NHÂN ĐỌC BÀI CỦA “CHỦ TỊT” BÙI QUANG NGỌC

 NHÂN ĐỌC BÀI CỦA “CHỦ TỊT” BÙI QUANG NGỌC

         NHÂN ĐỌC BÀI CỦA “CHỦ TỊT” BÙI QUANG NGỌC

 

                                                                                                                           Huy Hung Bui

       Là một con dân họ Bùi tôi lấy làm hổ thẹn khi phải đọc một bài bố cáo sặc mùi chộp giật, loạn ngôn như vậy, một bài viết thiếu hiểu biết ở mọi TẦM của văn hoá dòng họ. Cái gọi là Hội nghị BCH mở rộng ngày 26/5 rồi nhoằng một cái là ĐH khoá 3… cũng như bao con dân họ Bùi cùng chung nhận định được thể hiện rõ nét nhất là của tác giả Bùi Văn Khang đã khắc họa đầy đủ từ “ buổi sáng đã “treo đầu dê” như các cụ ví von. A! “hội nghị BCH mở rộng”… Thì ngay sau đó là thay “phông màn” tức khắc buổi chiều lại là “Đại hội CĐHB VN”, đúng theo các cụ ví von “Bán thịt chó”. Tôi ngờ rằng ở đây thịt chó cũng không có mà bán, mà đây chỉ là “giả cầy”. Đại hội gì mà trái Điều lệ CĐHB VN? Đại hội gì mà tập hợp toàn thành phần “nghịch tử” tổ chức? 

Đại hội gì mà Đại biểu chẳng ai cử mà phải đi “mua” từng đại biểu? 

Đại hội gì mà chẳng có chuẩn bị gì? Đại hội ai cho phép?…

      Bởi lẽ đơn giản: Đại hội chính danh của CĐHB VN phải do ông Chủ tịch BCH  CĐHB VN do Đại hội đại biểu toàn thể CĐHB VN chính danh bầu ra. 

Phải có việc triệu tập bằng con dấu chính danh của CĐHB VN; 

Phải được các BCH chính danh các nơi bầu, cử đại biểu chính danh đi dự đàng hoàng và đúng tư cách; Phải có sự chuẩn bị chu đáo…

      Còn nếu nói là “Chộp giật” thì luôn là có mưu đồ xấu tính trước đó rồi!? Dù có một số  vị “chức sắc” để làm “bùa”  thì vẫn là “Chộp giật” là “giả cầy”. Mà đã “giả cầy” thì còn là thứ thịt kém chất lượng hơn cả thịt chó.

      Theo chúng tôi và Cộng đồng mạng đã nêu thì cái gọi là Đại hội 26/05/2018 là không được công nhận, trái Điều lệ CĐHB VN, tạo loạn, chia rẽ CĐHB VN, làm ô nhục thanh danh của CĐHB VN và gây nên một tiền lệ rất xấu, không phù hợp tâm nguyện của CĐHB VN và nhất là làm hổ thẹn, xúc phạm đến truyền thống muôn đời các bậc tiền bối họ Bùi VN đã xả thân cứu nước, vì nền độc lập Việt Nam, vì bản sắc dân tộc Việt Nam trong đó có truyền thống tốt đẹp của CĐHB VN.

      Một đại hội “giả cầy” như thế ắt dẫn đến một BCH do đại hội đó sinh ra cũng chỉ là “giả cầy” mà thôi !!!

      Ban chấp hành “giả cầy” do Đại hội “giả cầy” bầu ra tất dẫn đến có một “chủ tịch”, một  phó “ chủ tịch”… và ông Chủ tịch HĐ Trưởng lão cũng “giả cầy”. Thế thì, họ có quyền hành gì mà “Bố cáo” “tuyên bố giải thể” BCH CĐHB VN chính danh? Một “bố cáo” như Bùi Quang Ngọc đăng ngày hôm nay.

     Tuyên bố bãi miễn ông Chủ tịch CĐHB VN chính danh, bãi bỏ con dấu của CĐHB VN chính danh và tệ hại hơn “Cướp” Văn phòng và nơi thờ Vọng của CĐHB VN chính danh? dùng con dấu không giống ai, tên gọi cũng “Treo đầu dê bán thịt chó”, trên là “Cộng Đồng Họ Bùi VN” dưới là “Hội đồng Họ Bùi VN”, trong hình “Bầu dục” cũng xa lạ với con dấu được Đại hội CĐHB VN đã khẳng định và thực thi chính danh đã qua 2 kì Đại hội chính danh hơn 10 năm qua. Thật quá đà sống sượng phải không ạ !   

      Từ cái ĐH giả cầy đó đã sinh ra một “chủ tịch” giả cầy Bùi Quang Ngọc, ngược dòng lịch sử một chút thì “chủ tịch” này vào tham gia công việc họ mới 3 – 4 lần theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa và chưa hề tham gia bất cứ một chức danh nào, một công việc nhỏ nào mà Cộng đồng giao cho, chưa hiểu biết bao nhiều về công tác dòng họ, cái TẦM đó quá thấp ví như đứa trẻ mới lọt lòng và đã được ĐH “giả cầy” nặn ra đưa lên.

       Cái TẦM hiểu biết về dòng họ thì thấp, nhưng cái “giã” TÂM thì cao. Vậy theo lẽ tự nhiên của cuộc sống thì làm sao mà thằng con bất trị lại thay được ông bố đã được một ĐH chính danh bầu ra và đã tồn tại cùng CĐHB VN bao năm tháng đã được sử sách ghi nhận để rồi có một BỐ CÁO “giả cầy” sống sượng mà “chủ tịch” Bùi Quang Ngọc đã đưa ra thật trơ tráo và nhốn nháo, đến trẻ con cũng phải… dầm.

       Việc Hội nghị BCH mở rộng kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ II chính thống thoả mãn mọi ước vọng của CĐHB VN, nêu cao được vị trí của dòng họ cũng như tâm thành của mọi con dân họ Bùi. Xin chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. Có điều gì chưa phải mong bạn đọc bỏ qua .

                                                          dẫn theo nguồn từ trang facebook CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÒA BÌNH