LỜI TÂM NGUYỆN CON DÂN HỌ BÙI, BÀI 2: lạm bàn về một sự việc gây bức xúc cho CĐHB VN và con dân họ Bùi Việt Nam và ở nước ngoài đang quan tâm và cần phải giải quyết trước Đại hội III CĐHB VN

LỜI TÂM NGUYỆN CON DÂN HỌ BÙI, BÀI 2: lạm bàn về một sự việc gây bức xúc cho CĐHB VN và con dân họ Bùi Việt Nam và ở nước ngoài đang quan tâm và cần phải giải quyết trước Đại hội III CĐHB VN

                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                              Nam Định, ngày 09/6/2018

 

                                         Kính gửi:    – Ông Chủ tịch BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam

                                                   – Các ông TT, các ông UV BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam 

                                                   – Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam ở các tỉnh, thành phố, huyện trong nước và ở nước ngoài.

 

     Với tư cách là một con dân họ Bùi Việt Nam. Đại học Ngoại Thương

     Ngày 04/6/2018, tôi đã viết và gửi tới quý vị Bài 1 về “Hoạt động của CĐHB VN và Điều lệ CĐHB VN nhìn từ phía pháp luật Việt Nam, truyền thống dân tộc Việt Nam và dòng họ Bùi Việt Nam trong bối cảnh xu hướng phát triển tất yếu của xã hội”.

     Hôm nay, ngày 09/06/2018 tôi xin được trình bày Bài thứ 2, lạm bàn về một sự việc gây bức xúc cho CĐHB VN và con dân họ Bùi Việt Nam và ở nước ngoài đang quan tâm và cần phải giải quyết trước Đại hội III CĐHB VN. Đó là:

     “1. Nơi thờ vọng tổ tiên họ Bùi Việt Nam, kết hợp làm văn phòng CĐHB VN tại căn hộ số 19C, tầng 19 nhà A, số 96, phố Định Công, Hà Nội. Nhìn từ phía pháp luật Việt Nam.

 1. Những gì đã xảy ra tại nơi thờ vọng họ Bùi Việt Nam kết hợp làm văn phòng CĐHB VN do ông Bùi Xuân Trường đã làm sai, làm trái với Điều lệ CĐHB VN và pháp luật Việt Nam, cần phải làm rõ để cộng đồng họ Bùi Việt Nam và kiều bào họ Bùi ở nước ngoài thấu hiểu, có tiếng nói chung toàn cộng đồng, toàn xã hội để xây dựng một Cộng đồng họ Bùi Việt Nam tốt đẹp mà Đại hội toàn quốc CĐHB VN khoá II đã đề ra”.

     I. Quyền sở hữu căn hộ số 19C, tầng 19 nhà A, số 96, phố Định Công, Hà Nội. Nhìn từ phía Pháp luật Việt Nam.

 1. Dẫn chiếu căn cứ Pháp luật của nước CHXHCNVN

     1.1 Căn cứ điều 211: “Sở hữu của cộng đồng” BLDS  2015 quy định:

    “1. Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, phum sóc, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài sản, hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung, hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của Pháp luật nhằm mục đích thoả mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.

 1. Các thành viên của cộng đồng cùng quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung theo thoả thuận hoặc tập quán vì lợi ích chung của cộng đồng nhưng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 2. Tài sản chung của cộng đồng là tài sản chung hợp nhất không phân chia”

          – Với điều luật này thể hiện: Sở hữu chung của cộng đồng được hiểu là hình thức sở hữu áp dụng cho các loại tài sản thuộc sở hữu của dòng họ (như quyền sử dụng đất, công trình xây dựng cho việc thờ cúng…)…

          – Tài sản thuộc sở hữu của cộng đồng (trong đó có dòng họ…bao gồm: Tài sản do chính thành viên cộng đồng đóng góp (theo thoả thuận của các thành viên); quyên góp (sự tự nguyện của các thành viên, của cộng đồng hoặc từ các thành viên ngoài cộng đồng theo sự kêu gọi của cộng đồng); được tặng, cho chung từ các cá nhân, tổ chức (kể cả thành viên trong cộng đồng); Các nguồn khác như nhận thừa kế hoặc được cấp từ ngân sách nhà nước dành cho cộng đồng. Những tài sản của cộng đồng phải nhằm phục vụ lợi ích chung hợp pháp của cả cộng đồng cũng như việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt phải vì cộng đồng và chỉ cho cộng đồng, không phục vụ 1 cá nhân hoặc một nhóm người nằm trong cộng đồng.

      Việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của cộng đồng do các thành viên của cộng đồng thoả thuận hoặc theo tập quán. Một số trường hợp do pháp luật quy định như chiếm hữu, sử dụng nhà chung cư.

    1.2. Điều 457 “Hợp đồng tặng cho tài sản” BLDS  2015 quy định.

    “Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận”.

    1.3. Điều 458 “Tặng cho động sản” quy định:

          “1. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản. Trừ trường hợp có thoả thuận khác.\

           2. Đối với động sản mà Luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký”.

    1.4. Điều 459 “Tặng cho bất động sản”, quy định:

         “1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

         2.   Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký, nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản”.

 1. Quá trình hình thành xây dựng nơi thờ vọng tổ tiên họ Bùi Việt Nam kết hợp làm văn phòng CĐHB VN.

     2.1. Theo báo cáo ngày 22/08/2015 của Ban đặc trách xây dựng nơi thờ vọng tổ tiên họ Bùi Việt Nam kết hợp làm Văn phòng CĐHB VN do ông Trưởng ban đặc trách xây dựng Bùi Xuân Trường ký và trình bày trước ông Chủ tịch BCH CĐ họ Bùi Việt Nam giáo sư Bùi Phan Kỳ, cụ Chủ tịch HĐTL Bùi Hữu Nghê, toàn thể các vị UV BCH CĐHB VN và các vị khách quan đến dự Hội nghị BCH CĐHB VN lần thứ 3 khoá II, nhiệm kỳ 2013-2018 (xin trình).

     “…Ban Đặc trách xây dựng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của BCH CĐHB VN, hội đồng trưởng lão và trực tiếp là Ban thường trực. Đến hôm nay đã hoàn thành bước đầu xây dựng được nơi thờ vọng tổ tiên họ Bùi hoàn mãn… Chúng tôi còn nghiệm thấy rằng: Việc xây dựng được công trình tâm linh của dòng tộc họ Bùi Việt Nam còn nhờ cõi linh thiêng của chư vị tiền nhân viễn tổ Bùi tộc đã phù hộ độ trì cho con cháu họ Bùi phát khởi hồng ân tâm đức, đóng góp nhân tài vật lực để xây dựng được nơi thờ vọng này và chuẩn bị xây dựng từ đường họ Bùi. Theo quy luật nhân quả, chúng tôi tin rằng các vị tổ tiên họ Bùi sẽ phù hộ, độ trì cho tất cả chúng ta… Tôi xin được tổng hợp báo cáo đôi điều tâm huyết của tổ chức CĐHB VN, ngay từ buổi đầu thành lập đã nêu cao khẩu hiệu “Tìm về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên…”

       – Tạp chí họ Bùi Việt Nam số 1/2005 đã kêu gọi“Cần sớm xây dựng một nơi tưởng niệm tổ tiên để thoả lòng linh cảm hướng về cội nguồn của con họ Bùi trên mọi miền cả nước và nước ngoài.

       – Tại Đại hội đại biểu họ Bùi toàn quốc lần thứ nhất ngày 20/4/2008 đã ra Nghị quyết “Tìm kiếm nơi xây dựng thờ tự của cộng đồng”.

       – Đại hội đại biểu CĐHB toàn quốc lần thứ II ngày 28/4/2013. Nghị quyết: “Trong 5 năm tới, BCH toàn quốc gắn với BLL Hà Nội…

Nghiên cứu chọn một nơi tiện đường đi lại trong nội thành Hà Nội. Tiến tới xây dựng một nơi thờ vọng các viễn Tổ của ba miền đất nước, bảo đảm tính tâm linh.

