Văn bản và Thông báo mới

Thay thế và bổ sung nhân sự tại Cộng đồng họ Bùi tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ I (2014 – 2019)

Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam thông báo về việc thay thế và bổ sung nhân sự tại Cộng đồng họ Bùi tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ I (2014 - 2019) như sau: Căn cứ Quyết định số 01/CĐHB-2018 ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Cộng … Đọc Thêm

Cập nhật: 13/06/2019 - 14:13:29

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM  

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM   

                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                        … Đọc Thêm

Cập nhật: 31/10/2018 - 10:16:33

Nghị quyết Hội Nghị BCH lần thứ 4 (mở rộng) Khóa II

Nghị quyết Hội Nghị BCH lần thứ 4 (mở rộng) Khóa II

Nghị quyết Hội Nghị BCH lần thứ 4 (mở rộng) Khóa II         Ngày 15 tháng 7 năm 2018, tại hội trường Nhà khách Quốc Hội, Ban Chấp hành CĐHB VN - khóa II, đã họp phiên thứ 4 (mở rộng), trù bị cho Đại hội III.      Tham dự Hội nghị có 118 đại biểu (45 ủy viên BCH) đến từ các tỉnh, thành phố: Hà … Đọc Thêm

Cập nhật: 07/08/2018 - 22:53:35

THÔNG BÁO CỦA CHỦ TỊCH BCH VÀ BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

THÔNG BÁO CỦA CHỦ TỊCH BCH VÀ BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM        BAN CHẤP HÀNH       Số: 01/TB-CT BCH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                       Hà … Đọc Thêm

Cập nhật: 06/07/2018 - 00:40:46

THÔNG BÁO của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

THÔNG BÁO của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM     BAN CHẤP HÀNH KHÓA II            THƯỜNG TRỰC BCH     Số 09/2018/TB - TCNS                                                                                                                                                          Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018     … Đọc Thêm

Cập nhật: 30/06/2018 - 16:57:58

THÔNG BÁO SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH BCH CĐ HỌ BÙI VIỆT NAM

THÔNG BÁO SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH BCH CĐ HỌ BÙI VIỆT NAM

        BCH Cộng đồng Họ Bùi VN         Số: 09/2018/TB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                     Hà … Đọc Thêm

Cập nhật: 03/06/2018 - 23:33:16

THÔNG BÁO VỀ CUỘC HỌP GIẢ DANH BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

THÔNG BÁO VỀ CUỘC HỌP GIẢ DANH BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

         CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM                   BAN CHẤP HÀNH            Số: 05 /2018/TB                           Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam                                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                                                 … Đọc Thêm

Cập nhật: 23/05/2018 - 07:05:25

QUYẾT ĐỊNH VỀ ÔNG BÙI XUÂN NGẬT

QUYẾT ĐỊNH VỀ ÔNG BÙI XUÂN NGẬT

       QUYẾT ĐỊNH VỀ ÔNG BÙI XUÂN NGẬT       CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM           BAN CHẤP HÀNH Số: 18/2018/QĐ - CT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                           … Đọc Thêm

Cập nhật: 17/05/2018 - 22:41:24

Quyết định Bãi bỏ hội nghị do ông Bùi Ngọc Khôn mời họp Thường trực (ngày 14/5/2018)

Quyết định Bãi bỏ hội nghị do ông Bùi Ngọc Khôn mời họp Thường trực (ngày 14/5/2018)

     CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 BAN CHẤP HÀNH                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 04/2018/ QĐ-CT                                       … Đọc Thêm

Cập nhật: 14/05/2018 - 01:18:55

THÔNG BÁO cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội lần thứ 3

THÔNG BÁO  cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội lần thứ 3

  CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM                                BAN CHẤP HÀNH                                                                                                                                                                                        Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2018         … Đọc Thêm

Cập nhật: 25/04/2018 - 10:33:41
Trang 1 trên 512345