THÔNG BÁO VỀ CUỘC HỌP GIẢ DANH BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

THÔNG BÁO VỀ CUỘC HỌP GIẢ DANH BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

         CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

                  BAN CHẤP HÀNH

           Số: 05 /2018/TB

                          Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

                                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                ———-eÝf———-

 

                                                     Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

                                          THÔNG BÁO

      VỀ CUỘC HỌP GIẢ DANH BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

        Tổ chức ngày 26/5/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 – Lê Hồng Phong – quận Ba Đình – Hà Nội

 

            Kính gửi:    – Ban quản lý Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng    

                                   Phong – quận Ba Đình – Hà Nội.

                                – Công an thành phố Hà Nội

                                – Công an quận Ba Đình TP Hà Nội

                                – Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội

                                – Ban chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam và toàn thể các 

                                   thành viên Cộng đồng họ Bùi Việt Nam trong và ngoài nước.

 

     Cộng đồng họ Bùi Việt Nam được thành lập và hoạt động có tôn chỉ mục đích được ghi trong Điều lệ tổ chức và chương trình hành động chính thức. Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam có Tộc huy, có con dấu, có tài sản, tài khoản riêng trong khuôn khổ pháp luật. Đã qua 2 kỳ Đại hội: khóa 1 từ 2008 – 2013, khóa 2 từ 2013 – 2018. Cả hai Đại hội đều bầu ra BCH CĐ Họ Bùi, đều bầu Giáo sư, Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ làm Chủ tịch. Quá trình hoạt động, Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đã tập hợp được nhân tài vật lực của cả dòng họ ở trong nước và nước ngoài. Phát huy được truyền thống tốt đẹp của tiền nhân để lại, gây được ảnh hưởng tốt trong dòng tộc và xã hội. Đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của con dân họ Bùi Việt Nam, phù hợp với hiến pháp, không vi phạm điều cấm của pháp luật, không vi phạm đạo đức xã hội, với tinh thần xây dựng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam “Đoàn kết – tương trợ – phát triển” cùng đất nước.

      BCH CĐ Họ Bùi Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III, thì nhiều tổ chức, cá nhân trong dòng tộc Bùi từ địa phương đến Trung ương đã phát hiện một số sai phạm nghiêm trọng của một số ủy viênThuờng trực BCH CĐ Họ Bùi Việt Nam, cần phải xử lý theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam trước Đại hội III.

      Sau khi tổ chức kiểm tra, thu thập tài liệu, căn cứ vào các hành vi, mức độ sai phạm của từng cá nhân trong văn bản kết luận và đề nghị của Hội đồng Kiểm tra BCH CĐ Họ Bùi Việt Nam; sau khi trao đổi nhất trí với các Phó Chủ tịch cùng các Ban chuyên môn, Chủ tịch BCH CĐ Họ Bùi Việt Nam đã ra các quyết định sau:

  1. Quyết định số 01/2018/QĐ-CT ngày 13/01/2018 “Miễn nhiệm Trưởng tiểu ban Nhân sự thuộc Ban tổ chức Đại hội III, hủy bỏ các văn bản sai phạm trong đó có bản kế hoạch công tác tổ chức nhân sự và danh sách nhân sự khóa III do ông Bùi Hữu Nghê tự dự thảo và phát tán. Đồng thời đình chỉ chức trách Chủ tịch Hội đồng trưởng lão, ủy viên Thường trực BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam được giao tại Hội nghị BCH lần 2 ngày 26/4/2014 đối với ông Bùi Hữu Nghê vì ông Nghê chưa bao giờ họp được Hội đồng gồm 26 thành viên”. (Quyết định được thi hành từ ngày 13/01/2018).
  2. Quyết định số 02/2018/QĐ-CT ngày 15/01/2018: “Miễn nhiệm ủy viên Thường trực, trưởng ban Kiểm tra nhiệm kỳ II khóa II (2013 – 2018) đối với ông Bùi Đình Vụ (được bổ nhiệm từ 26/4/2014) do ông Vụ có nhiều sai phạm trong chức trách được giao, thiếu trung thực, gây chia rẽ, bè phái trong tổ chức BCH CĐ họ Bùi Việt Nam; sai phạm tại đại hội II CĐ Họ Bùi tỉnh Hưng Yên; Cộng đồng Họ Bùi thành phố Hưng Yên, gây khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến uy tín của BCH CĐ Họ Bùi Việt Nam” (quyết định có hiệu lực từ ngày 15/01/2018).
  3. Quyết định số 03/2018/QĐ-CT ngày 02/02/2018 “Miễn nhiệm chức trách Phó Chủ tịch, ủy viên Thường trực BCH CĐ Họ Bùi Việt Nam đối với ông Bùi Kiến Thành do có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của ông Bùi Nghĩa, giám đốc Công ty ECCO đã có đơn khiếu kiện; ông Bùi kiến Thành không khắc phục hậu quả gây ảnh hưởng đến uy tín đối với BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam” (Quyết định có hiệu lực từ 02/02/2018).
  4. Quyết định số 18/QĐ-CT ngày 15/5/2018 “Miễn nhiệm Trưởng ban Phát triển cộng đồng, ủy viên Thường trực BCH CĐ Họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ II, khóa II (2013 – 2018) đối với ông Bùi Xuân Ngật do sai phạm “đạo thơ, văn” xúc phạm anh linh tổ tiên, lừa dối tộc họ Bùi, chiếm dụng tài sản trí tuệ của CĐHB Việt Nam làm thành sách do mình chủ biên, lạm dụng chức vụ tự ý kết nạp ông Bùi Xuân Ngọc vào Ban phát triển Cộng đồng để ông Ngọc đi gây rối loạn tại tỉnh Thừa Thiên – Huế và các tỉnh khác (ông Ngọc là người đã bị Ban liên lạc CĐHB thành phố Hồ Chí Minh xóa tên khỏi danh sách thành viên từ 10 năm trước”, (QĐ có hiệu lực từ ngày 15/5/2018).
  5. Đối với ông Bùi Ngọc Khôn – Phó Chủ tịch BCH CĐ họ Bùi Việt Nam đã có hành vi:

