THÔNG BÁO HỌP CLB DOANH NHÂN THÁNG 5-2016

THÔNG BÁO HỌP CLB DOANH NHÂN THÁNG 5-2016
CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM
BAN KINH TẾ – CLB DOANH NHÂN
HỌ BÙI VIỆT NAM

———————————-
Số: 06/GM-CLB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————- O0O ————————-

Hà Nội ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

GIẤY MỜI HỌP MẶT THƯỜNG KỲ THÁNG 5 NĂM 2016

 

Kính gửi: Các Doanh nhân – Doanh nghiệp họ Bùi Việt nam
Ban cố vấn CLB Doanh nhân họ Bùi Việt nam

Căn cứ theo quy chế tổ chức và hoạt động của CLB Doanh nhân họ Bùi Việt nam.

Ban chủ nhiệm CLB Doanh nhân họ Bùi Việt nam kính mời các Doanh nhân – Doanh nghiệp hội viên CLB Doanh nhân họ Bùi Việt nam, Ban cố vấn, Doanh nhân, Doanh nghiệp họ Bùi và các vị khách mời của chương trình về dự cuộc họp lần thứ 5 – Quý 2 của CLB vào ngày Chủ nhật 22/5/2016 tại Hà Nội.
Thời gian: Làm việc nửa ngày: Buổi chiều từ 14h00 – 17h00
Địa điểm: Văn phòng Cộng đồng Ban liên lạc Họ Bùi Việt nam
Địa chỉ: Phòng 19C, Tầng 19, chung cư 96A – Phố Định Công – Thanh Xuân – Hà Nội.
Nội dung cuộc họp:
13h30 – 14h00: Gặp mặt, giao lưu đầu giờ tại Văn phòng và thắp hương Ban thờ vọng dòng họ, giao lưu các thành viên mới.
14h00 – 16h30:
– Giới thiệu quan khách, đại biểu, nội dung chương trình
– Thông báo tình hình hoạt động của CLB trong Quý I, sơ bộ công tác Quý II năm 2016 của CLB.
– Thảo luận về kế hoạch và nội dung họp tổng kết Quý 2 năm 2016 của CLB dự kiến tổ chức tại Quảng Ninh vào giữa đến cuối tháng 6-2016.
– Các doanh nghiệp giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh, cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trong Câu lạc bộ.
– Các chuyên gia, Ban cố vấn, Đại biểu danh dự,.. trao đổi phát biểu về chính sách, cơ chế, cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh nghiệm tổ chức, điều hành, phát triển DN.
– Thảo luận, trao đổi thông tin về các cơ hội hợp tác, giao thương giưã các Doanh nghiệp. Thông tin về cơ chế, chính sách của Nhà nước, văn bản PL liên quan đến DN.
– Các Phó chủ nhiệm-Chủ nhiệm CLB Doanh nhân các tỉnh thành thông báo, thông tin hoạt động của CLB.
– Các Phó chủ nhiệm chuyên trách báo cáo hoạt động do mình phụ trách, Phó chủ nhiệm thông qua vấn đề tài chính của CLB.
16h30 – 17h00: Kết luận hội nghị
Kính mời các Doanh nghiệp tới dự họp đúng giờ.

CLB DOANH NHÂN HỌ BÙI VIỆT NAM
CHỦ NHIỆM
BÙI XUÂN TRƯỜNG