Giới thiệu

QUY CHẾ TỔ CHỨC – QUẢN TRỊ Trang Thông tin điện tử của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam www.hobuivietnam.vn

QUY CHẾ TỔ CHỨC – QUẢN TRỊ Trang Thông tin điện tử của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam www.hobuivietnam.vn

Điều 1. Trang Thông tin điện tử của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam Trang tin điện tử (Trang Web) “hobuivietnam.vn” là cổng thông tin chính thức của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (Thay thế và tiếp nối trang “hobuivietnam.com.vn” - đã yêu cầu dừng hoạt động vì lý do kỹ thuật từ ngày 26/6 /2015), là công cụ … Đọc Thêm

Cập nhật: 31/07/2015 - 20:53:15