NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM VỚI CHỦ TỊCH BCH, TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC, BAN LIÊN         LẠC LÂM THỜI, BAN VẬN ĐỘNG HỌ BÙI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ  

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM VỚI CHỦ TỊCH BCH, TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC, BAN LIÊN          LẠC LÂM THỜI, BAN VẬN ĐỘNG HỌ BÙI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ   

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

          BAN CHẤP HÀNH

   Số: 05 /HBVN

                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                 ———————-

                                        Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM VỚI CHỦ TỊCH BCH, TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC, BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI, BAN VẬN ĐỘNG HỌ BÙI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

 

        Hội nghị Gặp mặt giữa Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam với Chủ tịch BCH, Trưởng ban Liên lạc, Ban Liên lạc Lâm thời, Ban Vận động các tỉnh, thành phố… ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Tạp chí Mặt trận số 59 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tới dự hội nghị có 21 vị đại diện là Chủ tịch BCH, Trưởng ban Liên lạc, Ban Liên lạc Lâm thời, Ban Vận động và một số Phó Chủ tịch, Phó Trưởng ban đại diện cho các tuyến của Cộng đồng từ 3 miền trong nước, và ở nước ngoài không về dự họp được đã có văn bản (công văn, ý kiến đóng góp) gửi về Hội nghị.

        Sau khi nghe và thảo luận ý kiến của các đại biểu tỉnh, thành và các thành viên trong Ban giúp việc cho Chủ tịch BCH qua một ngày làm việc, từ 8h30-15h30, Chủ tịch BCH CĐHB VN Giáo sư Bùi Phan Kỳ đã tổng kết và bế mạc hội nghị. Các đại biểu đã nhất trí thông qua nội dung, ra thông báo:

                                          

                                                                       QUYẾT NGHỊ

  1. Nhất trí các nội dung mà Chủ tịch BCH nêu tại cuộc họp về hai vấn đề chính:

        – Tổ chức Cộng đồng họ Bùi toàn quốc có đúng sai gì, tác động xuống dưới thế nào, nguồn gốc từ đâu, ai chịu trách nhiệm.

        – Những sai phạm nên xử lý thế nào, để tiến hành Đại hội III thành công.

     Qua đó, đánh giá đúng tình hình thực tế của cộng đồng từ tuyến các tỉnh, thành phố, địa phương, cơ sở đến tuyến toàn quốc. Trong hai năm qua xảy ra một số việc sai trái, phức tạp do một nhóm ủy viên TT, ủy viên BCH chưa thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, có những việc làm, hành động trái với Điều lệ, Quy chế, nguyên tắc tổ chức của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam. Những người cố ý lôi kéo phe nhóm, gây rối loạn tổ chức, chia rẽ khối đoàn kết trong bộ máy tổ chức cộng đồng đã được các thế hệ thành viên gây dựng, ổn định gần 15 năm qua, gây tổn hại nghiêm trọng và làm cho chúng ta tốn phí nhiều thời gian, công sức, ảnh hưởng đến lòng tin và sự đoàn kết thống nhất trong dòng họ.

     Để giải quyết những vấn đề này, cần có ý kiến, sự góp ý và chung tay của tổ chức họ Bùi và các vị lãnh đạo ở các tỉnh, thành phố, cơ sở, địa phương trong nước và nước ngoài, bám sát chức năng nhiệm vụ của Quy chế, Điều lệ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam và mục tiêu phương hướng mà Nghị quyết Đại hội lần thứ II đã đề ra.

       2. Tiếp thu và nghe ý kiến các đại biểu phản ánh về việc tiếp nhận thông tin, văn bản chính thống của Cộng đồng cũng như những thông tin, văn bản phát tán không chính thống, ngoài luồng không phải của Thường trực, BCH CĐHB VN.

     Nghe báo cáo công việc của Hội đồng Kiểm tra do Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra trình bày, với việc phúc tra các văn bản, đơn thư Kiến nghị của cá nhân, tổ chức họ Bùi nhiều nơi gửi về Cộng đồng họ Bùi Việt Nam yêu cầu, đề nghị có biện pháp xử lý đối với những vị có hành vi sai phạm khi thực hiện nhiệm vụ Cộng đồng giao.

