Tập san Họ Bùi Việt Nam số 38 +39 năm 2019

Tập san Họ Bùi Việt Nam số 38 +39 năm 2019

Văn phòng ví cầm tay versace Cộng đồng họ Bùi Việt Nam xin gửi tới toàn thể bà con họ Bùi toàn văn nội dung Tập san Họ Bùi Việt Nam số 38 + 39 tại liên kết nêu dưới.

Hiện nay, Nhà Xuất bản Thanh niên đã in phát hành bản giấy để kịp phục vụ bà con trong dịp Lễ Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Cộng đồng họ Bùi Việt Nam tổ chức ngày 22 tháng 12 năm 2019 sắp tới tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên nước Hồ Tây.

Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam kính báo.