TƯ LIỆU LỊCH SỬ

Bài thứ 7: Đại hội ngày 26/5/2018 không đúng Điều lệ, không phù hợp với ý tưởng, tấm lòng con dân chân chính họ Bùi Việt Nam

Bài thứ 7: Đại hội ngày 26/5/2018 không đúng Điều lệ, không phù hợp với ý tưởng, tấm lòng con dân chân chính họ Bùi Việt Nam

                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                     Hà Nội, ngày 15/8/2018                       … Đọc Thêm

Cập nhật: 16/08/2018 - 00:11:41

THÔNG BÁO V/v Kêu gọi toàn thể Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam trong nước, nước ngoài và các cá nhân, tổ chức chung tay, góp sức ủng hộ về trí tuệ, tài lực cho Đại hội Đại biểu CĐHB VN lần thứ III

THÔNG BÁO V/v Kêu gọi toàn thể Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam trong nước, nước ngoài và các cá nhân, tổ chức chung tay, góp sức ủng hộ về trí tuệ, tài lực cho Đại hội Đại biểu CĐHB VN lần thứ III

Cộng Đồng Họ Bùi Việt Nam        BAN CHẤP HÀNH Số: 02/2018/TB-CT, BCH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                   … Đọc Thêm

Cập nhật: 19/07/2018 - 19:04:27

THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÀ NAM về tư cách ủy viên của HĐHB

THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÀ NAM về tư cách ủy viên của HĐHB

                    THƯỜNG TRỰC BCH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÀ NAM                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Số 01/2018                                                 … Đọc Thêm

Cập nhật: 13/06/2018 - 21:48:55

THÔNG BÁO của Văn phòng CĐHB VN về việc tiếp nhận ý kiến, đơn thư phản ánh của cá nhân, tổ chức, xin gặp chủ tịch BCH

THÔNG BÁO của Văn phòng CĐHB VN về việc tiếp nhận ý kiến, đơn thư phản ánh của cá nhân, tổ chức, xin gặp chủ tịch BCH

                     CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  VĂN PHÒNG BCH                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                               Số: 03/2018/ TB-VP                     … Đọc Thêm

Cập nhật: 08/06/2018 - 09:10:07

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH BCH HỌ BÙI TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ CUỘC HỌP NGÀY 26/5/2018. BÀI VIẾT: MỘT ĐẠI HỘI ĐẦY MƯU MÔ – TOAN TÍNH – CƯỚP CỜ !

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH BCH HỌ BÙI TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ CUỘC HỌP NGÀY 26/5/2018. BÀI VIẾT: MỘT ĐẠI HỘI ĐẦY MƯU MÔ – TOAN TÍNH – CƯỚP CỜ !

                                                                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                             … Đọc Thêm

Cập nhật: 02/06/2018 - 01:25:35

Văn bản “phúc đáp công văn” gửi Ban chấp hành Họ Bùi Việt Nam

Văn bản “phúc đáp công văn” gửi Ban chấp hành Họ Bùi Việt Nam

                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          … Đọc Thêm

Cập nhật: 18/05/2018 - 08:46:51

CHỮ VIẾT NGƯỜI LẠC VIỆT Ở QUẢNG TÂY

CHỮ VIẾT NGƯỜI LẠC VIỆT Ở QUẢNG TÂY

CHỮ VIẾT NGƯỜI LẠC VIỆT Ở QUẢNG TÂY   Ngày 26 tháng 12 năm 2011, Lí Nhĩ Chân cho biết Hội Nghiên cứu văn hóa Lạc Việt-tỉnh Quảng Tây phát hiện hơn một nghìn tự phì biểu ý của người Lạc Việt cổ ở Quảng Tây và cho rằng người Lạc Việt cổ đã sáng tạo chữ viết bốn nghìn năm trước (4.000-6.000 … Đọc Thêm

Cập nhật: 24/05/2017 - 16:07:23

GIỚI THIỆU TOÀN VĂN BẢN DỊCH NGỌC PHẢ HÙNG VƯƠNG

GIỚI THIỆU TOÀN VĂN BẢN DỊCH NGỌC PHẢ HÙNG VƯƠNG

GIỚI THIỆU TOÀN VĂN BẢN DỊCH NGỌC PHẢ HÙNG VƯƠNG NGỌC PHẢ HÙNG VƯƠNG (toàn văn bản dịch của GS NGÔ ĐỨC THỌ) Ngọc phả Hùng Vương do Hàn lâm Trực học sĩ Nguyễn Cố phụng soạn vào năm Hồng Đức nguyên niên (1470), hiện lưu tại Bảo tàng Hùng Vương, Phú Thọ. Ngọc phả gồm 21 tờ tức 42 trang chữ … Đọc Thêm

Cập nhật: 20/02/2017 - 22:38:16

Đắp bồi thêm chiều dầy lịch sử, văn hóa và phát triển Thăng Long – Hà Nội

Đắp bồi thêm chiều dầy lịch sử, văn hóa và phát triển Thăng Long – Hà Nội

Bài viết tham dự Hội thảo họ Bùi Việt Nam với 1000 năm Thăng Long   Đắp bồi thêm chiều dầy lịch sử, văn hóa và phát triển Thăng Long - Hà Nội          Trong suốt chiều dài lịch sử kể từ khi hình thành cho đến nay, Thăng Long - Hà Nội là kết quả của bao biến động thăng trầm, là thành quả mồ hôi … Đọc Thêm

Cập nhật: 28/12/2016 - 00:22:04

ĐINH VĂN ĐẠT và bài viết ANH DỰC TƯỚNG QUÂN ĐIỆN TIỀN ĐÔ CHỈ HUY SỨ THIÊM SỰ BÙI QUANG DŨNG VỊ KHAI QUỐC CÔNG THẦN NHÀ ĐINH – CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

ĐINH VĂN ĐẠT và bài viết ANH DỰC TƯỚNG QUÂN ĐIỆN TIỀN ĐÔ CHỈ HUY SỨ THIÊM SỰ                     BÙI QUANG DŨNG                VỊ KHAI QUỐC CÔNG THẦN NHÀ ĐINH –                      CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP

Sau Hội thảo DANH NHÂN BÙI QUANG DŨNG – CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP tại thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình năm 2015, nhờ sự lan tỏa từ cuộc Hội thảo và qua thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin văn hóa, mà một số chi tiết, tư liệu hiếm hoi và rất ít ỏi về lịch sử còn lưu giữ ở một vài nơi, … Đọc Thêm

Cập nhật: 12/12/2016 - 20:31:27