PHỎNG VẤN GIÁO SƯ, THIẾU TƯỚNG BÙI PHAN KỲ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHỎNG VẤN GIÁO SƯ, THIẾU TƯỚNG BÙI PHAN KỲ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHỎNG VẤN GIÁO SƯ, THIẾU TƯỚNG BÙI PHAN KỲ

CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

(Về việc Biên tập và phát hành bộ sách về họ Bùi Việt Nam)

(Cuộc phỏng vấn được thực hiện bên lề cuộc họp triển khai hoạt động của Ban Biên soạn tập sách “Họ Bùi Việt Nam” )

 

hop-ban-bt

 

 Nhân dịp Thường trực BCH CĐHB VN tổ chức triển khai thực hiện biên soạn và phát hành Bộ sách Họ Bùi Việt Nam. Ông Bùi Văn An – Trưởng ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử họ Bùi Việt Nam “hobuivietnam.vn” – Thành viên Ban Văn hóa Thông tin HBVN, đã có cuộc phỏng vấn GS, Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ – Chủ tịch BCH CĐHB VN về những vấn đề liên quan đến bộ sách, nhằm kịp thời thông tin đến bà con họ Bùi cả nước và bạn đọc quan tâm.

BBT TT HBVN xin giới thiệu toàn văn câu hỏi và bài trả lời phỏng vấn

 

Câu hỏi 1:

PV: Thưa cụ Chủ tịch.!

Trong mấy tháng qua, TT BCH CĐHB VN bước đầu đã và đang triển khai các hoạt động chuẩn bị cho việc biên soạn bộ sách về dòng họ Bùi Việt Nam. Vậy xin cụ cho biết nguyên nhân nào mà sau 12 năm thành lập và đi vào hoạt động chúng ta mới bắt tay vào làm bộ sách này?

GS Bùi Phan Kỳ:

Như mọi người đều biết :CĐHB VN được thành lập và hoạt động đến nay đã được 12 năm (5/2004 – 2016). Ban đầu chỉ là những hoạt động nhỏ hẹp trong các chi họ ở các địa phương, đến nay phạm vi hoạt động đã mở rộng tới cả nước và một số bộ phận Cộng đồng bà con HBVN ở nước ngoài; cơ cấu tổ chức, qui mô hoạt động, có tôn chỉ, mục đích, qui chế hoạt động minh bạch, tuân thủ pháp luật nhà nước, qui định của địa phương, phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam. Góp phần tích cực và hiệu quả vào việc xây dựng nền văn hóa đa sắc tộc VN, vào việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đồng hành cùng cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Điều đó chứng tỏ hoạt động dòng họ đã phát triển tốt và đi đúng hướng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo bà con họ Bùi Việt Nam.

Có được những thành tựu đó là nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả bà con cộng đồng dòng họ. Nhưng cũng không thể không ghi nhận sự đóng góp rất lớn và hiệu quả của các ấn phẩm về dòng họ, của Trang Thông tin điện tử dòng họ “hobuivietnam.vn (trước đây là hobuivietnam.com.vn, nay được thay bằng trang “hobuivietnam.vn”) cùng các trang thông tin điện tử của dòng họ Bùi các địa phương, các bài viết, sách báo của các tác giả trong và ngoài họ Bùi viết về các danh nhân dòng họ, về các sự kiện và vai trò của người họ Bùi trong lịch sử dân tộc, về văn hóa họ Bùi, về mối quan hệ của họ Bùi với các dòng họ khác….

Sở dĩ, sau 12 năm thành lập và hoạt động của CĐHB VN, bây giờ chúng ta mới chính thức bắt tay vào việc biên soạn bộ sách về họ Bùi với qui mô tương xứng là vì:

Để viết một bộ sách về dòng họ với qui mô xứng tầm thì ngoài những tư liệu chính sử, chúng ta phải cần đến các tư liệu của chính các dòng họ ở tất cả các địa phương, các cuộc điền dã, các cuộc hội thảo khoa học. Trên cơ sở các tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chúng ta mới đối chiếu phân tích, kiểm chứng một cách khoa học và biện chứng làm cơ sở ban đầu để triển khai công việc. Ví như: ban đầu chúng ta mới chỉ biết đến các viễn tổ xa nhất là 2 vị tướng công Bùi Thạch ở Phú Thọ, về sau chúng ta biết thêm các vị viễn tổ xa hơn như cụ Bùi Văn Thốn ở Nghệ An, thời Thục An Dương Vương; rồi cụ Bùi Đình Chấn ở Kim Thành, Hải Dương, Thời Hùng Duệ Vương; Cụ Bùi Thị Da, Mẹ đức thánh Chử Đồng Tử; Quốc mẫu Văn Lang Bùi Thị Dung, Mẹ  đức Thánh Gióng, Đời Hùng Vương thứ 6)…  Đồng thời phải qua nhiều năm, chúng ta mới có đủ thời gian để lắng nghe, rút kinh nghiệm từ sự phản hồi của độc giả sau những ấn phẩm và sách báo đã phát hành giới thiệu về dòng họ.