 • Hội nghị BCH CĐHB VN khóa II lần thứ 2 ngày 26/04/2014 nghị quyết về chương trình công tác năm 2014-2015 “Chuẩn bị phương án xây dựng nhà thờ họ tại Hà Nội để trình lên xin ý kiến của BCH trong kì họp thứ 3/2015”.
 • Để thực hiện nghị quyết nêu trên, ngày 16/08/2014, Chủ Tịch BCH CĐHB VN đã kí quyết định số 19/2014/QĐ-TCNS thành lập Ban đặc trách Chuẩn bị xây dựng nơi thờ Vọng kết hợp trụ sở CĐHB VN tại Hà Nội, gọi tắt là Ban đặc trách xây dựng trực thuộc thường trực BCH CĐHB VN…Trong quyết định có 9 thành viên, đứng đầu là giáo sư Bùi Nghĩa. Trực tiếp điều hành công việc là Trưởng ban Bùi Xuân Trường…
 • Để có kinh phí xây dựng, ngày 06/10/2014. Chủ Tịch BCH CĐHB VN đã có thư ngỏ số 06/2014/T.Tr Về việc kêu gọi đóng góp công đức xây dựng nhà thờVọng họ Bùi tại Hà Nội (đăng trong Tạp chí họ Bùi số 28/2015).
 • Theo ý kiến tư vấn sáng suốt của Hội đồng trưởng Lão…

     + giai đoạn 1: Mua một căn phòng ở tầng trên cùng của Tòa nhà cao rầng làm nơi thờ vọng kết hợp làm Văn phòng họ Bùi để tiếp khách các nơi về bái vọng.

Ngày 10/05/2015 Hội nghị BCH CĐHB VN họp phiên toàn thể tại Hà Nội, để ra quyết định thông qua phương án theo tờ trình của Ban đặc trách xây dựng.

 …Đúng là “Phúc trí tâm linh” mọi việc tiến triển thật hanh thông kì lạ. Từ việc phát khởi hồng ân tâm đức của con cháu họ Bùi đóng góp tiền của, đến việc mua được căn hộ 19C diện tích 96.80m2 ở tầng 19 cao nhất của tòa nhà 96 phố Định Công, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Rồi việc sửa chữa căn nhà làm nơi thờ phụng, đến việc chọn lựa hoành phi câu đối, mọi việc đều diễn ra nhịp nhàng, cứ như có các vị viễn Tổ về dạy bảo. Đúng là:

            Họ Bùi tích đức vọng thờ Tổ

            Phúc ấm ngàn đời cây trổ bông.

Ban đặc trách xây dựng xin kính cáo Tổ tiên và các vị trong BCH hiện nay, công khai toàn bộ các khoản hồng ân tâm đức của các con cháu họ Bùi, của các con dâu, con rể và bạn bè thân thiết của người họ Bùi nhà ta…

 • Số tiền thu được từ quyên góp của 20 cá nhân, tập thể là: 1.502.900.000 đồng (ngoài ra còn có 500 triệu đồng ông Bùi Quang Ngọc cho vay dài hạn)
 • Số tiền chi mua và sửa 8 hạng mục là: 2.373.243.000 đồng
 • Còn thâm quỹ: 870.343.000 đồng,…

     2.2 Tại thông báo số 09/2018/TB ngày 02/06/2018 của ông Chủ Tịch BCH CĐHB VN gửi tới các ông UVTT, các ông BCH CĐHB VN, ông Bùi Xuân Trường và toàn thể CĐHB VN thể hiện: (xin trích)

     “… Căn cứ báo cáo của Ban Kinh Tế – Ban đặc trách xây dựng ngày 11/07/2016 do ông Bùi Xuân Trường kí thể hiện…” Kể từ ngày 25/06/2016. Căn hộ C19/96A Định Công, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội chính thức thuộc quyền sở hữa của CĐHBVN… Với báo cáo chưa quyết toán: thu: 1.502.900.000 đồng, chi 2.373.243.000 đồng, còn thiếu 870.343.000 đồng. Còn một số khoản ghi nợ chưa rõ ràng, cần tiếp tục làm rõ để thanh toán dứt điểm.