     Nghe báo cáo của thành viên ban giúp việc Chủ tịch BCH, làm sáng tỏ những nội dung, vấn đề chưa rõ hoặc bị hiểu sai do tiếp nhận thông tin sai lệch (những văn bản sai nội dung, sai nguyên tắc gửi cho các nơi) trong thời gian vừa qua ở nhiều địa phương tỉnh, thành.

     Nhiều đại biểu rất bức xúc trước những lời lẽ trên các trang mạng Facebook cá nhân và nhóm như trang Facebook “người con họ Bùi” do ông Bùi Quang Ngọc lập, vì cố tình bóp méo sự thật, tung tin bịa đặt, xúc phạm uy tín danh dự lãnh đạo và tổ chức Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, hô hào, kích động và đưa tin không đúng với thực tế, đã và đang làm nguy hại đến thanh danh cộng đồng và dòng họ.

     – Các đại biểu và Hội nghị nhất trí với Quyết định miễn nhiệm các ủy viên Thường trực sai phạm (4 người) do Chủ tịch BCH ký ban hành, theo đề nghị của các Ban chức năng vừa qua.

      – Đại diện và lãnh đạo CĐHB các tỉnh, thành, địa phương, cơ sở quyết nghị kêu gọi chấm dứt ngay các hành động trái chiều của một nhóm ủy viên Thường trực, ủy viên BCH trong hoạt động dòng họ, bảo đảm tôn thống và kỷ cương của dòng họ văn hiến. Khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn với Chủ tịch BCH, khẳng định Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, Ban chấp hành, Thường trực chỉ có một không chấp nhận một tổ chức họ Bùi nào khác.

      – Phản đối và lên án việc làm của ông Bùi Ngọc Khôn và nhóm ủy viên Thường trực chống đối, khắc và sử dụng con dấu giả, tự tổ chức họp nhân danh Thường trực ra Nghị quyết gửi cho các nơi, ký giấy mời họp BCH mở rộng mang tên Hội nghị “Diên Hồng” biểu dương lực lượng là hoàn toàn sai trái, “mạo danh” Thường trực và BCH CĐHB Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc hoạt động tổ chức họ Bùi, Điều lệ và Quy chế của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam. Bác bỏ hoàn toàn cái gọi là Hội nghị BCH mở rộng với tên Hội nghị “Diên Hồng”.

      – Hội nghị kêu gọi toàn thể bà con trong Cộng đồng nhận thức đúng, không tham dự cuộc họp do nhóm người này tổ chức vào ngày 26/5/2018 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Đề nghị các địa phương không tham dự do cuộc họp mang tính lật đổ tiếm quyền, chia rẽ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

        3. Từ Hội nghị này, các vị Chủ tịch BCH, Trưởng ban Liên lạc, Ban Liên lạc Lâm thời, Ban Vận động Cộng đồng họ Bùi các tỉnh, thành phố… ở nước ngoài và BCH CĐHB VN, ban Tổ chức Đại hội III cùng thực hiện các công việc theo chức trách, chung lòng chung sức chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội III. Sớm triệu tập họp Thường trực mở rộng, chuẩn bị nội dung và công việc cho kỳ họp BCH, tiến tới Đại hội và thành công tốt đẹp.

     Chủ tịch BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam kêu gọi toàn thể bà con họ Bùi trong nước và ở nước ngoài hãy phát huy truyền thống của dòng họ văn hiến quí hiển, đoàn kết thân ái, cùng nhau thực hiện tốt Điều lệ, Quy chế; phát huy tiềm năng đa dạng của họ Bùi, hoàn thành các mục tiêu đề ra, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội II, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III sắp tới.

                       HỘI NGHỊ CHỦ TỊCH BCH CĐHB VN VỚI CHỦ TỊCH BCH, TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC, BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI, BAN VẬN ĐỘNG HỌ BÙI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