THÔNG BÁO CỦA BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÒA BÌNH về việc đại diện và được cử vào HĐHB trong cuộc họp ngày 26/5/2018

THÔNG BÁO CỦA BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÒA BÌNH về việc đại diện và được cử vào HĐHB trong cuộc họp ngày 26/5/2018

     

     CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM 
     BAN LLLT CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI
                TỈNH HÒA BÌNH 
                                                                                                            Hòa Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2018

                                       THÔNG BÁO

        Kính gửi: Cộng đồng họ Bùi Việt Nam trong và ngoài nước.

       Ban Liên lạc Lâm thời Cộng đồng họ Bùi tỉnh Hòa Bình xin được thông báo như sau:

       Vừa qua khi quan sát trên mạng xã hội facebook, chúng tôi được biết có một nhóm người mang danh họ Bùi đã kêu gọi mọi người tham gia Hội nghị mở rộng và tiến hành đại hội vào ngày 26/5/2018 tại Hà Nội.

       Một hội nghị không được phép của Chủ tịch Bùi Phan Kỳ và BCH CĐ họ Bùi Việt Nam khóa 2. Vậy nên Ban LLLTCĐ họ Bùi tỉnh Hòa Bình đã thống nhất không cử đoàn đại biểu đi dự và kịch liệt phản đối hoạt động này.

       Tuy nhiên, khi hoạt động đó vẫn diễn ra, quan sát qua mạng chúng tôi được biết có hai vị là người họ Bùi Hòa Bình đã tham gia. Khi chúng tôi gọi điện hỏi thì 2 vị này có nói là do được anh Bùi Trọng Hải và một số vị gọi điện mời và có hứa hẹn rất nhiều điều trong đó có việc hứa sẽ đưa vào BCH họ Bùi Việt Nam khóa 3 nên vì tò mò đã đi (Trong hai người đó, có 1 vị không đi mà nhờ vợ là người họ khác đi nghe giúp). Thế nhưng thật lạ là cả hai vị này đều được “ bầu” vào BCH dù hai vị này chưa bao giờ tham gia hoạt động gì cho Cộng đồng họ Bùi và cũng không phải là đại biểu của CĐHB tỉnh Hòa Bình.

      Ban LLLT CĐHB tỉnh Hòa Bình bác bỏ kết quả trên và phản đối việc một nhóm người đã tổ chức hội nghị để sau đó biến thành một đại hội chớp nhoáng cẩu thả, thiếu tính dân chủ, thiếu tôn trọng các vị cao niên đã có công gây dựng một tổ chức CĐHB từ xưa đến nay.

      Ban LLLT Cộng đồng họ Bùi Hòa Bình nghiêm túc tuân thủ Điều lệ hoạt động dòng họ và cùng nhau đoàn kết, tương trợ – phát triển… Không chia bè phái, gây mất đoàn kết. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của BCH CĐHB khóa II và cụ Thiếu tướng Giáo sư, Chủ tịch BCH họ Bùi Việt Nam Bùi Phan Kỳ. Tích cực tham các hoạt động vì cộng đồng dòng họ chuẩn bị chào mừng Đại hội đại biểu Cộng đồng họ Bùi Việt Nam toàn quốc lần thứ IIi sắp tới.

                         Trân trọng !

                                              BAN LLLT CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÒA BÌNH
                                                                           Phó Trưởng ban

                                                                                  (Đã ký)

                                                                           Bùi Thanh Bồng