LÁ THƯ ÔNG BÙI NAM (australia) GỬI CHỦ TỊCH BCH TRÌNH BÀY Ý KIẾN RIÊNG VÀ TRÁCH NHIỆM

LÁ THƯ ÔNG BÙI NAM (australia) GỬI CHỦ TỊCH BCH TRÌNH BÀY Ý KIẾN RIÊNG VÀ TRÁCH NHIỆM

 

Australia ngày 20/5/2018

Kính gửi ông Bùi Phan Kỳ Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Đồng kính gửi quý chủ tịch BCH. Trưởng ban Liên lạc Vận động họ Bùi tại các tỉnh và thành phố trên quê hương Việt Nam mến yêu.

      Tôi xin tự giới thiệu là Bùi Nam – Trưởng ban Vận động họ Bùi tại Australia, là hậu duệ đời thứ 16 họ Bùi Thịnh Liệt đã tranh đấu thành công lấy lại phần mộ cụ Thủy tổ Bùi Chí Đức tạu Định Công Hoàng Mai Hà Nội vào ngày 26/1/2018. Đây chính là ông nội của cụ Bùi Xương Trạch, một danh nhân của họ được đặt tên phố ở Hoàng Mai. Xin được chân thành cám ơn anh Bùi Kỳ Nam đã giúp phiên dịch bia mộ cổ từ chữ Hán ra chữ nôm để bổ túc hồ sơ và chính cụ Bùi Phan Kỳ đã đích thân đến tham vấn can thiệp cho dòng họ Bùi với chủ tịch quận Hoàng Mai.

 

Tôi lấy làm tiếc chưa có dịp tham gia trực tiếp để có dịp đáp lại ân tình sâu đậm trên bởi vì vẫn còn trọng trách nặng nề với mộ cụ Thủy tổ và nhà thờ họ Bùi hiện nay rất cần sự đóng góp liên tục của chúng tôi nhưng hôm nay tôi phải lên tiếng tại cuộc họp quan trọng  do cụ Chủ tịch triệu tập bởi vì chính bản thân tôi từ lâu năm 2009 tiếp xúc trao đổi thường xuyên hỗ trợ tư vấn BCH CĐHB VN mà tôi hằng tin cậy. Vậy thế mà chỉ hơn trên một năm qua, bỗng dưng xuất hiện đột phá một khuynh hướng lạ trong một số vị lãnh đạo thường trực, lãnh đạo cao tuổi cho rằng cụ Kỳ đã quá già yếu, không còn minh mẫn hay bất lực và họ đã đề cao mãnh lực đồng tiền kinh doanh kinh tế làm mũi nhọn chủ đạo đường lối phát triển văn hóa họ Bùi. Hình như tôi đã nghe nói “Kinh tế là hạ tầng cơ sở, và văn hóa chính trị là thượng tầng kiến trúc…???” nếu quả thật điều này là chân lý thì họ Bùi chúng ta sẽ ra sao.

 

Vâng quả thực việc họ là việc chung là tập hợp đa thành phần, đa dạng với tấm lòng tự nguyện nhắc nhở nhau chung sức bảo vệ, duy trì và phát triển họ tộc lâu dài…nếu chấp nhận thế các nhà mạnh thường quân, hảo tâm chỉ đóng vai trò thứ yếu! Và xin quý vị hãy tránh xa quyền lợi, quyền lực bởi vì nó sẽ xóa đi hình ảnh tốt đẹp cao quý của từng quý vị. Tôi nói thế có đúng không xin cho ý kiến? Nếu quý vị đồng ý cho tôi được phép đề nghị cụ Chủ tịch Bùi Phan Kỳ vẫn đủ sáng suốt minh mẫn lãnh đạo tiếp tục BCH CĐHB VN và cùng tất cả quý vị đề ra một phương án 30 ngày chấn chỉnh nhân sự nòng cốt và tổ chức phương tiện đạt kết quả tốt đẹp

                                                                            

                                                                    Kính chúc hội nghị thành công

                                                                                   (ký tên)

                                                                         Bùi Nam – Australia