THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÀ NAM về tư cách ủy viên của HĐHB

THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÀ NAM về tư cách ủy viên của HĐHB

                    THƯỜNG TRỰC BCH

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI TỈNH HÀ NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Số 01/2018

 

 

 

                                                                         THÔNG BÁO

                                                      (V/v tư cách ủy viên Hội đồng họ Bùi Việt Nam)

 

                        Kính gửi:   Giáo sư Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ

                                      Chủ tịch BCH CĐHB Việt Nam nhiệm kỳ II

 

          TTBCH CĐ họ Bùi tỉnh Hà Nam trân trọng gửi thông báo báo cáo với Chủ tịch BCH CĐHB VN và các vị ủy viên BCH CĐHB ở Trung ương và địa phương một số nội dung sau:

          1- Chủ tịch BCH CĐ họ Bùi tỉnh Hà Nam Bùi Cộng Hòa nhận được giấy mời họp TT mở rộng do ông Bùi Ngọc Khôn ký, họp tại văn phòng họ 96A Định Công, nhưng không đi dự vì một số lý do trái với nghị quyết cuộc họp giữa Chủ tịch và phó chủ tịch hôm 19/3/2018 với ba chữ ký: Chủ tịch Bùi Phan Kỳ, hai phó chủ tịch Bùi Ngọc Khôn và Bùi Văn Ngợi, coi đây là văn bản ngoài luồng, trái thẩm quyền.

          2- CĐHB tỉnh Hà Nam cũng nhận được giấy mời họp BCH mở rộng vào ngày 26/5/2018 tại Trung tâm hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong – Ba Đình – Hà Nội: trái thẩm quyền theo nghị quyết 19/3/2018 (từ 20/3/2018 toàn bộ văn bản, giấy mời chỉ Chủ tịch BCH ký, Văn phòng đóng dấu gửi đi mới hợp thức).

         a) Anh Bùi Văn Miệu quê Khả Phong, Kim Bảng, Hà Nam là ủy viên BCH CĐHB tỉnh Hà Nam có xuống văn phòng CĐHB tỉnh Hà Nam bàn đi dự hội nghị 26/5/2018. Chủ tịch BCH Bùi Cộng Hòa có nói: anh đi dự hay không là quyền của anh, nhưng đi dự anh không được đại diện cho huyện Kim Bảng và CĐHB Hà Nam. Nếu có lời lẽ, văn bản đại diện cho tập thể. BCH CĐHB tỉnh Hà Nam sẽ miễn nhiệm chức vụ ủy viên BCH CĐHB tỉnh HÀ NAM,

         b) Anh Bùi Xuân Dư quê Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội – Ủy viên BCH CĐHB Việt Nam, Phó Chủ tịch BCH CĐHB tỉnh Hà Nam kiêm TB kinh tế, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân tỉnh Hà Nam trao đổi bằng điện thoại với nội dung: Vì anh Dư là Phó chủ nhiệm CLB Doanh nhân Việt Nam với vai trò đó anh đi dự với tư cách thành viên CLBDN, không đại diện cho CLB Doanh nhân tỉnh Hà Nam, không đại diện cho BCH CĐHB tỉnh Hà Nam.

          3- Ngày 02/6/2018. Chủ tịch BCH CĐ họ Bùi tỉnh Hà Nam có nhận được bì thư chuyển phát nhanh ngoài bì đề VPHB và điện thoại 0989096519 chữ viết loằng ngoằng như học sinh cấp 1 qua tra danh bạ điện thoại mới biết SĐT này của của Thượng tá Bùi Văn Long – nguyên phó văn phòng cộng đồng họ Bùi Việt Nam nay được Bùi Ngọc Khôn phong cho là ủy viên TT, TB thư ký HĐHBVN (ở đại hội “cướp giật”, trái Điều lệ và Quy chế làm việc của BCH CĐHB Việt Nam).

          Trong bì thư có một số nội dung:

          – Nghị quyết đại hội 3 của HĐHBVN nằm trong CĐHB VN

          – Danh sách Ban thường trực và phân công

          – Danh sách HĐ Trưởng lão – Danh sách CLB dâu, gái.

          – Danh sách HĐ kiểm tra.

          – Danh sách toàn ban chấp hành Hội đồng họ Bùi Việt Nam nằm trong cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

Thay mặt Thường trực BCH CĐHB tỉnh Hà Nam được tuyên bố dứt khoát bằng văn bản như sau:

          Việc 2 anh Bùi Xuân Dư, Bùi Văn Miệu tham gia ủy viên HĐHB tỉnh Hà Nam, bà Trần Thị Loan, Phó Chủ tịch BCH CĐHB tỉnh Hà Nam – Trưởng ban con dâu, con gái của họ Bùi tỉnh được đưa vào vị trí thứ 5 Ban chấp hành CLB dâu, gái hội đồng họ Bùi Việt Nam là không đúng thẩm quyền, đề nghị Chủ tịch Hội đồng HỌ BÙI VIỆT NAM ghi chú lại, TỈNH HÀ NAM KHÔNG CỬ NGƯỜI THAM GIA ỦY VIÊN HĐHBVN.

          Cộng đồng họ Bùi tỉnh Hà Nam và một số tỉnh như Hải Dương, Hòa Bình, Bình Định, Bình Thuận, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, một huyện của Hải Phòng, 2/3 thành viên của Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh, một số huyện của Bắc Giang. Tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định… không công nhận hội nghị Ban chấp hành mở rộng biến thành đại hội 3 trái thẩm quyền, Điều lệ Quy chế hoạt động của CĐHB Việt Nam.

          Một số ủy viên thường trực BCH CĐHB Việt Nam khóa II bị miễn nhiệm nhiệm kỳ 2 vì vi phạm Điều lệ hoạt động nay lại được HĐHB Việt Nam bổ nhiệm vào vị trí mới.

          Lấy danh 89 UV BCH khóa 2 dự Đại hội là không có căn cứ, vơ bèo vạt tép gấp bốn lần UV BCH khóa 2 dự họp. Ví dụ ông Bùi Xuân Khu đã có đơn xin thôi việc họ nhưng đưa vào làm UVTT – Phó CT HĐHB Việt Nam phụ trách phía Nam hay Bùi Xuân Ngọc bị BLL họ Bùi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam miễn nhiệm từ năm 2007. Sau 10 năm được Bùi Xuân Ngật phong cho là UV ban PTCĐHB Việt Nam nhiệm kỳ 2, nay vào ủy viên HĐHB Việt Nam và nhiều nhiều lắm, các vị khác thống kê phải mấy trang giấy A4 mới hết.

          Kính chúc cụ Chủ tịch và các ủy viên BCH CĐ họ Bùi toàn quốc mạnh khỏe, gia đình an khang.

          Trân trọng!

 

 

Nơi nhận:

TM TTBCHCĐHB TỈNH HÀ NAM

– TTBCHCĐHBVN (để b/c)

– Các UVBCHCĐHBVN (để b/c)       

      CT HỘI ĐTL

        PHÓ CHỦ TỊCH

        CHỦ TỊCH

– TTBCHCĐHB (để thực hiện)

          (đã ký) 

               (đã ký) 

           (đã ký)

– Lưu VP CĐHB tỉnh

    Bùi Kiến Thiết

           Bùi Văn Yên

      Bùi Cộng Hòa  

       
       

Ông Bùi Kiến Thiết đại diện chi họ Bùi  phường Lam Hạ.

Ông Bùi Văn Yên đại diện cho họ Bùi Mễ Tràng – P. Liêm Chính.