BÀI SỐ 5: Xung quanh vấn đề Đại hội “giả cầy” và BCH “giả cầy” ngày 26/05/2018.

BÀI SỐ 5: Xung quanh vấn đề Đại hội “giả cầy” và BCH “giả cầy” ngày 26/05/2018.

                                                    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         Nam Định, ngày 25/06/2018

 Kính gửi:– Ông Chủ tịch BCH CĐHB Việt Nam Bùi Phan Kỳ.

               – Các ông TT, các ông (bà) UV BCH CĐHB VN khóa II (chính danh) Đại hội (chính danh) CĐHB VN bầu ra

               – Các thành viên CĐHB VN và con dân họ Bùi VN trong và ngoài nước.

 

                        Với tư cách là con dân họ Bùi Việt Nam;

          Tiếp theo các loạt bài từ số 1 đến số 4. Hôm nay, tôi viết và gửi bài số 5 đến quý vị, lạm bàn: xung quanh vấn đề Đại hội “giả cầy” và BCH “giả cầy” ngày 26/05/2018.

          Tôi nói thế là do ông cha ta vẫn có câu: “Treo đầu dê, bán thịt chó” mà nhiều ý kiến đã nêu trên mạng.

          Luận bàn đến việc vi phạm Điều lệ CĐHB VN, nhân cách và con người tổ chức và kết quả “bất hảo” của cái gọi là “BCH mở rộng” rồi “đến Đại hội”. Tôi còn phải cần bàn trong nhiều số sau này. Hôm nay, tôi đi vào ít chi tiết trình ông Chủ tịch, TT và BCH CĐHB VN (chính danh) và toàn thể CĐHB VN (chính danh) cũng như con dân họ Bùi Việt Nam cùng có tiếng nói chung.

  1. Trước hết hội nghị ngày 26/05/2018 đã lợi dụng danh nghĩa “Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam” để sáng thì treo biển “Hội nghị BCH mở rộng Khóa II” đã là “Treo đầu dê” mà ông Chủ tịch BCH CĐHB VN chính danh đã ra thông báo số 05 về việc “Hội nghị giả danh ngày 26/05/2018” gửi tới các cơ quan và cộng đồng họ Bùi Việt Nam ngày 21/05/2018.

Bởi lẽ, ông Chủ tịch và BCH CĐHB VN (chính danh) có tổ chức hội nghị này đâu, chỉ là một nhóm người Cộng đồng Họ Bùi trên mạng đã có rất nhiều ý kiến tôi xin trích một ý kiến  đăng trên mạng của Phương Bùi:

    “Thực ra anh Ngọc vừa là nạn nhân của trò trả thù cá nhân của một số vị bị cụ Kỳ kỉ luật và “hẹn” kỷ luật mà kỳ thực Cụ Kỳ kỷ luật đều vì lí do chính đáng đấy. “Sau nữa anh Ngọc cũng muốn thực hiện mục đích của mình nên cả hai gặp nhau trên con thuyền căng buồm ra khơi nên mới thế em ạ”

“Kinh doanh tâm linh hiện nay là lãi nhất, một vốn bốn lời”

     Như tôi đã trình bày trên, buổi sáng đã “treo đầu dê”như các cụ ví von. A! “ hội nghị BCH mở rộng”… Thì ngay sau đó là thay “phông màn” tức khắc buổi chiều lại là “Đại hội CĐHB VN”, đúng theo các cụ ví von “Bán thịt chó”. Tôi ngờ rằng ở đây thịt chó cũng không có mà bán, mà đây chỉ là “giả cầy”. Đại hội gì mà trái Điều lệ CĐHB VN? Đại hội gì mà tập hợp toàn thành phần “nghịch tử” tổ chức? Đại hội gì mà Đại biểu chẳng ai cử mà phải đi “mua” từng đại biểu? Đại hội gì mà chẳng có chuẩn bị gì? Đại hội ai cho phép?…

Bởi lẽ đơn giản: Đại hội chính danh của CĐHB VN phải do ông Chủ tịch BCH  CĐHB VN do Đại hội đại biểu toàn thể CĐHB VN chính danh bầu ra, phải có việc triệu tập bằng con dấu chính danh của CĐHB VN; phải được các BCH chính danh các nơi bầu, cử đại biểu chính danh đi dự đàng hoàng và đúng tư cách; Phải có sự chuẩn bị chu đáo.