      Đối chiếu với quy định của pháp luật Việt Nam, đối chiếu với Điều lệ nghị quyết của ĐH CĐHB VN khóa I, khóa II và các bước tiến hành của Chủ tịch BCH CĐHB VN, Ban thường trực, BCH CĐHB VN… là phù hợp với Điều lệ và nghị quyết của Đại Hội CĐHB VN

      Kết luận: Căn hộ C19/96A Định Công, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội thuộc quyền sở hữu hợp pháp của CĐHB VN. Không có một cá nhân, một nhóm người nào có quyền chiếm hữu.

      II. Những khuất tất cần làm rõ, những hành vi trái đạo đức, trái Điều lệ Cộng Đồng Họ Bùi Việt Nam đã xảy ra mấy năm qua tại nơi thờ vọng Tổ tiên họ Bùi Việt Nam kết hợp văn phòng CĐHB VN  số 19C tầng 19 tòa nhà số 96 phố Định Công, Hà Nội; làm tổn hại đến hoạt động bình thường của văn phòng và BCH CĐHB VN, làm mất thanh danh của CĐHB VN.

      1.Ông Bùi Xuân Trường với chức năng UVTT, Trưởng Ban kinh tế. Trưởng ban đặc trách xây dựng… BCH CĐHB VN khóa II đã làm gì và nói gì xung quanh sự việc.

     Công bằng mà nói: Ông Bùi Xuân Trường cũng có một thời cố gắng hoạt động dòng họ, bởi lúc đó ông còn giữ được điều cần phải có của một UVTT, tuân thủ Điều lệ CĐHB VN.

Bằng chứng là ông đã góp phần để tạo dựng nơi thờ vọng Tổ Tiên họ Bùi và văn phòng CĐHB VN tại số 19C, Tầng 19 nhà A số 96, Phố Định Công. Chính ông đã thiện nguyện góp 500 triệu đồng vào việc mua căn hộ này. Ngoài ra ông còn có thể giúp đỡ kinh phí cho một số việc khác, chẳng hạn tại cuốn họ Bùi VN số 26 tháng 4/2014 ông Bùi Xuân Trường cũng có trong danh sách ủng hộ Tập san 20 triệu đồng…

Ông đã có báo cáo kết quả của Ban đặc trách ngày 26/07/2015 và báo cáo của Ban đặc trách xây dựng nơi thờ vọng Tổ Tiên họ Bùi Việt Nam kết hợp làm Văn phòng CĐHB VN. Ngày 22/08/2015 đầy cảm xúc, đầy tự hào, lâm ly, thống thiết… vọng đến trời xanh nơi các Tổ Tiên họ Bùi đang ngự và lòng người đương thời cũng nao nao cùng mạch nguồn thơm mát cõi lòng… (tôi đã trích ở phần trên)

Nhưng cũng chính từ sự đóng góp, những báo cáo của ông lại phản ánh một con người khác lạ trong ông đó là:

 • Một giám đốc doanh nghiệp có hạng như ông, lẽ nào không biết mọi chi tiêu của ông cần phải có số liệu kèm theo chứng từ minh bạch, nhất là ở đây lại là việc họ, việc của con dân họ Bùi. Nếu ông cố tình không báo cáo thực tế, thì cái kim bọc trong giẻ lâu ngày cũng lòi ra thôi. (Ông cha ta vẫn nói thế mà).
 • Qua đọc mạng thấy việc vi phạm tại Chung cư 96A Định Công cũng chưa có lời kết. Liệu nhà số 19C, Tầng 19 Nhà A, số 96 Định Công rồi đây có nằm trong diện xử lý không ?… càng cần sớm phải minh bạch.
 • Cũng qua mạng, giá của căn hộ ở 96A Định Công từ năm 2014, 2015, 2016 phập phù rao bán với giá 16 triệu một mét vuông đến 21 triệu một mét vuông (3 năm đều như thế ); Liệu ông Bùi Xuân Trường có “Vướng” gì về giá cả không? Hồ sơ mua bán cho dù ông Bùi Xuân Trường tự sang tên mình nhưng hồ sơ đó vẫn là hồ sơ lưu trữ cần phải đưa ra Tòa xét xử tranh chấp về tài sản giữa ông Bùi Xuân Trường và toàn thể CĐHB VN theo pháp luật (tôi đã viện dẫn trên).
 • Lại nữa, có một tờ giấy “Nộp tiền mặt” ngày 27/7/2015 mang tên một người: Bùi Thị Cúc gửi 500.000 đồng, cho Ông Bùi Xuân Trường nhưng theo thống kê thu tiền của ông Trường không có tên Bùi Thị Cúc gửi: “Cúng tiến mua nhà thờ Vọng Họ Bùi VN”. Qua ngân hàng TMCP Quân Đội. Liệu đây có thể là sai sót không? Liệu còn trường hợp nào khác không? Do đó, con số nợ 870.343.000 đồng chưa được kiểm chứng nên chưa có cơ sở vững chắc để đòi nợ. Mặt khác, còn có khoảng 500.000.000 đồng ông Bùi Quang Ngọc cho Cộng đồng vay dài hạn cũng có thể sử dụng để trả nợ, chưa được xem xét cụ thể vì có dư luận cho rằng đại gia Bùi Quang Ngọc sẵn sàng ủng hộ cả 500 triệu này.
 •   2. Ông Bùi Xuân Trường đã có những văn bản đề nghị ngược lại Điều lệ CĐHB VN và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kinh tế họ Bùi VN.

         2.1. Tại văn bản ngày 11/7/2016 do ông Bùi Xuân Trường ký, ông đã tự xác nhận:

           “1. Tôi xin rút khỏi vị trí Trưởng ban đặc trách xây dựng nhà thờ Vọng họ Bùi VN từ ngày 25/7/2016.

           2. Trong vòng 2 tuần lễ kể từ ngày 11/7/2016 đến 24/7/2016 Ban đặc trách khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý để bàn giao văn phòng cho BCH CĐHB VN. Đề nghị TT BCH trong 2 tuần cũng với ban Đặc trách hoàn tất mọi thủ tục pháp lý, sang tên, đổi chủ để nhận bàn giao lại quyền sở hữu căn hộ C19, với điều kiện thanh toán hoàn toàn các chi phí quỹ âm 870.343.000 cho ban Đặc trách.

Nếu trong vòng 2 tuần, tính từ ngày 11/7/2016 mà thường trực BCH CĐHB VN và không nhận quyền sở hữu văn phòng C19/96A Định Công thì quyền quản lý sẽ được chuyển sang cho Ban kinh tế quản lí theo quy chế.

           3 … Ban kinh tế xin rút và không tham gia vào Ban vận động tài chính và dự án viết cuốn sách “Họ Bùi trong lịch sử Việt Nam”

        2.2 Tại văn bản số 02/2016/CV-BKT ngày 29/7/2016.

   Ông Bùi Xuân Trường nêu:“Theo công văn số 1/2016/CV/BKT-BĐTXD, trưởng ban Đặc trách đã không còn giữ chức từ ngày 25/7/2016. Sau ngày 25/07/2016 nhà thờ Vọng kiêm Văn phòng họ Bùi VN được bàn giao cho ban Kinh tế quản lý, để văn phòng hoạt động có trật tự và đi vào nề nếp, Ban kinh tế đề nghị TT BCH và Văn phòng cùng ban Kinh tế xây dựng quy chế, nội dung hoạt động của nhà thờ vọng kiêm Văn phòng HBVN theo đúng Điều lệ của CĐHB VN, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Ban kinh tế thông báo sau…