Mặt khác, cũng trên cơ sở 12 năm hoạt động dòng họ, chúng ta có đủ điều kiện phát hiện, tập hợp được một đội ngũ người viết tham gia biên tập, cùng các cộng tác viên để xây dựng bộ sách

Câu hỏi 2:

 PV:

Trong việc chuẩn bị biên soạn “bộ sách mới về họ Bùi Việt Nam”. Xin cụ cho biết có gì khác với ấn phẩm cũ?

 GS Bùi Phan Kỳ:

Mặc dù những ấn phẩm cũ về họ Bùi, nhìn chung đều là nguồn tư liệu rất quý. Nhưng “bộ sách mới họ Bùi Việt Nam” là một công trình tập thể “của dòng họ, vì dòng họ”, không phải là cuốn sách của một tác giả hay một nhóm tác giả như trước. Không những số người tham gia rất đông đảo theo một qui chế đã được ấn định, mà sẽ có một Hội đồng Biên soạn mà chủ biên ngay từ những ngày đầu tạo dựng Ban liên lạc họ Bùi đã rất tâm huyết với yêu cầu biên soạn “lược sử họ Bùi Việt Nam”, giai thoại chuyện kể về những danh nhân họ Bùi, một Hội đồng biên tập và thẩm định góp phần hoàn chỉnh các bài viết. Bởi vậy, chỉ cần mỗi thành viên được phân công hoạt động trơn tru trong bộ máy chung đã được thành lập, qui tụ được sự cộng tác có hiệu quả của đông đảo bà con dòng họ, không để những ý kiến trái chiều làm ảnh hưởng đến tiến độ chung thì họ Bùi ta sẽ có một bộ sách về dòng họ súc tích, cân đối và hài hòa hơn các ấn phẩm cũ.

Đây là bộ sách có yêu cầu chất lượng cao, có giá trị lịch sử xứng tầm, được phát hành và lưu giữ lâu dài không chỉ trong dòng họ mà còn trở thành bộ tư liệu quí cho công tác thông tin hoạt động phát triển dòng họ, cho công tác nghiên cứu khoa học, cho việc tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống LS-VH dòng họ, của dân tộc và được phát hành rộng rãi đến mọi đọc giả… do vậy việc lựa chọn nội dung, bố cục, cách trình bày của cuốn sách… cũng là vấn đề phải làm rất kỹ.

Câu hỏi 3:

PV:

Với những nội dung như cụ Chủ tịch đã nêu ở trên, thì chúng ta có rất nhiều thuận lợi và cũng không ít các khó khăn để hoàn thành bộ sách, Vậy hiện nay công tác chuẩn bị bước đầu cần phải làm gì? Đặc biệt là sự huy động cho được sức mạnh tâm huyết và trí tuệ, công sức của đội ngũ Biên tập, của đội ngũ cộng tác viên, của bà con dòng họ cả nước…

GS Bùi Phan Kỳ:

Quyết tâm xây dựng bộ sách Họ Bùi Việt Nam cũng là một phương thức có hiệu quả để thực hiện mục tiêu “liên kết dòng tộc, tìm về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu, hướng tới tương lai”, mục tiêu đã được cả cộng đồng chấp nhận ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, cũng là nội dung thiết thực chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ 3 của cộng đồng, chỉ còn 1 năm rưỡi nữa.

Qua 3 kỳ đại hội, bên cạnh việc còn giữ lại được một bộ phận đáng kể những nhân sự từ ngày đầu thành lập, cùng chung tay gánh vác việc họ với lớp trẻ tham gia ngày càng đông đảo, thì đến nay cũng còn một số đáng kể những thành viên vì lý do này hay lý do khác không còn tham gia sinh hoạt dòng họ, nhưng vẫn còn khả năng đóng góp có hiệu quả vào bộ sách. Với tư cách Chủ tịch BCH CĐHB VN, tôi kêu gọi mọi thành viên trong họ tham gia đóng góp vào bộ sách bằng cách phát hiện nhân vật lịch sử, sưu tầm tư liệu, đóng góp bài viết, ủng hộ kinh phí…góp phần cho “Bộ sách Họ Bùi Việt Nam” sớm ra đời.

Kính Chúc mọi người, mọi nhà sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự Cát tường.

Xin trân trọng cảm ơn!

PV: Xin được cảm ơn cụ Chủ tịch

Kính chúc  Cụ và toàn thể gia đình luôn được khỏe mạnh.

Chúc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam phát triển trường tồn, cùng cộng đồng xã hội đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng nền văn hóa việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

                                                              

                                                     Hà Nội , ngày  9  thánh 11  năm 2016

                                                                                   Bùi Văn An

                                              Trưởng Ban biên tập TTĐT: “hobuivietnam.vn”