Thông báo v/v Mời tham dự Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập và hoạt động Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Thông báo v/v Mời tham dự Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập và hoạt động Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

 

          Kính gửi:

    – Chủ tịch Danh dự, ví cầm tay hermes các Phó Chủ tịch, Lãnh đạo và đại diện các đơn vị thuộc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam;

    – Đại diện các dòng họ lớn tại Hà Nội;

    – Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Lãnh đạo và đại diện các đơn vị thuộc Cộng đồng họ Bùi/ Ban liên lạc họ Bùi các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị trấn, thị xã, phường trong cả nước;

    – Đại diện các chi họ Bùi trong cả nước.

 

          Cộng đồng họ Bùi Việt Nam xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập và hoạt động Cộng đồng họ Bùi Việt Nam với Chương trình như sau:

          – Chủ trì: Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam Bùi Ngọc Phi

          – Thời gian: 08h 00’ Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2019

          – Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên nước Hồ Tây, số 614 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

          – Nội dung: Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập và hoạt động Cộng đồng họ Bùi Việt Nam và Phát động phong trào thi đua theo tấm gương cụ Bùi Bằng Đoàn.

          Ban Tổ chức kính mời các quý vị đại biểu dùng bữa cơm thân mật sau Lễ Kỷ niệm.

          Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam đã gửi Giấy mời đến đại diện Lãnh đạo Cộng đồng họ Bùi/ Ban liên lạc họ Bùi các tỉnh, thành phố (gửi kèm bản chụp Giấy mời).

          Trân trọng kính mời!

 

          Văn phòng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam./.