        3. Căn cứ vào quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kinh tế họ Bùi VN.

        3.1 Bản quy chế của Ban Kinh tế họ Bùi VN đã căn cứ vào nghị Quyết của Đại hội đại biểu Toàn quốc nhiệm kì II (2013 – 2018) – Căn cứ vào Điều lệ CĐHB VN. Căn cứ vào Quy chế làm việc của BCH CĐDDQ VN – Theo sự chỉ đạo của TT BCH CĐHB VN và đã được Chủ Tịch BCH CĐHB VN chuẩn y. Và chỉ có Chủ Tịch BCH CĐHB VN chuẩn y, kí tên đóng dấu mới có hiệu lực thi hành.

      Điều này đã khẳng định Ban kinh tế họ Bùi Việt Nam là tổ chức cấp dưới trực thuộc BCH CĐHB VN. Do đó, mọi việc lộng quyền, lộng tiền của ông Bùi Xuân Trường khi tự ban hành các văn bản mang tính chất thách đố áp đặt TT và BCH CĐHB VN đều trái Điều lệ CĐHB VN.

      Đi ngược với Nghị quyết của Đại hội, Điều lệ của CĐHB VN và Quy chế làm việc của BCH CĐHB VN. Người chịu trách nhiệm trước đại hội, trước BCH và trước CĐHB VN về những việc “vượt quyền, trái thẩm quyền” về xử lý nơi bái vọng tiên tổ và VP CĐHB VN chính là ông Bùi Xuân Trường. Rất cần có sự lên tiếng của 6 triệu người con họ Bùi để xử lý nghiêm việc này để giữ kỷ cương, trật tự, truyền thống bao đời của dòng họ Bùi bản địa Việt Nam.

      Đây là bài học để cả dòng tộc cần cảnh giác với những người sa đà, lộng tiền, lộng quyền đưa dòng họ đi lệch hướng. Tiền có bao nhiêu cũng chỉ là phần thổ, là hạ tầng kiến trúc. Trong khi đó dòng tộc họ Bùi đang phấn đấu tới những tinh hoa văn hóa, truyền thống dòng tộc, truyền thống dân tộc làm nên bản sắc dân tộc Việt Nam anh hùng ở thượng tầng kiến trúc.

      Đây cũng là điều lý giải tại sao một số người đã “vị tiền” bất chấp Điều lệ, nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc CĐHB VN khóa II để dùng tiền mua chuộc, làm những việc cá nhân, lợi ích nhóm “cướp”, “phá” sự bình yên, trong sáng của CĐHB VN như vừa xảy ra ngày 26/5/2018 mà BCH, các dòng trong tộc họ Bùi toàn quốc và ở nước ngoài lên tiếng “tẩy chay”.

      Quy chế ban Kinh tế HBVN quy định:

       3.2 Tại Điều 1, mục đích của của Ban kinh tế là:

     “1. Tham mưu cho CĐHB VN trong lĩnh vực kinh tế

 1. Xây dựng các phương án và trực tiếp hoạt động để tạo nguồn thu phục vụ nhiệm vụ “Tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu hướng tới tương lai…”

      3.3. Điều 2: Chức năng:

“1. Làm hậu thuẫn cho BCH CĐHBVN trong hoạt động huy động các nguồn lực kinh tế thực hiện mục tiêu chiến lược lâu dài dòng tộc”

      3.4. Điều 12 Về tài chính:

“Ban kinh tế là tổ chức tham mưu cho BCH CĐHB VN về lĩnh vực kinh tế…”

     Tất cả những quy định trên thể hiện Ban kinh tế được thành lập do BCH CĐHB VN xây dựng, phê duyệt hoạt động nhằm phục vụ tham mưu cho BCH CĐHB VN thực hiện nghị quyết Đại hội và Điều lệ đại hội chứ đây không phải là tổ chức ngang quyền, dùng tiền để trả giá cho nhân phẩm, thủ đoạn như kẻ chợ mà ông Bùi Xuân Trường đã thực hiện.

