THÔNG BÁO V/v Kêu gọi toàn thể Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam trong nước, nước ngoài và các cá nhân, tổ chức chung tay, góp sức ủng hộ về trí tuệ, tài lực cho Đại hội Đại biểu CĐHB VN lần thứ III

THÔNG BÁO V/v Kêu gọi toàn thể Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam trong nước, nước ngoài và các cá nhân, tổ chức chung tay, góp sức ủng hộ về trí tuệ, tài lực cho Đại hội Đại biểu CĐHB VN lần thứ III

Cộng Đồng Họ Bùi Việt Nam

       BAN CHẤP HÀNH

Số: 02/2018/TB-CT, BCH

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                       Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

                                             THÔNG BÁO

         V/v Kêu gọi toàn thể Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam trong nước, nước ngoài và các cá nhân, tổ chức chung tay, góp sức ủng hộ về trí tuệ, tài lực cho Đại hội Đại biểu CĐHB VN lần thứ III

 

Kính gửi:  – Toàn thể Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam trong nước và ở nước ngoài

                 – Toàn thể các BCH, Ban Liên lạc CĐHB các Tỉnh, Thành phố, Quận (huyện)…toàn quốc

                 – Các nhà hảo tâm trong và ngoài họ Bùi Việt Nam.

                           

     Ngày 05/07/2018, Chủ tịch BCH CĐHB VN đã có thông báo số 01/TB-CT-BCH “V/v Tổ chức hội nghị BCH mở rộng lần thứ 4 (Khóa II) và chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc CĐHB VN lần thứ III tại Hà Nội”:

     Tại điểm 5 của Thông báo trên: Chủ tịch BCH CĐHB VN đã kêu gọi các tổ chức, các BCH, BLL, BLL lâm thời, Ban vận động họ Bùi các Tỉnh, Thành phố, các Huyện thị… và bà con trong Cộng đồng hiến kế, đóng góp ý kiến xây dựng cho phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Cộng đồng và BCH.

     Được biết qua trang Thông tin điện tử hobuivietnam.vn và một số trang mạng Facebook ngày 15/07/2018 Ban BCH CĐHB VN sẽ họp và quyết định ngày mở Đại Hội III vào tháng 8/2018, một số bà con họ Bùi đã gửi ý kiến, đồng thời muốn ngỏ lời chúc mừng, gửi chút quà và đóng góp công sức nhỏ bé của mình để Đại hội thành công tốt đẹp. Nhưng chưa biết tài khoản để chuyển tiền về văn phòng hoặc trực tiếp gửi thông qua người thân đang ở Hà Nội đến Văn phòng CĐHB VN.

    Trước hết, Chủ tịch BCH CĐHB VN và Ban tổ chức Đại hội xin trân thành cảm ơn những tấm lòng chia sẻ với BCH CĐHB VN, ghi nhận đóng góp của các thành viên CĐHB VN và xin tổ chức tiếp nhận mọi tấm lòng cao thượng của tất cả mọi cá nhân, tổ chức trong nước và CĐHB VN ở nước ngoài. Họ Bùi Việt Nam đã cảm nhận được sẻ chia, tri ân với những tấm lòng và sự sắt son giành cho Đại hội Đại biểu toàn quốc CĐHB VN.

     Ban tổ chức Đại hội Đại biểu CĐHB VN lần thứ III xin thông báo được tiếp nhận những nghĩa cử cao đẹp này, mọi sự ủng hộ xin gửi về theo tài khoản:

         Tên TK: Bùi Thị Thanh Lương

           Số TK: 103001772711 Vietinbank – chi nhánh KCN Hải Dương

      Đồng thời cũng xin tổ chức tiếp nhận trực tiếp tại Văn phòng CĐHB VN tại số nhà 11, ngõ 22 phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng-  Hà Nội vào các sáng thứ 7 hàng tuần.

Sự chia sẻ chung tay, góp sức của đông đảo các thành viên trong CĐHB VN, các thành viên họ Bùi Việt Nam trong và ngoài nước, của các cá nhân, các tổ chức xã hội trong nước và ở nước ngoài tri ân tới Đại Hội đại biểu CĐHB VN lần thứ III chắc chắn là nguồn động viên lớn, góp phần đáng kể cho Đại hội thắng lợi rực rỡ, mở ra trang sử mới cho hoạt động CĐHB VN sau Đại hội, theo đúng truyền thống ông cha Họ Bùi Việt Nam bản địa.

      Chủ tịch BCH CĐHB VN thay mặt Ban Chấp hành, Ban tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc CĐHBVN lần III, xin ghi nhận và cảm tạ mọi tấm lòng vàng của mọi sự tri ân đối với CĐHB VN.

Xin trân trọng thông báo và cảm ơn!

                                 

 

                                                      TM.BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                       (đã ký, đóng dấu)

                                                             GS,Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