ĐẠI HỘI CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI HUYỆN BÁ THƯỚC LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2018- 2023)

ĐẠI HỘI CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI HUYỆN BÁ THƯỚC  LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2018- 2023)

ĐẠI HỘI CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI HUYỆN BÁ THƯỚC

LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2018- 2023)

 

        Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm 2018, sáng ngày 21/01/2018, tại Hội trường xã Điền Lư, Cộng đồng họ Bùi huyện Bá Thước (Tỉnh Thanh Hóa) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2018 – 2023). Dự đại hội về phía lãnh đạo huyện có ông Trương Văn Lịch – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Bùi Văn Lưỡng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các ông, bà trong Thường trực HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo một số ban, ngành của huyện Bá Thước; về phía Ban Liên lạc họ Bùi tỉnh Thanh Hóa có ông Bùi Ngọc Nhung – Trưởng ban Liên lạc cùng các vị là trưởng một số ban, đơn vị của Cộng đồng họ Bùi Thanh Hóa; đại diện Cộng đồng họ Bùi các huyện: Hoằng Hóa, Tĩnh Gia; đại diện một số dòng họ trong huyện cùng 200 đại biểu đại diện các chi họ Bùi ở huyện Bá Thước tham dự.

    

                   – 111. Các đại biểu khách mời và con cháu họ Bùi huyện Bá Thước dự Đại hội

                   – 333. Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội

 

 

                                                            – 222. Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo tại Đại hội

 

         Báo cáo tại Đại hội khẳng định người họ Bùi Việt Nam là nòi giống Lạc Hồng, là dòng họ bản địa của tổ tiên có từ hơn 4.000 năm theo chiều dài của lịch sử đất nước. Tiên tổ họ Bùi đã có công cao, đức dày, gieo trồng cho muôn đời con cháu, sinh sôi nảy nở, được hưởng hạnh phúc và vinh hiển đến ngày nay. Suốt quá trình dựng nước và giữ nước của con dân Nước Việt, họ Bùi luôn đóng góp công sức góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của dân tộc. Hiện nay, người họ Bùi ở huyện Bá Thước có khoảng 3.100 hộ và 8.900 khẩu, địa bàn cư trú ở hầu hết các xã trong huyện. Từ thời phong kiến đến thời hiện đại, người họ Bùi ở huyện Bá Thước luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, tinh thần yêu nước nồng nàn, đoàn kết, gắn bó trong dòng tộc và với các dòng họ khác trong huyện, có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Trên cơ sở Điều lệ tổ chức hoạt động của cộng đồng họ Bùi Việt Nam, Đại hội đã thông qua Quy chế hoạt động của Cộng đồng họ Bùi huyện Bá Thước.

         Với phương châm Liên kết dòng tộc, tìm về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu, hướng về tương lai” và mục tiêu “Đoàn kết , tương trợ, phát triển”, Đại hội Cộng đồng họ Bùi huyện Bá Thước cũng đã thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong đó, các chi họ cùng bà con họ Bùi tăng cường mối liên lạc, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để ngày càng có mối liên kết rộng rãi và gắn bó hơn giữa các chi họ. Đẩy mạnh công tác giao lưu, chia sẻ giữa các chi họ với nhau, đặc biệt trong các dịp có việc vui, việc buồn, trước hết là các chi họ trong cùng xã và các xã lân cận. Giáo dục, răn dạy con cháu học tập, tu dưỡng, rèn luyện để khôn lớn nên người, trở thành người con có đức hiếu và công dân có ích cho xã hội, góp phần phát huy truyền thống, làm rạng danh dòng tộc. Giáo dục, khuyên nhủ con cháu, các thành viên trong gia đình, dòng tộc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy ước của các tổ chức, đoàn thể, khu dân cư mà mình là thành viên. Gắn kết với bà con lối xóm, các dòng họ khác, xây dựng thôn xóm, tổ dân phố văn hóa, an ninh trật tự nơi sinh sống…

 

   

        – 444. Ông Bùi Ngọc Nhung – Trưởng ban Liên lạc họ Bùi tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội

        – 555. Ông Hà Thanh Ngọc – Đại diện tộc họ Hà huyện Bá Thước phát biểu chúc mừng thể hiện thắm tình đoàn kết giữa các dòng họ trong huyện

 

                                                              

                                                                        – 666. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội

 

          Đại hội đã nhất trí bầu 25 ông, bà đại diện cho các chi họ vào Ban Chấp hành họ Bùi huyện Bá Thước nhiệm kỳ 2018 – 2023, bầu chủ tịch, 4 phó chủ tịch và bầu Hội đồng Trưởng lão của dòng họ./.

 Bùi Hải Đường

 

Chú thích ảnh:

– 111. Các đại biểu khách mời và con cháu họ Bùi huyện Bá Thước dự Đại hội

– 222. Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo tại Đại hội

– 333. Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội

– 444. Ông Bùi Ngọc Nhung – Trưởng ban Liên lạc họ Bùi tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội

– 555. Ông Hà Thanh Ngọc – Đại diện tộc họ Hà huyện Bá Thước phát biểu chúc mừng thể hiện thắm tình đoàn kết giữa các dòng họ trong huyện

– 666. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội