Lời cảm ơn của BCH CĐHB Việt Nam về ủng hộ các hoạt động dòng họ

Lời cảm ơn của BCH CĐHB Việt Nam về ủng hộ các hoạt động dòng họ

Ban chấp hành cộng đồng họ Bùi Việt Nam trân trọng cảm ơn các cá nhân, tập thể, cơ quan, doanh nghiệp đã nhiệt tình ủng hộ tinh thần, vật chất cho tổ chức hoạt động Dòng họ trong thời gian qua.

• Các vị đến giao lưu, ủng hộ tại văn phòng
TT Họ và tên Địa chỉ – Nội dung Số tiền
1 Bùi Thị Thu Loan Trung Hòa – Nhân Chính – ủng hộ quỹ 500.000
2 Bùi Khắc Sơn TCT Bê tông Xuân Mai – ủng hộ quỹ 5.000.000
3 Bùi Trọng Tấn Hải Dương – ủng hộ in tập san 10.000.000
4 Bùi Thị Thu Đa Tốn – Gia Lâm – Hà Nội 500.000
5 Bùi Văn Bàn Văn Quán – Hà Đông 500.000
6 Bùi Đức Tình Quận Hà Đông 100.000
Tổng cộng (VNĐ) 16.600.000

• 2.Tập thể ủng hộ nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức hoạt động cộng đồng họ Bùi Việt Nam
TT Tập thể ủng hộ Quỹ Họ Bùi Số tiền

1 Họ Bùi tỉnh Quảng Bình 1.000.000
2 Họ Bùi thành phố Hồ Chí Minh (Đại diện ông Bùi Văn Lịch) 2.000.000
3 BCH Họ Bùi tỉnh Hưng Yên 1.000.000
4 Họ Bùi khu vực Sơn Dương – Tuyên Quang 1.000.000
5 Họ Bùi tỉnh Vĩnh Phúc (Đại diện ông Bùi Lương Thảo) 2.000.000
6 Họ Bùi tỉnh Phú Thọ 2.000.000
7 Họ Bùi tỉnh Hải Dương 1.000.000
8 Ban kinh tế – thuộc BCH cộng đồng Họ Bùi Việt Nam 5.000.000
9 Họ Bùi huyện Tĩnh Gia – Thanh Hóa (đại diện ông Bùi Đức Trí) 1.800.000
10 Họ Bùi tỉnh Hà Tĩnh (đại diện ông Bùi Văn Thạc) 1.000.000
Tổng cộng (VNĐ) 17.800.000

• Danh sách cá nhân ủng hộ nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức hoạt động cộng đồng HBVN           

TT Họ và tên – Địa chỉ Số tiền
1 Bùi Trịnh Thúy Hằng – UV ban chấp hành 1.000.000
2 Bùi Ngọc Khôn – Phó chủ tịch BCH 5.000.000
3 Bùi Đình Vụ – UV thường trực BCH (trong đó 6tr chi cho tổ chức văn nghệ) 7.000.000
4 Bùi Văn Ngợi – Phó chủ tịch BCH 1.000.000
5 Bùi Đức Tấn – UV BCH 700.000
6 Bùi Thị Cúc – Tỉnh Ninh Bình 500.000
7 Bùi Huy Phú – UV BCH 2.000.000
8 Bùi Xuân Thanh – UV BCH 500.000
9 Bùi Thị Hương – UV BCH 500.000
10 Bùi Văn An – UV BCH in ấn giấy mời – tài liệu 500.000
11 Bùi Xuân Lương – UV BCH thuộc đoàn Nghệ An 500.000
12 Bùi Xuân Trường – Trưởng ban kinh tế – thuộc đoàn Ninh Bình 10.000.000
13 Bùi Văn Mão – Nghệ An 500.000
14 Bùi Nam Giao – Nghệ An 1.000.000
15 Bùi Trọng Cầu – Nghệ An 500.000
16 Bùi Phan Kỳ – Chủ tịch BCH 500.000
17 Bùi Trọng Đỉnh – UV BCH 1.000.000
18 Bùi Hữu Nghệ – Chủ tịch Hội đồng trưởng lão 1.000.000
19 Bùi Quang Vinh 1.000.000
20 Bùi Vạn Trân – Phương Liệt – Hà Nội 500.000
21 Bùi Khắc Dự 200.000
22 Bùi Sông Thu – Thành phố Hồ Chí Minh 1.000.000
23 Bùi Quang Toản – Thành phố Hồ Chí Minh 500.000
24 Bùi Hoài Thanh – Nghệ An 500.000
25 Bùi Năng An – Nghệ An 500.000
26 Bùi Xuân Hợp 1.000.000
27 Bùi Đăng Danh – Phủ Cừ – Hưng Yên 200.000
28 Bùi Đăng Phiệt – Phủ Cừ – Hưng Yên 200.000
29 Bùi Hải Nam 100.000
30 Bùi Cộng Hòa 200.000
31 Bùi Xuân Dư 200.000
32 Bùi Vạn 200.000
33 Bùi Văn Long 200.000
34 Bùi Văn Bách 200.000
35 Bùi Cộng Hòa – Hà Nam 1.000.000
36 Bùi Xuân Lộng – Ninh Bình 1.000.000
37 Bùi Huy Phương – Thừa Thiên Huế 500.000
38 Bùi Xuân Xứng – Lương Tài – Bắc Ninh 150.000
39 Bùi Xuân Dĩ – Lương Tài – Bắc Ninh 150.000
40 Bùi Xuân Đỉnh – Lương Tài – Bắc Ninh 150.000
41 Bùi Xuân Kế – Lương Tài – Bắc Ninh 150.000
42 Bùi Ngọc Ánh – Họ Bùi Phất Lộc – Hà Nội 200.000
43 Bùi Văn Nam 500.000
44 Bùi Quang Ánh – Hà Tĩnh 1.000.000
45 Bùi Xuân Đàm – Hà Nội 500.000
46 Bùi Văn Vụ – Phủ Lý – Hà Nam 100.000
47 Bùi Ngọc Bích 400.000
48 Bùi Thế Kiên – Hoài Đức – Hà Nội 300.000
49 Bùi Ngọc Nội – Thành phố Hồ Chí Minh 400.000
50 Bùi Quang Thịnh – Đống Đa – Hà Nội 200.000
51 Bùi Thị Nhãn 100.000
52 Bùi Thị Ân 100.000
53 Bùi Xuân Thắng – Nghệ An 400.000
54 Bùi Văn Thi 500.000
55 Bùi Văn Đài 200.000
56 Bùi Văn Thi 200.000
57 Bùi Văn Xá 200.000
58 Bùi Đình Khôi 200.000
59 Bùi Lương Thảo – Đoàn Hải Phòng 1.600.000
60 Bùi Thiên Sơn 200.000
61 Bùi Văn Nam 1.000.000
62 Bùi Đức Chính – Quảng Ninh 3.000.000
63 Bùi Văn Hùng – Quảng Ninh 1.000.000
64 Bùi Thanh Phúc – Thành phố Hồ Chí Minh 2.000.000
65 Bùi Ngọc Thức – Đan Phương – Hà Nội 200.000
66 Bùi Văn Giang 200.000
67 Bùi Văn Đài 200.000
68 Bùi Văn Long – Tiền Hải – Thái Bình 200.000
69 Bùi Thanh Sơn 200.000
70 Bùi Phúc Hải – Hà Nội 200.000
71 Bùi Văn Viện – Hải Dương 500.000
72 Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an 5.000.000
73 Bùi Tiến Quyết – Hà Nội 500.000
74 Bùi Văn Vượng 200.000
75 Bùi Thị Sen – Hà Nội 200.000
76 Bùi Việt Xô – Thanh Hóa 100.000
77 Bùi Thế Hùng 100.000
Tổng cộng (VNĐ) 58.100.000

       • Trân trọng cảm ơn các vị cán bộ, chiến sĩ bảo tàng Phòng không không quân – Các vị quay phim nhiếp ảnh…. Đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho lễ kỷ niệm 10 năm tổ chức hoạt động cộng đồng Họ Bùi Việt Nam đạt kết quả tốt nhất

                                                                                                Văn phòng BCH cộng đồng Họ Bùi Việt Nam