      4. Một điều thể hiện rõ nhất về lợi nhuận có được để nhằm mục đích phục vụ cho BCH CĐHB VN thực hiện Điều lệ là:

     4.1 Điều 14: “Các khoản chi của Ban kinh tế”

        “ – Nộp thuế nhà nước

          – Tính nộp kinh phí quản lý lên cơ quan chủ quản: BCH CĐHB VN…

     4.2 Điều 15 “Phân chia lợi nhuận”

      “Lợi nhuận thu được từ hoạt động của Ban kinh tế đã trừ các khoản như thuê văn phòng, chi lương nhân viên và các khoản chi phí khác. Số tiền còn lại sẽ được phân phối như sau: 80% chi làm quỹ phát triển Ban kinh tế, 20% chuyển về văn phòng họ Bùi để phục vụ công việc hành chính và các việc chi khác của họ Bùi Việt Nam. Ngoài ra, khi BCH CĐHB VN cần chi các khoản đã được thông qua nhưng quỹ CĐHB VN không còn, Ban kinh tế sẽ chuyển quỹ của Ban kinh tế về đóng góp thực hiện các khoản chi đó cho BCH CĐHB VN

      Như vậy, không có chuyện khi mua tài sản còn thiếu thì ông Bùi Xuân Trường ra điều kiện cho TT BCH CĐHB VN phải trả khoản nợ 870.343.000 đồng, trong 2 tuần, nếu không thì tài sản thuộc Ban kinh tế như ông Bùi Xuân Trường đã nói liều, làm liều, vô lối, xúc phạm đến anh linh tổ tiên, xúc phạm đến CĐHB VN.

     5.Theo điều 17 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kinh tế họ Bùi Việt Nam, quy định rõ ràng, cụ thể:

     “Mọi sửa đổi, bổ sung Quy chế này, kể cả việc chấm dứt hoạt động của Ban kinh tế phải được Đại hội thành viên Ban kinh tế thông qua và Ban Thường trực CĐHB VN phê chuẩn.

      Rõ ràng một sự lộng hành, lộng tiền…của một nhóm người, rất đáng tiếc đã đi chệch hướng truyền thống ông cha, tiên tổ họ Bùi, rất đáng thương và đáng trách!

     6.Một điều không thể không nói đến, kể từ khi ông Bùi Xuân Trường cầm giữ chìa khoá văn phòng, đặt điều kiện vô lối cho TT BCH CĐHB VN. Ngang nhiên lộng quyền đặt mình ngang hàng, tước quyền của TT BCH CĐHB VN. Một điều ô nhục đã xảy ra ở nơi vọng tổ và Văn phòng CĐHB VN. Tôi xin được trích nguyên văn trong nhật ký văn phòng.

      “Trình bày một việc xảy ra tại trụ sở và Văn phòng CĐHB VN có liên quan đến sự có mặt của một cô gái tại căn phòng do Ban Đặc trách quản lý.

      …Vào hồi khoảng 12 h kém 5 phút ngày 30/07/2016 khi cuộc họp tại Văn phòng CĐHB VN đã kết thúc mọi người thu dọn để ra về. Tôi đang dọn dẹp thì nhận được điện thoại của bà Bùi Thị Hương nói rằng “Buổi sáng khi bà Hương đến văn phòng chuẩn bị chén nước cho cuộc họp, bà Hương vào phòng thờ thắp hương rồi ra đi, tới của phòng bên cạnh bà nắm tay vặn nắm đấm cửa thì cửa mở ra, bà bước vào nhìn thấy trên giường có người nằm dài trùm kín chăn, bà Hương quay ra và giao lại cho ông Bùi Khắc Dự trông nom.

