Bài thứ 7: Đại hội ngày 26/5/2018 không đúng Điều lệ, không phù hợp với ý tưởng, tấm lòng con dân chân chính họ Bùi Việt Nam

Bài thứ 7:  Đại hội ngày 26/5/2018 không đúng Điều lệ, không phù hợp với ý tưởng, tấm lòng con dân chân chính họ Bùi Việt Nam

                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                                    
Hà Nội, ngày 15/8/2018

                         ĐÔI ĐIỀU TÂM NGUYỆN TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI III (19/8/2018)

 

          Kính gửi:  – Cụ Chủ tịch BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam

                          – Ban tổ chức Đại hội đại biểu CĐHB VN toàn quốc Khoá III (2018 – 2023)

                          – Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam trong nước và ngoài nước.

 

          Tôi đã có nhiều bài nêu ý kiến lạm bàn xung quanh diễn biến phức tạp của họ Bùi Việt Nam trong thời gian lịch sử sóng gió vừa qua, tôi rất cảm ơn nhiều người quan tâm và đồng thuận với những điều mạn đàm của tôi.

          Hôm nay, chỉ còn mấy ngày nữa là Đại hội lần thứ III, CĐHB VN diễn ra tại Hà Nội. Tôi xin tiếp có đôi điều lạm bàn (Bài thứ 7).

  I-  Đại hội ngày 26/5/2018 không đúng Điều lệ, không phù hợp với ý tưởng, tấm lòng con dân chân chính họ Bùi Việt Nam, bởi lẽ:

  1. Điều lệ của CĐHB VN thể hiện ý chí của Đại hội Đại biểu CĐHB VN. được xem như “Luật” của CĐHB VN, điều chỉnh về mọi thành viên trong CĐHB VN từ người lãnh đạo cao nhất đến các thành viên trong CĐHB VN.

     Nghiên cứu nghiêm túc Điều lệ và các quy định mà Đại hội giao cho Ban chấp hành toàn quốc thể hiện:

  1.1. Không có điều nào quy định cho một nhóm Thường trực hay BCH tự nhóm họp (dù là số đông) để nhằm thu hồi con dấu, chiếm đoạt văn phòng, cưỡng bức ông Chủ tịch phải nghỉ việc, thôi giữ chức vụ trái ý muốn của ông Chủ tịch (kể cả tác động của gia đình hay người khác).

  1.2. Không có điều nào quy định cho bất cứ ai tự khắc và con dấu khác mang danh Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, khi con dấu của CĐHB VN đang được công bố, tồn tại, đang có quyền uy với CĐHB VN.

  1.3. Không có điều nào quy định cho ai được tự tổ chức họp BCH mở rộng, rồi lập tức Đại hội, triệu tập đại hội bằng giấy mời không có dấu của CĐHB VN qua Văn phòng CĐHB VN quản lý và phải do người có đủ thẩm quyền được Chủ tịch uỷ quyền bằng văn bản hoặc Chủ tịch BCH trực tiếp ký.

  1.4. Đại hội phải được chuẩn bị từ quyết định của Ban Thường trực, có chuẩn bị chu đáo về nội dung các văn bản, khánh tiết, kiểm tra tư cách đại biểu về nhân sự…Đại biểu phải được mời bằng giấy mời đóng dấu chính danh của CĐHB VN….

Đối chiếu với Điều lệ, rõ ràng cái gọi là “Đại hội” ngày 26/5/2018 là bất hợp pháp, không có giá trị như Chủ tịch CĐHB VN đã có thông báo số 05 ngày 21/5/2018 gửi tới một số cơ quan. Mọi sự giải thích đều không phù hợp.

   2. Điều lệ CĐHBVN có khen, thưởng và kỷ luật rõ ràng:

   2.1. Việc khen thưởng hoặc kỷ luật là cần thiết và được thực hiện với bất kỳ ai vi phạm Điều lệ. Khi xem xét lại hồ sơ, thể hiện các ông bị kỷ luật đều có cơ sở để xem xét, đúng quy trình, đúng vi phạm. Nếu chưa đúng, các ông có quyền khiếu nại xem xét theo quy trình, giữ tôn nghiêm dòng họ. Mọi việc tung tin với các cá nhân (kể cả ông Chủ tịch) đều phải đưa ra chứng cứ cụ thể để giải quyết trước khi Đại hội hết nhiệm kỳ và tiến hành Đại hội tiếp theo.

  2.2. Không thể tổ chức “Đại hội chụp giật” để che giấu, lấp liếm những vi phạm Điều lệ của bất kỳ ai.

  2.3. Nếu bất kỳ ai không tán thành Điều lệ thì xin thôi sinh hoạt, xin ra khỏi cộng đồng theo quy định của Điều lệ.

  2.4. Việc hối thúc “Đại hội chụp giật” là việc làm mờ ám, có tính toán của một nhóm người đã bị kỷ luật, sắp bị kỷ luật và cố tình coi thường Điều lệ… toan tính cho rằng số ít dù thực hiện đúng Điều lệ cũng sẽ dần dần bị tiêu diệt theo cách suy nghĩ ác ý với những người làm theo Điều lệ của nhóm “Đại hội chụp giật”.

  3. “Đại hội” ngày 26/5/2018 là Đại hội chia rẽ dòng họ Bùi VN

  3.1. Lịch sử mãi ghi dấu ấn từng con người, sự việc cụ thể về việc chia rẽ họ Bùi, nhằm ngăn chặn cho hôm nay và mãi mãi muôn đời con cháu họ Bùi VN không lặp lại điều nguy hại, trái đạo đức truyền thống cha ông như “Đại hội chụp giật” ngày 26/5/2018.

