Mấy vấn đề nhìn lại qua tổ chức và hoạt động của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam

Mấy vấn đề nhìn lại qua tổ chức và hoạt động  của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam

Mấy vấn đề nhìn lại qua tổ chức và hoạt động của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam

 

      Tổ chức hoạt động dòng họ tại Việt Nam mới hình thành trong khoảng 30 năm trở lại đây. Với Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam mới 15 năm mà thôi.

      Với Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam được tổ chức một cách có bài bản, sinh hoạt đều đặn, có nề nếp. Tuy vậy vẫn là một tổ chức văn hóa xã hội tâm linh đặc thù. Không giống bất kỳ tổ chức chính trị xã hội nào, chưa có tiền lệ, có tính chất tự phát. Quá trình hoạt động không tránh khỏi những va vấp tạo nên các bước thăng trầm, bộc lộ ra những vướng mắc không đáng có đã nảy sinh mất đoàn kết trong quá trình hoạt động giữa một số người tham gia với tổ chức điều hành, hoạt động dòng Họ.

      Thời gian chuẩn bị Đại hội Đại biểu Họ Bùi toàn quốc lần thứ III đã cận kề, chúng ta cần trao đổi một số vấn đề liên quan để thống nhất cách đặt và giải quyết một số vấn đề trong tổ chức dòng Họ:

  1. Về nhận thức và ý thức thời gian tham gia sinh hoạt và hoạt động dòng Họ:

     Chúng ta đều thống nhất nhận thức là: Tổ chức hoạt động dòng Họ là tổ chức đặc thù, chưa có tiền lệ là tổ chức văn hóa xã hội tâm linh, không giống bất kỳ tổ chức chính trị xã hội nào, chưa có tài liệu nào hướng dẫn, hình mẫu nào để tham khảo mà vừa tổ chức hoạt động vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện dần vươn lên đạt yêu cầu mong muốn đề ra.

Đặc điểm tổ chức hoạt động Dòng Họ: Về phạm vi có thể trong một vùng, liên vùng, huyện thị, tỉnh thành, cả nước thậm chí có thể vươn ra nước ngoài đối với những người con làm ăn sinh sống ở nước ngoài có cùng dòng tộc.

      Đối tượng tham gia không phân biệt trình độ cao thấp trong xã hội, không phân biệt độ tuổi già trẻ, không phân biệt giới tính nam nữ, con dâu, con gái, con trai, con rể. Không phân biệt tôn giáo dân tộc, nghề nghiệp giầu nghèo trong xã hội. Nói cách khác, tổ chức hoạt động dòng Họ như một phần xã hội thủ nhỏ, bao gồm những người có quan hệ dòng tộc, có nhiệt tình và tâm huyết tham gia.

      Người tham gia sinh hoạt và hoạt động dòng họ với nhiệt tình hoàn toàn tự nguyện, tâm huyết với dòng tộc, với tổ tiên tiền nhân, không vì lợi ích kinh tế, chính trị, địa vị xã hội cá nhân hay gia đình mình, ngược lại nhiều khi còn chịu thiệt thòi mà vẫn vui lòng không hề oán trách ai cả.

      Kinh phí phục vụ hoạt động dòng Họ hoàn toàn tự túc, do bà con trong dòng Họ tự nguyện đóng góp, không có bất kỳ sự tài trợ của nhà nước hay của đoàn thể tổ chức chính trị xã hội nào.

      Với thống nhất nhận thức chung như vậy thì từ khi bước vào tham gia sinh hoạt hoặc nắm một cương vị hoạt động nào, chúng ta vẫn luôn tự động viên mình và nhắc nhở động viên người khác nêu cao ý thức cùng nhau đoàn kết, thực hiện nhiệm vụ chung xây dựng tổ chức hoạt động dòng Họ đạt kết quả vững mạnh lâu dài, đạt hiệu quả cao. Bà con mong muốn, tự nguyện hoạt động theo tôn chỉ mục đích đã định (theo Điều lệ, Quy chế và các Nghị quyết của tổ chức).

