Mời họp giao ban Tháng 6/2020

Mời họp giao ban Tháng 6/2020

MỜI HỌP GIAO BAN THÁNG 6 NĂM 2020

 

 Kính gửi:

    – Các Phó Chủ tịch, Lãnh đạo và đại diện các đơn vị thuộc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam;

   – Đại diện Cộng đồng họ Bùi/ Ban liên lạc họ Bùi các tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

          Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu tham dự cuộc họp giao ban Tháng 06 năm 2020 với Chương trình như sau:

          – Chủ trì: Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam Bùi Ngọc Phi

          – Thời gian: 08h 30’ Thứ 7 ngày 06 tháng 6 năm 2020

          – Thành phần: Các Phó Chủ tịch, Lãnh đạo và đại diện các đơn vị thuộc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam; Đại diện Cộng đồng họ Bùi/ Ban liên lạc họ Bùi các tỉnh, thành phố trong cả nước.

          – Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, số 11, ngõ 22 phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

          – Nội dung: Đánh giá tình hình hoạt động của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam trong thời gian vừa qua và đề ra kế hoạch triển khai các hoạt động trong thời gian từ nay đến hết năm 2020.

          Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam kính mời các quý vị đại biểu dùng bữa cơm thân mật sau cuộc họp.

          Đề nghị các quý vị đại biểu tham dự cuộc họp đầy đủ, đúng giờ và chuẩn bị các nội dung liên quan nêu trên.

          Trân trọng kính mời!

          Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam./.