Tin nổi bật

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM ! KẺ “MUA”, NGƯỜI “BÁN” !

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM ! KẺ “MUA”, NGƯỜI “BÁN” !

         CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM ! KẺ “MUA”, NGƯỜI "BÁN" !           Vụ 26/5/2018 diễn ra cách đây chưa đầy 1 tháng mà những diễn biến tiếp theo đã có nhiều pha hấp dẫn: Liên tục, 4 bài “Lời tâm nguyện của con dân họ Bùi” khiến bọn manh tâm phải cứng họng trên trang web “Câu lạc bộ doanh … Đọc Thêm

Cập nhật: 23/06/2018 - 22:17:31

Bài thứ 4: xung quanh vấn đề tranh chấp nơi Thờ Vọng tổ tiên họ Bùi VN kết hợp làm Văn phòng BCH CĐHB VN bị ông Bùi Xuân Trường và ông Bùi Quang Ngọc đang chiếm đoạt của CĐHB VN, nhìn từ góc độ pháp luật.

Bài thứ 4: xung quanh vấn đề tranh chấp nơi Thờ Vọng tổ tiên họ Bùi VN kết hợp làm Văn phòng BCH CĐHB VN bị ông Bùi Xuân Trường và ông Bùi Quang Ngọc đang chiếm đoạt của CĐHB VN, nhìn từ góc độ pháp luật.

                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                    Nam … Đọc Thêm

Cập nhật: 20/06/2018 - 22:02:11

LỜI TÂM NGUYỆN CON DÂN HỌ BÙI, BÀI 3: xung quanh vấn đề “Nơi thờ Vọng Tổ tiên họ Bùi Việt Nam và là Văn phòng BCH CĐHB VN – ông Bùi Xuân Trường và ông Bùi Quang Ngọc nói gì, làm gì trên bước đường “Giành giật” ở căn nhà 19C, tầng 19 nhà A số 96, Định Công, quận Thanh Xuân, Hà Nội”.

LỜI TÂM NGUYỆN CON DÂN HỌ BÙI, BÀI 3: xung quanh vấn đề “Nơi thờ Vọng Tổ tiên họ Bùi Việt Nam và là Văn phòng BCH CĐHB VN – ông Bùi Xuân Trường và ông Bùi Quang Ngọc nói gì, làm gì trên bước đường “Giành giật” ở căn nhà 19C, tầng 19 nhà A số 96, Định Công, quận Thanh Xuân, Hà Nội”.

                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                            Nam Định, ngày … Đọc Thêm

Cập nhật: 18/06/2018 - 21:58:12

THÔNG BÁO CỦA BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÒA BÌNH về việc đại diện và được cử vào HĐHB trong cuộc họp ngày 26/5/2018

THÔNG BÁO CỦA BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÒA BÌNH về việc đại diện và được cử vào HĐHB trong cuộc họp ngày 26/5/2018

           CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM       BAN LLLT CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI                 TỈNH HÒA BÌNH                                                                                                              Hòa Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2018                                        THÔNG … Đọc Thêm

Cập nhật: 14/06/2018 - 22:42:57

THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÀ NAM về tư cách ủy viên của HĐHB

THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÀ NAM về tư cách ủy viên của HĐHB

                    THƯỜNG TRỰC BCH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÀ NAM                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Số 01/2018                                                 … Đọc Thêm

Cập nhật: 13/06/2018 - 21:48:55

LỜI TÂM NGUYỆN CON DÂN HỌ BÙI, BÀI 2: lạm bàn về một sự việc gây bức xúc cho CĐHB VN và con dân họ Bùi Việt Nam và ở nước ngoài đang quan tâm và cần phải giải quyết trước Đại hội III CĐHB VN

LỜI TÂM NGUYỆN CON DÂN HỌ BÙI, BÀI 2: lạm bàn về một sự việc gây bức xúc cho CĐHB VN và con dân họ Bùi Việt Nam và ở nước ngoài đang quan tâm và cần phải giải quyết trước Đại hội III CĐHB VN

                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                               … Đọc Thêm

Cập nhật: 12/06/2018 - 13:27:55

Úm ba la ! nào ta “đại hội” !

Úm ba la ! nào ta “đại hội” !

    Úm ba la ! nào ta “đại hội" !          Dù có lớn tiếng tự tuyên bố « thành công ngoài sự tưởng tượng của Ban tổ chức và các thành viên tới dự », « thành công ngoài sự mong đợi », thì các «trò ảo thuật » do kẻ đạo thơ, đạo văn đã được nhiều nhà xuất bản có công văn chính thức tố cáo, mà … Đọc Thêm

Cập nhật: 11/06/2018 - 07:43:52

THÔNG BÁO của Văn phòng CĐHB VN về việc tiếp nhận ý kiến, đơn thư phản ánh của cá nhân, tổ chức, xin gặp chủ tịch BCH

THÔNG BÁO của Văn phòng CĐHB VN về việc tiếp nhận ý kiến, đơn thư phản ánh của cá nhân, tổ chức, xin gặp chủ tịch BCH

                     CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  VĂN PHÒNG BCH                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                               Số: 03/2018/ TB-VP                     … Đọc Thêm

Cập nhật: 08/06/2018 - 09:10:07

THÔNG BÁO của Ban Liên lạc Cộng Đồng họ Bùi VN thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO của Ban Liên lạc Cộng Đồng họ Bùi VN thành phố Hồ Chí Minh

 Ban Liên lạc Cộng Đồng họ Bùi VN thành phố Hồ Chí Minh                                                                                                                                  TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2018                                                                         … Đọc Thêm

Cập nhật: 06/06/2018 - 20:48:51

tâm nguyện của con dân họ Bùi Việt Nam trước thềm Đại hội Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam sắp tới Bài 1

tâm nguyện của con dân họ Bùi Việt Nam trước thềm Đại hội Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam sắp tới Bài 1

                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                              Nam Định, ngày … Đọc Thêm

Cập nhật: 05/06/2018 - 09:40:42
Trang 1 trên 2412345...1020...Trang cuối »