỏe, có điều kiện ở các thành phố, các tỉnh , các huyện, quận.

      Đại hội cũng đã giao cho BCH mới bầu các phó chủ tịch và bầu ông Bùi Ngọc Phi làm chủ tịch BCH CĐHBVN nhiệm kỳ III, đã nhất trí và chào mừng ông Bùi Ngọc Phi làm Chủ tịch BCH CĐHBVN nhiệm kỳ III.

      Trong điều kiện thực tế có những diễn biến phức tạp, khó khăn nhất định, nhưng toàn thể đại biểu đại hội đại diện khắp đất nước, đã nghiên cứu, xem xét, lựa chọn, tin tưởng, gửi gắm niềm tin, đồng thời tin tưởng ông Bùi Ngọc Phi sẽ kế thừa truyền thống, thành tựu mà BCH CĐHBVN từ lâm thời, Nhiệm kỳ I, Nhiệm Kỳ II truyền thống đã thực hiện, khắc phục những bất cập. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất, dân chủ, giữ gìn kỷ cương truyền thống trong BCH khóa III và toàn thể CĐHBVN để chèo lái con thuyền họ Bùi tới bờ bến thực hiện truyền thống của Tổ tiên đã ngàn đời gìn giữ.

      Đại hội đại biểu CĐHBVN nhiệm kỳ III ngày 19/8/2018 đã thành công tốt đẹp, đây thực sự là một Đại hội dân chủ, Đoàn kết – Liên kết – Phát triển. Toàn thể các thành viên về dự đại hội cũng là về để cùng nhau nhớ về cội nguồn, là nguồn gốc sinh ra Tổ tiên, ông, bà, cha mẹ sinh ra mình, mà bao đời nay con cháu ở khắp mọi miền tổ quốc, kể cả ở nước ngoài bao giờ cũng nhớ cũng coi đây là tình cảm đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất của cộng đồng họ Bùi. Đồng thời cũng là để hiểu thêm về truyền thống, đạo đức gia phong từ ngàn đời xưa còn lưu truyền lại của Tổ Tiên họ Bùi chúng ta.

                                     ĐỨC QUANG TỎA SÁNG MUÔN ĐỜI THỊNH

                                     TIÊN TỔ LƯU DANH VẠN THẾ VINH

                                     BÙI TỘC TỒN MÃI DÒNG THỌ MẠCH

                                     HIỀN TÀI “PHÚ- QUÝ –THỌ- KHANG –NINH”

      Là những người con cháu họ Bùi, đang sinh sống ở châu thổ sông Hồng, phía bắc cửa Ba Lạt, chúng tôi tin tưởng rằng từ ánh sáng của Đại hội III nhiệm kỳ 2018 -2023 sẽ lan tỏa, chiếu dọi cho con cháu họ Bùi trên toàn quốc về với cội nguồn, vững bước đi lên, nhà nhà hạnh phúc giữ gìn truyền thống Tổ Tiên.

                                                                                                       Cửa Ba Lạt, ngày 25/8/2018