Nghị quyết Hội Nghị BCH lần thứ 4 (mở rộng) Khóa II

Nghị quyết Hội Nghị BCH lần thứ 4 (mở rộng) Khóa II

Nghị quyết Hội Nghị BCH lần thứ 4 (mở rộng) Khóa II

 

      Ngày 15 tháng 7 năm 2018, tại hội trường Nhà khách Quốc Hội, Ban Chấp hành CĐHB VN – khóa II, đã họp phiên thứ 4 (mở rộng), trù bị cho Đại hội III.

     Tham dự Hội nghị có 118 đại biểu (45 ủy viên BCH) đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Thanh Hóa, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Tuyên Quang…. Các vị ủy viên BCH ở Bình Thuận, Lâm Đồng, Australia đã gửi văn bản góp ý về hội nghị.

     Cụ Bùi Phan Kỳ Chủ tịch BCH CĐHB VN chủ trì Hội nghị. Các ông Bùi Bá Nghiêm và Bùi Đình Quế là thư ký Hội nghị.

     Thay mặt Ban Thường trực Cộng đồng HBVN, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội, ông Bùi Văn Ngợi đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của CĐHB VN trong Nhiệm kỳ II (2013 – 2018) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2018 – 2023); Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ II.

       – Ông Bùi Việt Mỹ, Ủy viên Thường trực BCH CĐHB VN, báo cáo Dự thảo Điều lệ của Cộng đồng (sửa đổi) nhiệm kỳ III.

       – Ông Bùi Văn Vượng Ủy viên Thường trực Trưởng ban Tổ chức – Nhân sự báo cáo về Tổ chức Nhân sự khóa II và Đề án Nhân sự, Tổ chức sẽ trình Đại hội III.

       – Ông Bùi Kỳ Nam, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng được phân công báo cáo về thu chi tài chính của Cộng đồng trong nhiệm kỳ II.

       – Cụ Bùi Văn Sùng, Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra, báo cáo về việc xét kỷ luật “miễn nhiệm” và việc đề nghị Chủ tịch BCH ra quyết định.

      Hội nghị đã nghe và tiếp thu ý kiến của 10 đại biểu bổ sung, góp ý phân tích thực tế hoạt động của Cộng đồng, nhấn mạnh những khó khăn và các biện pháp của địa phương, cơ sở mình đã thực hiện để khắc phục, làm rõ kết quả trên nhiều mặt công tác, nhiều lĩnh vực hoạt động của Cộng đồng trong nhiệm kỳ…

         Hội nghị đã quyết nghị:

    1/ Nhất trí để Tiểu Ban Văn kiện Đại hội sửa chữa, điều chỉnh các Văn kiện dự thảo theo sát các ý kiến đã tham gia, nâng cao chất lượng các văn bản để trình bày trước Đại hội. Nhất trí với Báo cáo tài chính của Chánh Văn phòng, với Báo cáo xét kỷ luật “miễn nhiệm” của Hội đồng Kiểm tra và Quyết định “miễn nhiệm” của Chủ tịch BCH.

    2/ Hội nghị nhất trí với đề nghị của Ban Thường trực: Triệu tập Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 vào ngày 19 tháng 8 năm 2018.

    3/ Hội nghị nhất trí với  đề nghị của ông Bùi Thanh Bồng, Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi tỉnh Hòa Bình và ông Bùi Anh Viên, trưởng đoàn đại biểu, Phó Trưởng Ban Liên lạc Cộng đồng họ Bùi Thành phố Hồ Chí Minh: Phải kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động mang tính chia rẽ, bè phái, của nhóm “Hội đồng họ Bùi”. Có biện pháp chứng minh, giải thích giúp các thành viên trong Cộng đồng và bà con trong họ hiểu rõ thực chất hoạt động chống phá của nhóm người này, bảo đảm cho Đại hội lần thứ III thành công.

    4/ Hội nghị đã giành thời gian trao đổi đề nghị của Ban Thường trực và biểu quyết tán thành:

       a) Bầu bổ sung vào Ban chấp hành CĐHB VN

           Ông Bùi Văn Khang nguyên Ủy viên BCH CĐHB VN Nhiệm kỳ I

       b) Bầu bổ sung 9 vị vào Ban Thường trực CĐHB VN:

          1- Ông Bùi Văn Viện         Chủ tịch BCH CĐHB tỉnh Hải Dương

          2- Ông Bùi Kiên Cường     Chủ tịch BCH CĐHB tỉnh Nam Định

          3- Ông Bùi Văn Bảng         Trưởng ban Liên lạc CĐHB tỉnh Thái Bình  

          4- Ông Bùi Thanh Bồng     Chủ tịch BCH CĐHB tỉnh Hòa Bình.

          5- Ông Bùi Thanh Liêm      Trưởng ban Liên lạc CĐHB TP. Hồ Chí Minh.

          6- Ông Bùi Ngọc Phi          Ủy viên BCH CĐHB VN, Phó chủ tịch BCH CĐHB

                                                     tỉnh Hưng Yên

          7- Ông Bùi Đức Tấn           Ủy viên BCH CĐHB VN, Quyền Trưởng ban Phát

                                                      triển CĐHB VN

          8- Ông Bùi Nam                  Trưởng ban Vận động CĐHB VN tại Úc.

          9- Ông Bùi Anh Tuấn          Chủ tịch BCH CĐHB tỉnh Bắc Ninh

      c) Bầu bổ sung 4 vị là Phó Chủ tịch BCH CĐHB VN:

        – Ông Bùi Văn Vượng, ủy viên Thường trực BCH CĐHB VN, Trưởng ban Tổ chức – Nhân Sự.

        – Ông Bùi Việt Mỹ ủy viên Thường trực BCH CĐHB VN, Trưởng ban Thông tin -Văn hóa

        – Ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng ban Liên lạc CĐHB Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên Thường trực BCH CĐHB VN.

        – Ông Bùi Ngọc Phi, Phó Chủ tịch CĐHB tỉnh Hưng Yên, ủy viên Thường trực BCH CĐHB VN.

    5/ Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và các doanh nhân trong họ đã tàì trợ kinh phí để tổ chức Hội nghi Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 4 và kinh phí chuẩn bị cho Đại hội. Hội nghị rất mong được tiếp tục đón nhận những tấm lòng của bà con trong họ.

      Hội nghị biểu dương những thành viên trong Ban Thường trực, Ban chấp hành đã sớm thực hiện nghĩa vụ đóng góp kinh phí phục vụ Đại hội.

      Hội nghị BCH CĐHB VN lần thứ 4 đã làm việc rất khẩn trương, tập trung cao độvà có hiệu quả. Hội nghị đã hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra, hứa hẹn việc tổ chức Đại hội III – Nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ có kết quả tốt đẹp, đáp ứng lòng tin của bà con họ Bùi Việt Nam!

          Hội nghị đã kết thúc lúc 15 h cùng ngày.

 

                                                                                          Chủ tịch BCH CĐHB VN

                                                                                                        (đã ký)

                                                                                             Giáo sư Bùi Phan Kỳ