– “Tự khắc dấu giả mang tên BCH CĐHB Việt Nam, thông báo trên trang thông tin“CLB doanh nhân Họ Bùi”. Văn phòng BCH CĐ Họ Bùi Việt Nam đã thông báo về sai phạm này trên cổng Thông tin điện tử “Họ Bùi Việt Nam”để toàn thể Ban Chấp hành, Ban liên lạc Họ Bùi Việt Nam các địa phương được biết.

– Tự ý tổ chức họp một nhóm ủy viên thường trực ngày 14/5/2018 trái với thông báo ngày 19/3/2018 của Chủ tịch và các Phó chủ tịch BCH CĐHB Việt Nam;  tự ý phát tán gửi tới các vị trong ban thường trực, BCH, Ban liên lạc họ Bùi các nơi. Tại QĐ số 04/2018/QĐ-CT ngày 13/3/2018, Chủ tịch BCH CĐ Họ Bùi Việt Nam đã quyết định“Bãi bỏ hội nghị do ông Bùi Ngọc Khôn mời họp thường trực ngày 14/5/2018”. Nhưng ông Bùi Ngọc Khôn lại dùng văn bản trên, thêm thắt tên thường trực để làm căn cứ mở “Hội nghị Diên Hồng” rồi đổi thành“Cuộc họp BCH CĐ Họ Bùi Việt Nam mở rộng” vào ngày 26/5/2018 tại trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội; cuộc họp này không được sự đồng ý của nhiều Chủ tịch BCH CĐHB các tỉnh, thành phố, trái với Điều lệ Đại hội khóa II (2013 – 2018). Hội nghị này diễn biến phức tạp khôn lường; vì nhóm tổ chức đó đăng trên mạng: nào là số tiền chi thuê địa điểm họp lên đến 65 triệu đồng, tiền ăn 350 triệu đồng… Có những khẩu hiệu kích động như “Thiên thời địa lợi nhân hòa – tiến lên toàn thắng ắt về ta”. ép giao chỉ tiêu huy động các tỉnh cử đông người về họp, mang theo cờ, kèn, trống… để cổ súy, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến BCH CĐHB Việt Nam”.

      Tại cuộc Gặp Mặt giữa Chủ tịch BCH CĐHB VN với các Chủ tịch BCH, Trưởng Ban liên lạc các tỉnh, thành phố ngày 20/5/2018, các đại biểu dự họp đều kịch liệt phản đối việc làm tự ý mở hội nghị ngày 26/5/2018 tại Trung tâm hội nghị quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội, do ông Bùi Ngọc Khôn và nhóm các ủy viên thường trực vừa bị miễn nhiệm đứng ra tổ chức. Đại diện các tỉnh, thành phố đồng thời yêu cầu ông Chủ tịch BCH CĐHB VN phải ra thông báo, ngăn chặn việc làm trái Điều lệ, trái với đa số lòng người họ Bùi Việt Nam.

      Từ những diễn biến trên, Chủ tịch BCH CĐHB Việt Nam ra thông báo:

  1. Gửi tới các cơ quan chức năng và đơn vị cho thuê hội trường biết để theo dõi, xem xét, đề phòng.
  2. Gửi và thông báo đến các UV BCH CĐHB Việt Nam trong cả nước và toàn thể Cộng đồng họ Bùi Việt Nam biết để cùng xử sự cho hợp với Điều lệ, Quy chế và đạo lý, truyền thống Họ Bùi Việt Nam.
  3. Chủ tịch BCH CĐHB Việt Nam chính thức thông báo về quyết định không công nhận việc huy động hội nghị ngày 26/5/2018. Không chịu trách nhiệm về mọi kết quả, hậu quả do ông Bùi Ngọc Khôn và các ông UV BCH đã bị miễn nhiệm cấu kết với một số người khác huy động tiền, huy động người mở hội nghị này.

                     Kính báo

 

 

Nơi gửi:

– Như kinh gửi;

– Trang website “Họ Bùi Việt Nam”

– Lưu VP

 

           T/M BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

                                      Chủ tịch

                                       (đã ký)

 

                         GS.Thiếu tướng Bùi Phan kỳ