THÔNG TIN VỀ VIỆC HĐND TỈNH NGHỆ AN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG DANH THẦN BÙI THẾ ĐẠT TẠI THÀNH PHỐ VINH

THÔNG TIN VỀ VIỆC HĐND TỈNH NGHỆ AN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG  DANH THẦN BÙI THẾ ĐẠT TẠI THÀNH PHỐ VINH

THÔNG TIN VỀ VIỆC HĐND TỈNH NGHỆ AN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG DANH THẦN BÙI THẾ ĐẠT TẠI THÀNH PHỐ VINH

 

 

      Ngày 04 tháng 8 năm 2016, tại kỳ họp thứ II, khóa XVII HĐND tỉnh Nghệ An đã ra nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND về việc đặt, đổi tên đường đợt V, và đặt tên cầu vượt trên địa bàn TP Vinh;  Trong đó, có 25 con đường mới được đặt tên.

 

IMG_3043  IMG_3045

 

       Đường Bùi Thế Đạt – danh thần thời Hậu Lê là tuyến đường thẳng đã rải nhựa, dài 2,5 km, rộng 10m. Điểm khởi đầu là ngã tư cơ quan UBND phường Nghi Đức, điểm cuối giao điểm với đường 46 ( đường Quán Bánh – Cửa Lò, cách cầu Quán Bánh 3,5 km).

 

IMG_3028  IMG_3033

 

      Đường Bùi Thế Đạt chạy qua địa bàn 2 xã Nghi Đức và Nghi Ân thuộc TP Vinh mở rộng, là tuyến đường dài thứ 3, chỉ đứng sau các đường: Sư Vạn Hạnh – Thiền sư thời Tiền Lê – Lý (4000m), đường Nguyên Phi Ỷ Lan – Nguyên Phi thời Lý (3000m), đường Lê Ngọc Hân – công chúa nhà Lê (3000m).

     Đây là sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đối với công lao trời biển của Ngài. Cũng là vinh dự to lớn đối với con cháu Bùi tộc Nghệ An và Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

 

IMG_3037  IMG_3040

 

     Để đáp lại sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà, Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi tỉnh Nghệ An đề nghị bà con cộng đồng họ Bùi sinh sống trên tuyến đường hãy đoàn kết, phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tham gia xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường đường Bùi thế Đạt thường xuyên xanh sạch đẹp. Đồng thời, khẩn trương kết nối bà con Bùi tộc tại địa bàn thành lập BLL lâm thời họ Bùi tại 2 xã; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Cộng đồng họ Bùi TP Vinh nhiệm kỳ 2 (2017-2022)./. 

 

                                                  Bài và ảnh Bùi Trọng Cầu

                                                      họ Bùi tỉnh Nghệ An

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                          —————

Số: 18/2016/NQ-HĐND

                            Nghệ An, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

                                                                               NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG ĐỢT V VÀ ĐẶT TÊN CẦU VƯỢT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH

                                                         HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
                                                                   KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Xét Tờ trình số 4413/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

                                                                              QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục đặt, đổi tên đường đợt V cho 32 đường và đặt tên cho 03 cầu vượt trên địa bàn thành phố Vinh, trong đó:

  1. Đặt tên mới cho 25 đường (20 đường mang tên danh nhân, 04 đường mang tên địa danh, 01 đường mang tên danh từ)

(Danh mục I kèm theo).

  1. Điều chỉnh tên cho 07 đường (03 đường điều chỉnh kéo dài, không đặt tên mới; 02 đường điều chỉnh, đặt tên mới; 02 đường điều chỉnh thành ngõ)
  2. Đặt tên mới cho 03 cầu vượt (mang tên địa danh)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
  2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khóa XVII, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 năm 2016./.

 

 

               CHỦ TỊCH


         Nguyễn Xuân Sơn

 

DANH MỤC I

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG MỚI ĐƯỢC ĐẶT TÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH ĐỢT V
( Đương Bùi Thế Đạt có số thứ tự 23 )

 

TT

Tên đường

Phường, xã

Hiện trạng

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Chiều rộng (hiện trạng (m)

Chiều rộng quy hoạch (m)

Loại hình

01

Yên Vinh

Hưng Phúc

Nhựa

Đường Duy Tân

Đường  Đinh Công Trứ

302

7

12

Địa danh

02

Vệ Định

Đội Cung

Bê tông

Đường  Trần Nhật Duật

Đường Nguyễn Tiềm

400

6

12

Địa danh

03

Chính Đích

Hưng Chính

Nhựa

Đường Ngô Đức Mai

Nhà văn hóa xóm 3

700

5

9-12

Địa danh

04

Tân Hùng

Hưng Lộc

Nhựa

Đường  Nguyễn Phong Sắc

Khu dân cư  phường Hưng Dũng

920

8

15

Địa danh

05

Phan Văn Chí

Hưng Lộc

Nhựa

Đường Lê Viết Thuật

Khu dân cư  xóm Mỹ Thượng

730

8

8

Nhà thơ, chí sĩ yêu nước đầu XX

06

Hoàng Văn Bá

Hưng Lộc

Nhựa

Đường Lê Viết Thuật

Khu dân cư  xóm Hòa Tiến

640

7

12

Liệt sĩ cách mạng 1930-1931

07

Nguyễn Trọng Thường

Hưng Lộc

Nhựa

Cầu Bồ

Đường  Trần Khánh Dư

530

7

15

Danh thần thời  Lê Trung Hưng

08

Hoàng Nghĩa Lương

Lê Lợi

Nhựa

Đường  Lý Thường Kiệt

Đường  Nguyễn Thái Học

394

9

18

Danh tướng thời Lê

09

Nguyễn Phùng Thời

Đông Vĩnh

Bê tông

Đường  Nguyễn Trường Tộ

Đường Nguyễn Tiềm

1200

5

18

Danh thần thời Lê Trung Hưng

10

Chính Hữu

Đông Vĩnh

Nhựa

Đường Nguyễn Hiền

Khu dân cư  Yên Giang

600

6

6

Nhà thơ hiện đại

11

Lê Doãn Sửu

Hà Huy Tập

Nhựa

Đường  Phạm Đình Toái

Đường QH 12 M

220

21

21

Liệt sĩ cách mạng

12

Nguyễn Trọng Phiệt

Hà Huy Tập

Nhựa

Đường Hà Huy Tập

Đường QH 12 M

473

12

12

Liệt sĩ, lão thành cách mạng

13

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Hà Huy Tập

Nhựa

Đường  Phạm Đình Toái

Đường Lý Tự Trọng

330

12

12

Thần khai canh

14

Lưu Đức An

Hà Huy Tập

Nhựa

Đường Phan Thái Ất

Đường  Nguyễn Năng Tĩnh

400

18

18

Danh thần thời Lê

15

Nguyễn Trương Khoát

Hà Huy Tập

Nhựa

Đại lộ Lê Nin

Đường Bùi Huy Bích

340

12

12

Nhà hoạt động CM, BT Tỉnh ủy

16

Nguyễn Viết Phú

Hồng Sơn

Nhựa

Đường Trần Phú

Đường  Nguyễn Viết Nhung

520

6

12

Khai canh, lập làng ở Vinh

17

Nguyễn Công Nghiệm

Hưng Dũng

Nhựa

Đại lộ Lênin

Đường Duy Tân

400

10

20

Danh tướng thời Lê

18

Võ Thúc Đồng

Bến Thủy

Nhựa

Đường  Nguyễn Văn Trỗi

Đường Nguyễn Du

400

18

18

Nhà hoạt động CM, BT Tỉnh ủy

19

Nguyên phi Ỷ Lan

Nghi Đức

Nhựa

Đường Mai Lão Bạng

Xóm Xuân Đức, Nghi Phong

3000

10

10

Nguyên phi thời Lý

20

Sư Vạn Hạnh

Nghi Đức

Nhựa

Đường  Trương Vân Lĩnh

Xóm Xuân Trung, Nghi Phong

4000

10

18

Thiền sư thời Tiền Lê – Lý

21

Lê Ngọc Hân

Nghi Đức

Nhựa

Đường  535 Vinh – Cửa Hội

Giáp xã Nghi Ân

3000

10

35

Công chúa nhà Lê

22

Hoàng Kim Giao

Nghi Đức

Nhựa

Đường  535 Vinh – Cửa Hội

Chùa Ân, xã Nghi Ân

1000

7

15

Liệt sĩ chống Mỹ

23

Bùi Thế Đạt

Nghi Đức

Nhựa

Đường Lê Quý Đôn

Đường 46

2000

10

10

Danh thần  thời Hậu Lê

24

Trần Đình San

Vinh Tân

Nhựa

Đường  Phạm Hồng Thái

Hết địa phận Vinh

1200

9

18

Nhà hoạt động  cách mạng

25

Namyangju Dasan

Quán Bàu

Nhựa

Đường Mai Hắc Đế

Đường Lê Ninh

912

18

18

Danh từ