   2. Tổ chức điều hành và quy chế làm việc

Chúng ta đã thừa nhận tổ chức hoạt động dòng Họ giống như một góc xã hội thu nhỏ. Thì trước hết phải quán triệt tổ chức bộ máy điều hành của một đơn vị có dáng dấp như một phần của tổ chức mặt trận. Tất nhiên phải chọn những người có đủ tâm, lực phục vụ hoạt động tốt cho tổ chức đơn vị. Mặt khác thành phần, thành viên giữ vị trí quan trọng, có vai trò then chốt phải có đủ phẩm chất, tư cách để đại diện  cho thành phần tham gia sinh hoạt, nắm vững tâm tư tình cảm của các thành viên khác vận dụng trong quá trình hoạt động của mình từ đề xuất đến hoàn thành chức năng nhiệm vụ của đơn vị tổ chức.

     Tổ chức hoạt động Họ Bùi việt Nam đã hình thành hệ thống từ toàn quốc đến địa phương. Như vậy ngoài việc xây dựng Điều lệ hoạt động, Quy chế làm việc của Ban chấp hành, cần xây dựng quy chế gắn kết trong các mặt hoạt động dòng Họ từ trên xuống, từ dưới lên tạo thành hệ thống từ lề lối làm việc quan hệ hai chiều về cung cấp, xử lý tư liệu dòng Họ, phương pháp điều tra sưu tầm tư liệu dòng tộc, danh nhân dòng Họ… làm cho hoạt động dòng Họ ngày càng phong phú.

     Xây dựng quy chế chi tiết, cụ thể về thành lập giải thể, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên trong tổ chức để quá trình thực hiện không xẩy ra thắc mắc, vướng mắc không đáng có.

      Mỗi đơn vị tổ chức cần xây dựng quy chế quan hệ ngay trong bộ máy điều hành không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ tạo nên sức mạnh tập thể của bộ máy trong tổ chức

      Mỗi đơn vị ở một tuyến nào đó (tỉnh, thành hay quận, huyện chẳng hạn) được thành lập là một thắng lợi của cả hệ thống tổ chức hoạt động dòng Họ. Tuy vậy đó mới là thắng lợi bước đầu mà vấn đề chính là phải củng cố, xây dựng hoạt động có hiệu quả lâu dài là quan trọng bậc nhất. Để đạt được mục đích lớn đó, ngoài tự thân vận động của đơn vị, cả hệ thống dòng Họ cần quan tâm hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoạt động đều có kết quả tốt.

      Một vấn đề quan trọng là tài chính hoạt động dòng Họ. Như trên đã khẳng định là do dòng Họ tự túc. Mười năm qua, sự tự nguyện đóng góp của bà con là 1.231 triệu đồng, một con số không lớn và đã chi hết quá nửa vào chi thường xuyên, ngoài sử dụng ở trên còn phải dựa phần nhiều vào tự túc của những người tham gia hoạt động đóng góp, người nào hoạt động mà tỷ lệ đi lại nhiều sẽ là người phải chi nhiều nhất. Thậm chí có lúc như khi chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II, trong quỹ Họ chỉ còn 1.092.000 đồng là con số đáng nhớ.

      Nhìn vào các họ bạn như Họ Trần, tồn quỹ của họ lên đến con số 20 tỷ, Họ Vũ – Võ ngoài việc đầu tư khu di tích Mộ Trạch nhiều chục tỷ đồng vẫn còn tồn dư đáng kể. Ngay tiền thưởng học sinh giỏi năm 2014-2015 lên đến hơn 300 triệu đồng. Có những gia đình công đức tiêu biểu như ông Võ Văn Hồng (Nghệ An): 40tỷ, ông Võ Văn Tiền (Thái Bình):19 tỷ, ông Võ Duy Bổng (Hà Nội), Vũ Thế Trường (Hải Dương), Võ Văn Minh (Nghệ An) cũng cung tiến tiền tỷ cho họ… tuy thế đều rất tự nguyện, vui vẻ và không có bất cứ điều kiện gì, bên cạnh sự đóng góp hàng năm của bà cong trong họ công đức từ 5-700 triệu đồng. Nhiều dòng Họ khác quỹ hoạt động cũng khá dồi dào là thành tích thật ngưỡng mộ.

      Họ Bùi ta tuy chưa có nhiều người nổi danh lắm, nhưng sự kiện đầu năm 2015 mới động viên trong một phạm vi chưa rộng, một số vị đã công đức cho dòng Họ ngót hai tỷ đồng để mua, sửa chữa căn hộ 19C tầng 19 nhà 96A Định Công – Hà Nội thành nơi thờ vọng và phòng làm việc của Cộng đồng là một thành tích đáng kể. Bởi vậy một mặt ta nên trao đổi học tập hình thức, cách làm gây quỹ của Họ bạn, mặt khác cũng cần quan tâm đúng mức vấn đề tài chính dòng Họ, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động dòng Họ khi tổ chức đã thành hệ thống. Nên chăng cần coi chức năng ban Kinh tế thành Tài chính – Kinh tế mà nhiệm vụ chính là cần tạo lập nguồn thu, khoản chi về tài chính trong hoạt động. Bộ phận Kế toán, thủ quỹ của Văn phòng cộng đồng chỉ giải quyết thủ tục thu chi thường xuyên theo kế hoạch đã xác định được duyệt như Họ bạn đã thực hiện.

      Về tôn chỉ, mục đích và phương châm hành động của tổ chức cộng đồng Họ Bùi Việt Nam đã xác định và hoàn thiện đó là: Liên kết dòng tộc, tìm về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu, hướng tới tương lai. Và: Đoàn kết, tương trợ, phát triển. Là hoàn toàn phù hợp cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

      Bởi vậy, mỗi đơn vị tổ chức trong hệ thống tổ chức hoạt động Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam trong mọi hoạt động của mình, cần căn cứ vào tôn chỉ, mục đích, phương châm hành động đề ra kế  hoạch, biện pháp sát hợp từng thời kỳ, từng bước thực hiện cho được nội dung đã định sẵn đưa lại lợi ích chung cho cả hệ thống, cho bà con trong dòng tộc, không để lại hành động hay sự kiện gì về sau phải ân hận.

   3. Quan hệ với Ban liên lạc Hội đồng các dòng Họ Việt Nam

Ban liên lạc Hội đồng các dòng Họ Việt Nam đã ra đời do ông Vũ Mạnh Hà làm chủ nhiệm và các ông: Tiến sĩ Trần Mạnh Quảng, Đỗ Ngọc Liên làm phó chủ nhiệm, họa sỹ Đỗ Đình Dương làm tổng thư ký và 13 ủy viên trong đó có ông Bùi Đình Vụ là ủy viên.

      Ban liên lạc Hội đồng các dòng Họ Việt Nam không phải là cấp trên của tổ chức Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam, nhưng là tổ chức có gần hai mươi dòng họ tham gia. Tổ chức này có tiềm năng một số mặt về tổ chức hoạt động mà ta chưa có đủ. Do đó ta cũng cần có quan hệ, tiếp nhận những vấn đề về tổ chức hoặc hình mẫu các dòng Họ đã áp dụng có hiệu quả để vận dụng. Đồng thời cần sẵn sàng cung cấp những kinh nghiệm ta có để các dòng Họ trong Ban liên lạc tham khảo, trao đổi học tập lẫn nhau.

      Với phạm vi rộng của Ban liên lạc Hội đồng các dòng Họ Việt Nam, đề nghị phối hợp nghiên cứu tình hình thực tiễn tổ chức hoạt động dòng Họ của các dòng Họ. Trên cơ sở đó tổng hợp thành lý luận cơ bản để phổ biến cho con cháu học tập, ứng dụng lâu dài. Đây là vấn đề mới chưa có sách vở đề cập hoặc mô hình mẫu tham khảo, vận dụng nên cần quan tâm đúng mức.

       Là người được tham gia sinh hoạt trong Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam hơn 10 năm qua, nhận thức được một số vấn đề có thể chưa đủ, nhưng mạnh dạn nêu để quý vị cùng tham khảo, trao đổi. Có gì chưa đúng mong được đóng góp ý kiến.

Trân trọng cảm ơn

Bùi Đình Phi