Còn nếu nói là “Chụp giật” luôn là đã có mưu đồ xấu tính trước đó rồi!? Dù có một số một số vị “chức sắc” đề làm “bùa”  thì vẫn là “Chụp giật” là “giả cầy”. Mà đã “giả cầy” thì còn là thứ thịt kém chất lượng hơn cả thịt chó.

      Theo chúng tôi và Cộng đồng mạng đã nêu thì cái gọi là Đại hội 26/05/2018 là không được công nhận, trái Điều lệ CĐHB VN, gây tao loạn, chia rẽ CĐHB VN, làm ô nhục thanh danh của CĐHB VN và gây nên một tiền lệ rất xấu, không phù hợp tâm nguyện của CĐHB VN và nhất là làm hổ thẹn, xúc phạm đến truyền thống muôn đời các bậc tiền bối họ Bùi VN đã xả thân cứu nước, vì nền độc lập Việt Nam, vì bản sắc dân tộc Việt Nam trong đó có truyền thống tốt đẹp của CĐHB VN.

       Một đại hội “giả cầy” như thế ắt dẫn đến một BCH do đại hội đó sinh ra cũng chỉ là “giả cầy” mà thôi.

  1. Ban chấp hành “giả cầy” do Đại hội “giả cầy” bầu ra tất dẫn đến ông Chủ tịch, ông Phó Chủ tịch … ông Chủ tịch HĐ Trưởng lão cũng “giả cầy”. Thế thì, họ có quyền hành gì mà “Bố cáo” “tuyên bố giải thể BCH CĐHB VN chính danh?

Tuyên bố bãi miễn ông Chủ tịch CĐHB VN chính danh, bãi bỏ con dấu của CĐHB VN chính danh và tệ hại hơn “Cướp” Văn phòng và nơi thờ Vọng của CĐHB VN chính danh? dùng con dấu không giống ai, tên gọi cũng “Treo đầu dê bán thịt chó”, trên là “CĐHB VN” dưới là “Hội đồng Họ Bùi VN”, trong hình “Bầu dục” cũng xa lạ với con dấu được Đại hội CĐHB VN đã khẳng định và thực thi chính danh đã qua 2 kì Đại hội chính danh hơn 10 năm qua.

  1. Lại bộ ba từng để lại dấu ấn xấu rằng:

          – Việc mua căn hộ 19C, khu nhà 96A, Định Công họ góp nhiều tiền thì mặc nhiên họ chiếm.

          – Nhà của Cộng đồng họ tự lấy tên riêng Bùi Xuân Trường để chiếm cứ 100%

          – Việc thanh toán cụ thể, minh bạch giữa ông Bùi Ngọc Khôn, Bùi Xuân Trường và Bùi Quang Ngọc không dám công khai với BCH và toàn thể CĐHB VN…

          Văn phòng tại 19C/96A Định Công là của CĐHB VN do BCH CĐHB VN chính danh phải quản lý. Những ông Bùi Quang Ngọc, Bùi Xuân Trường, Bùi Ngọc Khôn và BCH “giả cầy” nhân danh ai và ai trao mà thừa hưởng?

          Ngay bây giờ và mãi mãi CĐHB VN chính danh vẫn buộc nhóm này phải báo cáo công khai, minh bạch việc mua bán, chiếm đoạt trái đạo đức của CĐHB VN, trái pháp luật, trái lẽ công bằng… Điều này không thể trốn chạy được. Vì lịch sử dòng họ mãi mãi được quyền yêu cầu làm rõ sự thực khách quan việc này. Và buộc phải trả lại cho BCH CĐHB VN chính danh quản lí và sử dụng.

