BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH BCH HỌ BÙI TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ CUỘC HỌP NGÀY 26/5/2018. BÀI VIẾT: MỘT ĐẠI HỘI ĐẦY MƯU MÔ – TOAN TÍNH – CƯỚP CỜ !

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH BCH HỌ BÙI TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ CUỘC HỌP NGÀY 26/5/2018. BÀI VIẾT: MỘT ĐẠI HỘI ĐẦY MƯU MÔ – TOAN TÍNH – CƯỚP CỜ !

                                                          

                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                      Hải Dương, ngày 01 tháng 06 năm 2018

                                                    

                                                                           BÁO CÁO

               Kính gửi: Ông Chủ tịch BCH cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Tôi là Bùi Văn Viện Chủ tịch cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương

Tôi xin báo cáo ông Chủ tịch BCH cộng đồng họ Bùi Việt Nam một việc như sau:

Ngày 26/582018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, có tổ chức một sự kiện mang danh cộng đồng họ Bùi Việt Nam. Trước đó ngày 18/5/2018 tôi có nhận được một giấy mời đến dự sự kiện trên do ông Bùi Ngọc Khôn ký nhưng không có dấu của họ Bùi Việt Nam (xin gửi kèm theo giấy mời). Ngày 22/5/2018 với chức danh Chủ tịch cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương tôi triệu tập cuộc họp thường trực BCH cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương, với các thành phần:

    1.Ông Bùi Văn Viện Chủ tịch BCH cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương

    2.Ông Bùi Hữu Bào Chủ tịch hội đồng trưởng lão BCH cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương

    3.Ông Bùi Đức Thuận Phó Chủ tịch thường trực BCH cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương

    4.Ông Bùi Đình Doãn ủy viên thường trực, trưởng ban Kiểm tra BCH cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương

    5.Ông Bùi Thành Thái ủy viên thường trực, Phó Chủ tịch BCH cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương

    6.Bà Bùi Thị Lưu ủy viên thường trực, Phó Chủ tịch BCH cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương

    7.Ông Văn Tú ủy viên thường trực, chánh văn phòng BCH cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương

Tại cuộc họp ngày 22/5/2018 của ban thường trực cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương

thống nhất các nội dung sau (có văn bản đính kèm);

  • Cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương không cử đại diện đi dự sự kiện của họ Bùi theo nội dung giấy mời ngày 26/5/2018
  • Các thành viên trong ban thường trực không ủy quyền cho bất cứ cá nhân nào đi dự
  • Nếu có ai trong họ Bùi tự đi dự hội nghị ngày 26/5/2018 thì họ chỉ là tư cách cá nhân. BCH cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương không chịu trách nhiệm và không công nhận.

     Nhưng sau khi sự kiện trên diễn ra, qua theo dõi trên mạng Facebook chúng tôi thấy tại hội nghị ngày 26/5/2018 lại xuất hiện lẵng hoa và lời tuyên bố “cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương tặng lẵng hoa và chúc mừng đại hội thành công” (có hình ảnh kèm theo).

     Sau tất cả những tư liệu thu thập được chúng tôi nhận thấy nội dung tặng lẵng hoa trên không đúng sự thật.

     Vậy thường trực BCH cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương xin báo cáo để ông Chủ tịch BCH cộng đồng họ Bùi Việt Nam biết và xử lý việc sai phạm nêu trên.

          Xin trân trọng báo cáo!

                                                                           

                                                                                      TMBCH Cộng đồng họ Bùi tỉnh Hải Dương

Nơi nhận:                                                                                               Chủ tịch

Như trên                                                                                          (đã ký, đóng dấu)

-Lưu VP                                                                                                 Bùi Văn Viện

 

        

  

 

 

    MỘT ĐẠI HỘI ĐẦY MƯU MÔ – TOAN TÍNH – CƯỚP CỜ !

 

Một Đại hội được chuẩn bị rất công phu và tính toán chi li từ cờ, băng zôn và tít tiêu đề “ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH KHOÁ 2 MỞ RỘNG “ 

       Ông Phó CT Khôn người ký giấy triệu tập hội nghị đã vi phạm tinh thần cuộc họp ngày 19/3 giữa Chủ Tịch và các Phó CT, vi phạm quy chế, điều lệ HBVN đã làm cho bao nhiêu người té ngửa? Một hội nghị đã được bầy đặt sắp xếp có vẻ rất hợp lý nhưng đầy mâu thuẫn và sảo trá.