  3.2. Muốn chia rẽ, cướp quyền thì phải “Đại hội chụp giật…” “Đại hội chụp giật” thì phải bất chấp Điều lệ. Bất chấp Điều lệ thì mới thay đổi con dấu thay đổi chức năng từ “BCH toàn quốc”, thành “Hội đồng họ Bùi”. Hai khái niệm này khác hẳn nhau.

Nhưng thử hỏi: họ không lạm danh “Cộng đồng họ Bùi Việt Nam” thì họ lừa được ai?  “Cái hội đồng họ Bùi” kia đâu phải của “Cộng đồng họ Bùi Việt Nam” ?

  3.3. Việc lập trang mạng bôi nhọ danh dự, xuyên tạc, dựng sự việc thất thiệt… để nhằm “chụp giật” chẳng phải là chia rẽ đó sao? Và hậu quả đang diễn ra phức tạp như: tung tiền đi vận động, tung người đi chia rẽ, một số BCH cấp tỉnh… Gây hoang mang phân tâm trong 1 số cá nhân của CĐHB VN.

  3.4. Nhân cách người họ Bùi chân chính đâu phải là ông Chủ tịch có nhiều tiền mua chuộc thiên hạ. Thì chính các ông đưa tiền đi mua chuộc có phải ở đâu cũng theo ? Bỏ tiền ra không bao giờ mua được nhân tâm. Cứ vãi tiền ra thế chứ đã làm được gì đâu?

          – Văn phòng thì cướp giật của CĐHB VN có từ hơn 3 năm nay ?

          – Bài tộc ca thì chụp giật từ kẻ vô lương tri, mà bài này đã có từ mấy ĐH nay chứ đâu có từ thời Bùi Quang Ngọc? (Xin thưa, có nhiều người con họ Bùi chân chính sẽ có tộc ca mới)

          – Ầm ào về hiến đất xây nhà thờ tổ họ Bùi? Khổ thân, tổ họ Bùi đâu có ở đất ấy? Đất ấy là đất gì? Đất đó là đất mà quyền sử dụng không phải của dòng họ! Chỉ có vài triệu đồng mà cả một âm mưu chụp giật ở văn phòng, nơi thờ vọng phòng 19C – số 96 – Định Công còn sờ sờ ra đó, còn tận tiền đó.

         – Hùng hổ 4 sổ đỏ mang tên ải, tên ai, lại đầu tư hàng trăm tỷ đồng! đất ấy là  đất càng làm càng lụi bại, tổ tiên họ Bùi đâu giáng ngự xuống đất “nghịch tặc” này!

         – Cả hệ thống Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đã hình thành và hoạt động ổn định hơn 10 năm nay bị chụp giật, Bùi Quang Ngọc dùng tiền mua chuộc và cướp công của những người đi trước mà không biết xấu hổ sao?… 

  4. Về tư cách pháp lý theo điều lệ:

Cộng đồng họ Bùi Việt Nam có BCH toàn quốc, có con dấu riêng mới là có tư cách tiếp thu truyền thống 2 Đại hội trước (2008 – 2013) và (2013 – 2018), tiến hành Đại hội III, còn Đại hội “Chụp giật” ngày26/5/2018 với con dấu bầu dục, với “Hội đồng họ Bùi” từ 26/5/2018 thì lấy đâu ra đại hội III. Họ đã lạm danh Cộng Đồng Họ Bùi VN để Đại hội trái điều lệ, trái tư cách, trái thẩm quyền.

   II- Đại hội ngày 19/8/2018 sắp diễn ra tại Hà Nội:

  1. Trước hết là Đại hội đã thực hiện theo đúng Điều lệ. Hợp với đa số những con dân họ Bùi có tâm huyết với họ Bùi có truyền thống, tôn trọng truyền thống cha ông.
  2. Đại hội thực hiện khi đã làm được điều cốt yếu là giải quyết cơ bản những vi phạm điều lệ của những người cố tình vi phạm. Và, CĐHB VN chính thống cũng loại bỏ một số người cố tình vi phạm Điều lệ ở cả cấp toàn quốc đến cá nhân không muốn tham gia CĐHB VN nữa theo điều lệ, mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của CĐHB VN đã được hình thành và hoạt động trên 10 năm (đã qua 2 kỳ đại hội).
  3. Những con người chân chính, dù nhiều hay ít vẫn là người chân chính, tiền của cá nhân, không bằng sức mạnh toàn dòng họ vẫn vững vàng đi tới Đại hội BCH mở rộng từ 15/7/2018. Chuẩn bị chững chạc 19/8/2018 Đại hội. Đấu tranh, vượt qua gian khó, nhìn thẳng vào sự thật… tìm ra các UV BCH khoá III làm tốt hơn, làm đúng Điều lệ hơn trong tình thương yêu của toàn dòng họ Bùi chân chính. Tất yếu Đại hội sẽ thắng lợi!

    4.Những con người trung kiên, vượt gian khó, tổ chức Đại hội, kêu gọi đoàn kết là xây dựng dòng họ theo truyền thống ông cha là xây dựng họ, sao lại xuyên tạc vô lối là “phá họ” được? xin đừng lập lờ đánh lận con đen.

Cộng đồng họ Bùi VN với BCH toàn quốc chỉ có tôn chỉ mục đích tiếp thu phát triển Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội I, Đại hội II của CĐHB VN và Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội lần thứ III, Đại biểu CĐHB VN toàn quốc. Đại hội Đại biểu lần thứ III CĐHB VN toàn quốc tất thắng!

                Kính dâng lời tâm phúc này thấu đến tiên tổ, đến từng người con CĐHB VN thấu tình!

                                                                                      Bùi Văn Khang

                                                                          Nam Định – SĐT: 0912.039.614