     Bà Hương nói với tôi vào kiểm tra căn phòng do Ban đặc trách quản lý vì lúc sáng bà vào có người nằm không biết ai. Tôi liền mở cửa phòng vào và nhìn thấy có một cô gái đầu tóc bù xù nằm trên giường. Cô ta nhìn tôi không chào hỏi hoặc nói gì, rồi kéo chăn lên. Tôi quay ra báo cho mọi người cùng vào chứng kiến. Lúc đó tôi, ông Bùi Văn Ngợi, ông Bùi Đức Tấn, bà Bùi Hằng Nga, cụ Bùi Hữu Thảo đều đến trước cửa phòng. Ông Bùi Quang Tuấn chuẩn bị ra cửa chính về.

     Ông Tấn, bà Nga, ông Ngợi thay nhau gõ cửa và gọi “Cháu ơi mở cửa”. Nhưng cửa phòng đã bị chốt chặt không mở. Ông Ngợi nói: để tôi nói lại với ông Bùi Xuân Trường. Mọi người có mặt chứng kiến rất bực và bức xúc vì tại sao ở trụ sở, văn phòng và bên cạnh gian thờ của CĐHB VN lại xuất hiện một người con gái, chốt cửa gọi không trả lời. Việc này không thể chấp nhận, phải đưa ra cho cộng đồng biết để ngăn chặn ngay. Việc này sẽ để lại tiếng xấu cho nơi thờ cộng đồng họ Bùi” (Những người có mặt đã ký xác nhận về việc này) lưu trong sổ văn phòng”.

      Tôi không cần phải nói thêm điều gì nữa. Xin cộng đồng họ Bùi Việt Nam và con dân họ Bùi trong nước và ở nước ngoài tự hiểu về một Bùi Xuân Trường!?

      Tôi, chỉ là một hạt cát trong hơn 6 triệu con dân họ Bùi, đã được mọi người cung cấp tư liệu, đọc và hiểu sao trình bày thế để trải nỗi niềm với dòng tộc. Có gì không phải mong được lượng thứ. Tôi cũng xin lỗi những ai đã buộc tôi phải công bố sự thực qua mắt đọc, tai nghe về sự thực buồn, không đáng có để ghi lại một khắc lịch sử dòng họ Bùi không thể nào quên.

     III. Một chút lời ngỏ

      Tôi thiện nguyện và mong cùng mọi người tiếp tục làm cuốn lịch sử dòng họ Bùi Việt Nam. Để góp phần nhỏ bé, rất bé như cùng vận động con, cháu, bạn bè họ Bùi cùng tôi đi đến các Sở thương binh xã hội, hoặc các huyện xin danh sách, địa chỉ các anh hùng, liệt sỹ họ Bùi Việt Nam đã hy sinh trong sự nghiệp chống Pháp, chống Mỹ, đánh giặc phía Tây Nam, giặc phía Bắc, giặc ngoài Biển Đông… để tập hợp tiếp truyền thống cha ông đã có trước. Tiếp đó cũng xin các gia đình họ Bùi gửi thư trao đổi để chúng tôi tập hợp nhân sỹ, trí thức, người tài họ Bùi ở các thời kỳ để tôn vinh cùng với truyền thống ngàn đời lịch sử đã ghi nhận.

      Góp phần trong và sau Đại hội III (5 năm) sẽ tập hợp đầy đủ nhất có thể về truyền thống họ Bùi Việt Nam qua bao đời cho đến hết Đại hội III, trình lên nhà nước xem xét cấp, tạo điều kiện theo pháp luật để CĐHB VN có một diện tích đất vừa đủ xây dựng và kính rước anh linh các liệt tổ, các anh hùng liệt sỹ, các nhân sỹ chí thức đã đóng góp tài lực cho đất nước của cả dòng tộc họ Bùi từ trước, xưa, nay đến năm 2023; bàn giao cho thế hệ sau…

      Thế là mãn nguyện một kiếp sống ở đời trả ơn cha mẹ, ơn tổ tiên, dù chỉ là hạt cát nhỏ.

                                                                                    Người viết

                                                                                       (ký tên)

                                                                                  

                                                                                   Bùi Văn Khang

                                                                            Nam Định: 0912.039.614