       Cũng có các văn kiện, cũng có sửa đổi, bổ sung rồi BCH khoá 2 họp ra nghị quyết rồi có phát biểu “dân chủ“ nhưng chỉ định 4 con “ vẹt “ đọc cũng không nên hồn, còn một số người xin đăng ký phát biểu thì chặn lại như đoàn Hà Nội ( anh Trí ), có người được nói thì MC Bùi Xuân Ngật ngắt lời và cướp micro. Rồi 4 người đọc như “đánh vần” cái gọi là ủng hộ và đề nghị cho họp “ĐH 3 ngay” và nhoằng một cái phông họp BCH mở rộng bị kéo xuống và phông “ĐH3” được kéo lên thì toàn hội trường ồ lên… các Đại biểu bị lừa, một số người đi dự để xem tình hình ra sao thì ngã ngửa thốt lên “mình bị lừa rồi”. ĐH như vậy còn gì là dân chủ? Một ĐH không thể có chất lượng khi Đại biểu về dự theo kiểu “vơ bèo gạt tép“ sao cho càng đông càng tốt, được đài thọ tiền xe, tiền ăn, tiền khách sạn, tiền karaoke… các loại “bao”, có cả các cháu 13-15 tuổi thậm chí con nít cũng đi dự cũng là đại biểu…? Thật sót xa khi nghỉ giữa giờ ăn ngọt thì không khác gì “cướp kho thóc của Nhật năm 45“ chen lấn xô đẩy, bốc bải, phồng mang trợn mép trông thấy mà buồn… còn trong giờ hội nghị có người ra ngoài đường và xuống tầng một ngồi tán gẫu…Vậy chúng ta cùng suy ngẫm xem một Đại hội có “chất lượng“ như vậy sẽ đưa Đại hội đi đâu về đâu? Trên loa công bố lúc đầu là 800 người, cuối hội nghị hô lên 1000 người, trong khi đó đếm hàng dọc 20 hàng, hàng ngang 24 hàng sau cho thêm mấy hàng phụ thì lại “ghế không người“ nhân lên vét hết được 576 nghế, nếu kêu 800 thì gần một nửa phải ngồi lên lòng nhau “ôm cho ấm“ thật nực cười, lại còn thế này nhé có 89 UVBCH khoá 2 về dự (theo như được biết số UV  thực sự đến dự đếm chỉ có hơn hai mươi mấy vị) ? điểm 3.1 nghị quyết ĐH công bố 96 UV BCH khoá mới lên ra mắt ĐH đếm mỏi mắt được 57 vị còn các vị khác được bầu nhưng không có mặt thật nực cười, gian dối hết chỗ nói (như các đoàn Thái  Bình, Hải Dương, Hoà Bình, Bắc Ninh…. không ai về dự vẫn được bầu). Còn siêu lố bịch hơn khi báo ăn 642 xuất! lấy đâu ra mà có người ăn (kể cả người phục vụ và lái xe các đoàn) còn theo như thông báo 800, rồi 1000 người thì chắc tranh nhau không hết suất giống như tiệc ngọt đã nói ở trên. Có thể nói đây là một hội nghị ảo nhất về mọi phương diện. Bởi vì hội nghị phục vụ ý đồ của một nhóm người có tâm lật đổ, của đồng tiền làm loá mắt mọi người, của cái tôi quá lớn, của phỉnh nịnh lấy lòng mọi người, của mưu sâu thủ đoạn hèn hạ tạo dựng các thông tin bóp méo sự thật để lôi kéo, lừa phỉnh dòng họ. Song cộng đồng họ Bùi chúng ta là những người có trí tuệ, có tâm thành sẽ hiểu hết các trò hề của cái gọi là “ĐH3 thành công” này. Thật buồn trong dòng họ chúng ta lại có những “con sâu làm rầu nồi canh“ như vậy .

                                                                              

                                                                                                                                                BÙI TRUNG CHÍNH