Cuộc họp thường trực BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ hai 

Cuộc họp thường trực BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ hai 

Cuộc họp thường trực BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ hai 

 

      Sáng ngày 5/10/2018 tại phòng hội nghị thuộc Trung tâm hội nghị chính phủ số 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, Thường trực BCH CĐHB VN đã tiến hành cuộc họp lần thứ 2 nhằm bàn và thực hiện một số nội dung để củng cố bộ máy tổ chức Cộng đồng.

     Cuộc họp đã hoàn thành nội dung đề ra, đem lại bước khởi động ban đầu của nhiệm kỳ III (2018-2023), cũng là để thực hiện những bước tiếp theo trong hoạt động Cộng đồng.

     Hoàn thiện và công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam. 
               Cuộc họp kết thúc vào hồi 11g30 buổi sáng cùng ngày. 

                                                                                                                                          Ban Thông tin Văn hóa