HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM MỞ RỘNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH  CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM MỞ RỘNG NĂM 2019

HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH
CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM MỞ RỘNG NĂM 2019

 

Ngày 06 tháng 7 năm 2019, tại Nhà khách Văn phòng Quốc hội, số 02 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Thường trực Ban Chấp hành Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn thể có mở rộng đến một số Ủy viên Ban Chấp hành, Văn phòng, các Ban và một số người con của Cộng đồng họ Bùi.

Trước giờ khai mạc Hội nghị, Đoàn đại biểu đại diện Cộng đồng họ Bùi Việt Nam do Chủ tịch Bùi Ngọc Phi dẫn đầu (thành phần gồm các Phó Chủ tịch, đại diện một số Ban và Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam) đã đến nhà riêng của GS. Bùi Nghĩa dâng hương tưởng nhớ công ơn to lớn của cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên Trưởng ban Thường trực Quốc hội.

Chủ trì Hội nghị có Chủ tịch Bùi Ngọc PhiChủ tịch danh dự Bùi Phan Kỳ. Các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành và đại diện Ban Chấp hành của các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Nam và Bắc Ninh,…

Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề chính gồm:

1. Đánh giá khái quát tình hình chung hoạt động dòng họ cả nước trong thời gian qua.

Báo cáo những kết quả hoạt động nổi bật của Thường trực và Ban Chấp hành cấp toàn quốc tại các tỉnh, thành phố kể từ sau Đại hội Đại biểu Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III ngày 19 tháng 8 năm 2018 đến nay, đồng thời kiểm điểm việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Ban và Văn phòng.

Kết quả đạt được rất đáng khích lệ, thể hiện tính nghiêm túc, kiên định và tự giác cao, tuy nhiên cũng còn một số bộ phận hoàn thành chưa tốt nhiệm vụ được giao.

Một số điểm đáng ghi nhận trong việc phát triển và kiện toàn tổ chức Cộng đồng họ Bùi ở các tỉnh như: Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình và Thanh Hóa, đặc biệt là các hoạt động xung quanh 180 năm Văn chỉ Thọ Xương – Hà Nội. Gần nhất là tổ chức trợ giúp gia đình khó khăn ở Hòa Bình song song với việc vinh danh những cá nhân họ Bùi thành đạt có đóng góp tích cực và ý nghĩa thiết thực.

2. Rà soát lại các phần việc đã và đang tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện để phục vụ việc phối hợp với các cơ quan của Đảng và Nhà nước tổ chức Lễ Kỷ niệm 130 năm ngày sinh và Hội thảo khoa học cấp nhà nước về thân thế và sự nghiệp của cố Trưởng ban Thường trực Quốc hội (Chủ tịch Quốc hội) Bùi Bằng Đoàn. Đồng thời, chuẩn bị phối hợp lập một Khu lưu niệm, Nhà tưởng niệm lưu danh thân thế và sự nghiệp Cụ Bùi Bằng Đoàn theo chỉ đạo của Ban Bí thư tới các cơ quan của Đảng và Nhà nước ta. 

Xuất phát từ yêu cầu quan trọng, cấp bách của công việc, Thường trực Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhất trí điều chỉnh, kiện toàn Ban Tổ chức bao gồm: Ban Chỉ đạo và 4 Tiểu ban (Tiểu ban Tổ chức, Tiểu ban Lịch sử truyền thống, Tiểu ban Thông tin truyền thông và Tiểu ban Đối ngoại), đồng thời giao trách nhiệm thực hiện tiếp các công việc cụ thể để phối hợp với các cơ quan của Đảng và Nhà nước tổ chức Lễ Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của cụ Bùi Bằng Đoàn.

