Thông báo tham gia tìm hiểu, nghiên cứu và cung cấp tư liệu, thông tin về thân thế, sự nghiệp của cụ Bùi Bằng Đoàn

Thông báo tham gia tìm hiểu, nghiên cứu và cung cấp tư liệu, thông tin về thân thế, sự nghiệp của cụ Bùi Bằng Đoàn

THÔNG BÁO

V/v Tham gia tìm hiểu, nghiên cứu, cung cấp tư liệu, thông tin về thân thế, sự nghiệp và việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng của cụ Bùi Bằng Đoàn.

 

Để chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 130 năm ngày sinh cố Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (11/9/1889 – 11/9/2019), Cộng đồng họ Bùi Việt Nam phát động việc tìm hiểu, nghiên cứu, cung cấp tư liệu, thông tin có liên quan về thân thế, sự nghiệp và việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng của cụ Bùi Bằng Đoàn theo một số các nội dung gợi ý như sau:

– Viết các bài tìm hiểu, nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp của cụ Bùi Bằng Đoàn.

– Viết các bài tìm hiểu, nghiên cứu về mối quan hệ giữa cụ Bùi Bằng Đoàn với cụ Hồ và các đồng chí Lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

– Viết các bài tìm hiểu, nghiên cứu có tính giáo dục về việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng của cụ Bùi Bằng Đoàn (đức tính cần cù, hiếu học, vượt khó, kiên định, bất khuất, liêm khiết, đoàn kết, yêu nước thương dân,…).

– Cung cấp hình ảnh, kỷ vật, bài viết, bài nghiên cứu, tư liệu, thông tin có liên quan về cụ Bùi Bằng Đoàn.

– Đề xuất các hoạt động nhằm học tập, phát huy tấm gương đạo đức cách mạng của cụ Bùi Bằng Đoàn (đức tính cần cù, hiếu học, kiên định, bất khuất, liêm khiết, đoàn kết, yêu nước thương dân,…) trong thời đại ngày nay. 

Xin gửi kèm dưới đây là bản thảo luận chứng về cụ Bùi Bằng Đoàn do con trai út của cụ là Giáo sư Bùi Nghĩa đã dự thảo để quý vị tham khảo.

Mọi thông tin tư liệu, bài viết xin gửi về địa chỉ sau:

Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, số 11 ngõ 22 phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

và thư điện tử: vphbvn@gmail.com hoặc ttvhlshbvn@gmail.com.

 

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM.