THÔNG BÁO của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

THÔNG BÁO của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

    BAN CHẤP HÀNH KHÓA II

           THƯỜNG TRỰC BCH

    Số 09/2018/TB – TCNS                                                       

                                                                                                  Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

                                                            THÔNG BÁO

      Hội nghị Thường trực BCH mở rộng lần thứ 11 khóa II, họp tại Hà Nội ngày 16/6/2018 đã quyết nghị:

      Một lần nữa không công nhận cái gọi là “Đại hội” giả danh CĐHB VN lần thứ III ngày 26/5/2018 mang tên “Hội đồng họ Bùi VN” do ông Bùi Ngọc Khôn và một số ủy viên Thường trực tự ý tiến hành trái Điều lệ, Quy chế của Cộng đồng HBVN; không công nhận các chức danh do “Đại hội” này cử, trong đó có ông Bùi Quang Ngọc làm Chủ tịch (khi ông Ngọc và một số người khác chưa là thành viên, ủy viên BCH khóa II của Cộng đồng họ Bùi VN).

      Những nhân sự thuộc BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đã đi theo nhóm mạo danh CĐHB VN đương nhiên được đưa ra khỏi danh sách BCH CĐHB VN cuối khóa II, cụ thể các ông (bà) có tên sau đây là các ủy viên TT và ủy viên BCH, kể từ ngày 26/6/2018:

 1. Bùi Ngọc Khôn
 2. Bùi Trọng Đỉnh
 3. Bùi Xuân Trường
 4. Bùi Xuân Ngật (đã có QĐ miễn nhiệm)
 5. Bùi Đình Vụ (đã có QĐ miễn nhiệm)
 6. Bùi Kiến Thành (đã có QĐ miễn nhiệm)
 7. Bùi Đăng Thá (Hưng Yên)
 8. Bùi Văn Thuận (Ninh Bình)
 9. Bùi Đình Nhung (Bắc Giang)
 10. Bùi Vinh (Thừa Thiên Huế)
 11. Bùi Mạnh Quỳnh
 12. Bùi Văn Long
 13. Bùi Hữu Tuân
 14. Bùi Quang Tuấn

Và những người tự nguyện rời bỏ CĐHB VN ra nhập tổ chức “Hội đồng họ Bùi” kể từ ngày 26/5/2018, các tập thể, cá nhân trong các bộ phận chức năng của BCH toàn quốc; Ban Kinh tế, CLB Doanh nhân họ Bùi VN, Công ty BVN, Ban Đặc trách xây dựng Từ đường, Ban dâu gái… đã ra nhập tổ chức mạo danh nói trên đều không còn giá trị, quyền và tư cách nhân danh tổ chức, thành viên trong BCH CĐHB VN.

      Nay thông báo tới toàn thể Cộng đồng họ Bùi Việt Nam trong nước và nước ngoài biết và có biện pháp thực hiện.

       BCH CĐHB VN không chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của các nhân sự và tổ chức mạo danh nói trên ở các địa phương trên toàn quốc và ở nước ngoài (nếu có).

      Đề nghị các BCH, Ban Liên lạc, Ban Liên lạc Lâm thời, Ban Vận động họ Bùi tỉnh, thành phố và cơ sở không tiếp nhận các văn bản, tài liệu, tiền bạc của tổ chức và cá nhân nói trên, để tránh ảnh hưởng tiêu cực tới dòng họ và tổ chức chính thống BCH CĐHB VN của chúng ta đã có quá trình xây dựng, phát triển đúng đắn suốt gần 15 năm nay.

       Rất mong các thành viên trong CĐHB VN từ toàn quốc đến cơ sở đoàn kết vững tin vào sự chỉ đạo của Chủ tịch BCH Giáo sư Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ, BCH và Thường trực BCH, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc CĐHB VN lần thứ III thành công tốt đẹp trong năm 2018.

 

                                            T/M Thường trực BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

                                                                            K/T CHỦ TỊCH

                                                              PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

                                                                           (đã ký, đóng dấu)

                                                                              Bùi Văn Ngợi