Danh sách hội đồng Trưởng Lão

Danh sách Hội đồng Trưởng lão CĐHBVN nhiệm kỳII (2013 – 2018)

Chủ tịch: GS.TSKH.Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Bùi Đại Phó chủ tịch: _ Thiếu tướng Bùi Văn Quỳ _ Bùi Hữu Thái Các ủy viên: 1. GS. Thiếu tướng, Lão thành cách mạng Bùi Phan Kỳ 2. GS Bùi Nghĩa 3. Chuyên gia Tài chính Bùi Kiến Thành 4. Đại tá Bùi Liên 5. Thiếu tướng, Lão thành cách mạng Bùi … Đọc Thêm

Cập nhật: 24/06/2015 - 02:29:30