3. Thường trực Ban Chấp hành Cộng đồng dành khá nhiều thời gian tập trung kiểm điểm, thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm về vấn đề tổ chức, nhân sự và quan hệ nội bộ tại các bộ phận trực thuộc. Các Ủy viên Thường trực đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thông cảm và đoàn kết nhất trí đẩy mạnh việc áp dụng quy chế, đối chiếu với Điều lệ ở trách nhiệm từng cá nhân. Qua đó, Thường trực Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nan nhất trí cao việc sẽ rà soát, kiện toàn về tổ chức, nhân sự ở tất cả các cấp, các Ban thuộc Cộng đồng. Chủ tịch Bùi Ngọc Phi thay mặt Thường trực Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam giao cho Văn phòng chủ trì khẩn trương rà soát, đánh giá kiểm điểm tình hình hoạt động của các cấp, các Ban trong một năm vừa qua để xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Đổi mới tổ chức nhân sự Cộng đồng họ Bùi Việt Nam trình Chủ tịch phê duyệt.

4. Hội nghị nhất trí quan điểm của CĐHBVN đối với các nhóm tự ý ly khai khỏi Cộng đồng như sau:

4.1. Khẳng định họ Bùi Việt Nam chỉ tồn tại duy nhất một tổ chức là Cộng đồng họ Bùi Việt Nam trải qua gần 15 năm, từ khi thành lập Ban Liên lạc lâm thời ngày 19/12/2004, Đại hội Đại biểu CĐHBVN lần thứ I ngày 20/4/2008, Đại hội Đại biểu CĐHBVN lần thứ II ngày 28/4/2013 và Đại hội Đại biểu CĐHBVN lần thứ III ngày 19/8/2018 đến nay và cả sau này.

4.2. Kiên định thực hiện mục tiêu “LIÊN KẾT DÒNG TỘC – TÌM VỀ CỘI NGUỒN – TÔN VINH TỔ TIÊN – ĐỘNG VIÊN CON CHÁU – HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI” theo phương châm “ĐOÀN KẾT – TƯƠNG TRỢ – PHÁT TRIỂN” đã được ghi rõ trên Tộc huy của CĐHBVN; cùng nhau giương cao ngọn cờ ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG HỌ BÙI, luôn sẵn sàng đón nhận những người con họ Bùi “lầm đường lạc lối” quay trở lại với CĐHBVN.

Chủ động đoàn kết với những người làm những điều đúng theo mục tiêu, phương châm của CĐHBVN đã đặt ra từ khi thành lập Ban Liên lạc lâm thời ngày 19/12/2004 qua Đại hội đại biểu lần thứ I ngày 20/4/2008, Đại hội đại biểu lần thứ II ngày 28/4/2013, Đại hội đại biểu lần thứ III ngày 19/8/2018 đến nay, tuy nhiên kiên quyết không đoàn kết, không tham gia, tiếp tay với những người làm điều sai trái như: nhóm người tự ý ly khai khỏi CĐHBVN ngày 26/5/2018 dựng lên một Đại hội trá hình để thành lập cái gọi là Hội đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III trong khi không hề tồn tại nhiệm kỳ I, II và trong một số người trong nhóm này đã lại một lần nữa bày trò lập ra cái gọi là Ủy ban thống nhất họ Bùi.

 

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu ở các địa phương đã phát biểu ý kiến trên cơ sở thực tế tổ chức và hoạt động tại cơ sở, qua đó đóng góp về quan điểm, về kinh nghiệm và cống hiến, sáng tạo. Các đại biểu cũng thẳng thắn kiến nghị và mong muốn được đóng góp nhiều sáng tạo với dòng tộc hơn nữa trong thời gian tới. 

Đây là một Hội nghị thực sự đổi mới kể cả về tổ chức cũng như nội dung thể hiện tinh thần thẳng thắn, kiên định và sát với tình hình thực tế. Do vậy, Hội nghị đã mang lại sự hiểu biết về tình hình chung và hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên của Thường trực Ban Chấp hành với bà con trong Cộng đồng họ Bùi toàn quốc, tạo một động lực mới để hoàn thành trọng trách trong thời gian tới.

Hội nghị đã bế mạc vào buổi chiều cùng ngày./.

 

BAN THÔNG TIN VĂN HÓA