Thư ngỏ của Thường trực BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

Thư ngỏ của Thường trực BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.
ông Bùi Ngọc Khôn - PCT BCHCĐHBVN

ông Bùi Ngọc Khôn – PCT BCHCĐHBVN

(V/v kêu gọi đóng góp công đức xây dựng nhà thờ vọng các Viễn tổ họ Bùi Việt Nam tại Hà Nội)

                                     Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2015

              Kính gửi:  BCH/BLL Cộng đồng họ Bùi………..

  • Căn cứ vào phương hướng hoạt động của BCHCĐHB Việt Nam nhiệm kỳ II (2013-2018)
  • Căn cứ vào thư ngỏ của Chủ tịch BCHCĐHB Việt Nam số 06/2014 ngày 6/10/2014 v/v kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ vọng họ Bùi tại Hà Nội.
  • Căn cứ vào phương án xây dựng nhà thờ vọng của Ban đặc trách xây dựng nhà thờ vọng đã được Hội đồng Trưởng lão và Ban Thường trực thong qua chia làm 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Mua 1 căn phòng ở tầng trên cùng của toà nhà cao tầng để làm nơi thờ vọng kết hợp làm nơi tiếp khách các nơi về bái vọng

+ Giai đoạn 2 Timg mảnh đất hợp phong thuỷ, tiện giao thong trong Hà Nội, trên cơ sở đó thiết kế, dự toán, hội thảo để xây nhà Từ đường họ Bùi thật quy mô.

Nay Ban đặc trách đã mua xong căn phòng 96,80 m2 (Chín mươi sáu phảy tám mươi mét vuông) ở tầng 19 toà nhà 96 phố Định Công, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vậy thong báo để BCH/BLL CĐHB… biết, mong bà con họ Bùi có dịp về Hà Nội thì mời đến thắp hương bái vọng.

Để trang trí nội thất, mua sắm các vật dụng Ban thờ đề nghị BCH/BLL….kêu gọi động viên bà con dòng tộc đóng góp một ly, một lai công đức, cùng đồng lòng xây dựng nhà thờ vọng. Ban đặc trách xin ghi tạc công đức niêm yetts tại nhà thờ và trên ấn phẩm họ Bùi Việt Nam.

Số tiền công đức xin chuyển về tài khoản của Trưởng ban đặc trách xây dựng: Bùi Xuân Trường, Số tài khoản 063.0102.107.008 ngân hàng Cổ phần quân đội, chi nhánh Thăng Long, phòng giao dịch Định Công, Hà Nội hoặc nộp trực tiếp tại F4 tầng 4 nhà 96 Định Công, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Rất mong được Cộng đồng họ Bùi cùng tâm thành công đức.

        Thay mặt BCHCĐHB việt Nam xin chân thành cảm ơn!

                                                 Phó Chủ tịch BCH CĐHB Việt Nam

                                                                    (đã ký)

                                                                Bùi Ngọc Khôn