Văn bản và Thông báo mới

CÙNG BẠN ĐỌC

CÙNG BẠN ĐỌC

        CÙNG BẠN ĐỌC Sau khi nhận được Thư phản ánh của bạn đọc Ấn phẩm Họ Bùi Việt Nam số Xuân Giáp Ngọ ( tập 25, 2014), trong đó khẳng định bài thơ Dâng rượu tướng quân của Bùi Hoa Nam là giống với bài thơ Môi dịu dàng, ta gọi " Bắc Giang thu" của nhà thơ Đỗ Trung Lai đã in trong tạp chí Văn … Đọc Thêm

Cập nhật: 10/04/2018 - 23:31:17

Điều lệ Cộng Đồng và Quy chế làm việc của BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Điều lệ Cộng Đồng và Quy chế làm việc của BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

                                                              ĐIỀU LỆ                                          CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM                                                                         Chương I                                                        CÁC ĐIỀU KHOẢN … Đọc Thêm

Cập nhật: 04/04/2018 - 11:26:22

THÔNG BÁO một số nội dung chính Hội nghị 19-3-2018

THÔNG BÁO một số nội dung chính Hội nghị 19-3-2018

THÔNG BÁO Một số nội dung chính Hội nghị 19-3-2018         Ngày 19 tháng 3 năm 2018, tại Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, ông Bùi Phan Kỳ đã mời và chủ trì phiên họp gồm Chủ tịch và các Phó chủ tịch BCH CĐ họ Bùi Việt Nam. Tham dự có các vị Bùi Phan Kỳ, Bùi Văn Ngợi, Bùi Ngọc Khôn. Ông Bùi … Đọc Thêm

Cập nhật: 26/03/2018 - 23:33:12

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG   Trong thời gian ngắn cuối năm Đinh Dậu- 2017, trên  Website hobuivietnam.vn có được phép đăng tải các tin, bài, thư ngỏ, kiến nghị, đơn từ của một số cá nhân hoặc một tập thể ít người từ BCH CĐHB tỉnh, thành phố... gửi đến Chủ tịch, Thường trực BCH, đến Hội đồng Kiểm tra và … Đọc Thêm

Cập nhật: 23/02/2018 - 18:51:16

THÔNG BÁO CỦA BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM  

THÔNG BÁO CỦA BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM   

THÔNG BÁO CỦA BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM           Trước một số hành động và việc làm sai trái của một nhóm ủy viên Thường trực BCH qua việc: Tự ý thông báo hủy con dấu của BCH CĐHB VN, khắc con dấu mới, đóng dấu giả và tự ký giấy mời họp Thường trực, tự ý triệu tập họp Thường trực với … Đọc Thêm

Cập nhật: 29/12/2017 - 02:32:56

THÔNG BÁO CỦA CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM  

THÔNG BÁO CỦA CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM   

                            CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          BAN CHẤP HÀNH                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/2017/ … Đọc Thêm

Cập nhật: 22/12/2017 - 01:23:15

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM TRA

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM TRA

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM TRA   CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM          BAN CHẤP HÀNH Số: 32/2017/QĐ-TC                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 … Đọc Thêm

Cập nhật: 06/10/2017 - 22:53:50

ĐẠI HỘI CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI HUYỆN VỤ BẢN – TỈNH NAM ĐỊNH

ĐẠI HỘI CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI HUYỆN VỤ BẢN – TỈNH NAM ĐỊNH

Ban Liên lạc họ Bùi huyện Vụ Bản MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI HUYỆN VỤ BẢN - TỈNH NAM ĐỊNH                       Vụ Bản, ngày 08/9/2017  Kính gửi: Các cụ, các ông bà, cô bác, anh chị em, con cháu họ Bùi huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (bao gồm cả dâu, rể nội ngoại) bà con họ Bùi gốc huyện … Đọc Thêm

Cập nhật: 19/09/2017 - 01:21:14

Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III và Quy chế làm việc của Ban tổ chức Đại hội

Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III và Quy chế làm việc của Ban tổ chức Đại hội

Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III và Quy chế làm việc của Ban tổ chức Đại hội   CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM           BAN CHẤP HÀNH Số: 30/2017/QĐ-TCNS                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ … Đọc Thêm

Cập nhật: 08/06/2017 - 17:59:22

THÔNG BÁO (Hội nghị Thường trực BCH lần thứ 9 ngày 2/4/2017)

THÔNG BÁO                (Hội nghị Thường trực BCH lần thứ 9 ngày 2/4/2017)

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM     BAN CHẤP HÀNH KHÓA II            THƯỜNG TRỰC BCH  Số 09/2017/TT-BCH                                                                                                                                 Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017                         … Đọc Thêm

Cập nhật: 15/04/2017 - 20:39:19
Trang 1 trên 41234