  1. Mới đây lại nghe, lại thấy ì ầm trên mạng việc ông Bùi Quang Ngọc hiến 4 sổ đỏ cho CĐHB VN và hàng trăm tỷ VNĐ để xây “Từ đường cho dòng họ Bùi Việt Nam”… Kìa, lại vẫn bộ ba đã còn “Nợ” rất nhiều CĐHB VN. Lại vẫn mang tên sổ đỏ của Bùi Quang Ngọc. 4 quyển sổ đỏ đó có phải là của riêng ông ta trong thời kỳ hôn nhân và tồn tại với vợ, con ông ta không? Hay còn “dính” tên vợ, con ông ta? Họ có “hứa” tặng cho CĐHB VN không? Có văn bản công chứng chứng thực chưa?… Xin đừng đánh lừa CĐHB VN nữa! thất đức muôn đời đó! Khỏi phải bàn, mới 1 tỷ VNĐ mà bộ ba này đã ủ mưu “cướp giật” lại văn phòng và nơi thờ Vọng của BCH CĐHB VN chính danh, thì 4 giấy CNQSDĐ mang tên ông Bùi Quang Ngọc với hàng trăm tỷ VNĐ kia liệu sau này mang tên ai? Phải chăng đây là chiêu trò với CĐHB VN! Nếu Bùi Quang Ngọc muốn hiến thật, thì phải hiến thật, người có bàn tay sạch thay CĐHB VN nhận và làm mọi thủ tục pháp lý chuyển giao cho CĐHB VN sử dụng và làm những điều đúng theo Điều lệ CĐHB VN và Nghị quyết của Đại hội CĐHB VN thoát khỏi sự định đoạt, chiếm hữu của ông Bùi Quang Ngọc và gia đình ông (Pháp luật cho phép, đừng vin vào pháp luật không cho phép để tên riêng mình rồi sau này nhằm “Chụp giật” lại cho nhóm 3 người này đã làm ở Văn phòng và nơi thờ Vọng ở 19C/96A, Định Công).

Tôi xin trích một số bài đã đăng trên mạng để chứng minh về phản ứng của cả CĐHB VN chính danh:

– Xuân Bùi: “Hóa ra Đại hội26/5 tại Hà Nội là nhóm tự phát của nhóm người giàu quyết giành cái gọi là “Quyền lực” không tuân thủ quy định của các kì đại hội trước. Thế mà một số người tung hô ghê gớm quá…”

– Bùi Huy Minh, Bùi Huy:“Người tung hô chính là người được gọi là “Quyền lực” đó mua với cái giá rất rẻ mạt và như con cào cào dùng cho việc nuôi chim cảnh thôi ạ”

– Bùi Luyến: “100 tỷ đấy, Bùi Quang Ngọc đâu phải là người ngu đần, hám lợi, hám danh, lại hám quyền”

– Bùi Luyến: “Ông ấy không ngu. Mà đây là lợi dụng dòng tộc để đánh bóng sự giàu có của mình. Vừa hám lợi, hám chức sắc trong dòng tộc. Để phát triển kinh tế du lịch mang nghĩa nhà thờ họ Bùi. Nhằm đánh bóng dòng tộc để thu hút khách thập phương chứ nhà nước không cho phép anh xây chùa chiền để thỏa lòng ích kỉ của ông ấy bạn à. Lợi dụng xây dựng nhà thờ là có ý đồ hết đấy. 100 tỷ bỏ ra thu lợi nhuận cả đời nhà ông ấy”

          Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng liên tục ý kiến của Cộng đồng họ Bùi VN, xung quanh đại hội 26/5/2018 và hậu đại hội này để toàn thể CĐHB VN trong và ngoài nước biết.

          Trước hết, chúng tôi rất mong và đề nghị ông Chủ tịch Bùi Phan Kỳ và TT, BCH CĐHB VN chính danh sớm họp và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc CĐHB VN chính danh để sớm đoàn kết CĐHB VN chính danh, thỏa nguyện ước của CĐHB VN chính danh và tiền nhân.

          Có chỗ nào chưa phải, mong lượng thứ.

                   Xin một vái cùng CĐHB VN!

                              Người lạm bàn

 

                                                                    Bùi Văn Khang

                                                            Nam Định-ĐT: 0912.034614