Thư mời họp CLB Doanh nhân họ Bùi Việt nam – tháng 4/2016

Thư mời họp CLB Doanh nhân họ Bùi Việt nam – tháng 4/2016

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

BAN KINH TE

CLB DOANH NHÂN HỌ BÙI VIỆT NAM

Số: 05/GM-CLB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————- O0O ————————-

                                                                                            Hà Nội ngày 20  tháng 04  năm 2016

 

                                                          

GIẤY MỜI HỌP MẶT THƯỜNG KỲ THÁNG 4 NĂM 2016

 

Kính gửi:  Các Doanh nhân – Doanh nghiệp họ Bùi Việt nam

 

Căn cứ theo quy chế  tổ chức và  hoạt động của CLB Doanh nhân họ Bùi Việt nam.

 

Ban chủ nhiệm CLB Doanh nhân họ Bùi Việt nam kính mời các Doanh nhân – Doanh nghiệp hội viên CLB Doanh nhân họ Bùi Việt nam, Ban cố vấn,  Doanh nhân, Doanh nghiệp họ Bùi và các vị khách mời của chương trình về dự cuộc họp lần thứ 4 đầu Quý 2 của CLB vào ngày Chủ nhật 24/4/2016 tại Hà Nội.

Thời gian:  Làm việc nửa ngày: Buổi chiều từ 14h00 – 17h00

Địa điểm:  Văn phòng Cộng đồng Ban liên lạc Họ Bùi Việt nam

Địa chỉ: Phòng 19C, Tầng 19, chung cư 96A – Phố Định Công – Thanh Xuân – Hà Nội.

Nội dung cuộc họp:

13h30 – 14h00: Gặp mặt, giao lưu đầu giờ tại Văn phòng và thắp hương Ban thờ vọng dòng họ.

14h00 – 16h30:

  • Giới thiệu quan khách, đại biểu, nội dung chương trình
  • Báo cáo tình hình hoạt động của CLB trong Quý I năm 2016
  • Kế hoạch hoạt động Quý 2 năm 2016
  • Các doanh nghiệp tự giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh, mong muốn, cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trong Câu lạc bộ.
  • Các chuyên gia, Ban cố vấn, Đại biểu danh dự,.. trao đổi phát biểu về chính sách, cơ chế, cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh nghiệm tổ chức, điều hành, phát triển DN.
  • Thảo luận, trao đổi thông tin về các cơ hội hợp tác, giao thương giưã các Doanh nghiệp. Thông tin về cơ chế, chính sách của Nhà nước, văn bản PL lien quan đến DN.
  • Phó chủ nhiệm thông qua vấn đề tài chính của CLB.

 

16h30 – 17h00:                 

Kết luận hội nghị

 

Kính mời các Doanh nghiệp tới dự họp đúng giờ.

                                                       

 CLB DOANH NHÂN HỌ BÙI VIỆT NAM

CHỦ NHIỆM

 

BÙI XUÂN TRƯỜNG