Úm ba la ! nào ta “đại hội” !

Úm ba la ! nào ta “đại hội” !

    Úm ba la ! nào ta “đại hội” !

 

       Dù có lớn tiếng tự tuyên bố « thành công ngoài sự tưởng tượng của Ban tổ chức và các thành viên tới dự », « thành công ngoài sự mong đợi », thì các «trò ảo thuật » do kẻ đạo thơ, đạo văn đã được nhiều nhà xuất bản có công văn chính thức tố cáo, mà nhiều thành viên CĐHB VN phải nói rõ: «Tội ăn cắp thơ văn còn nặng hơn tội ăn cắp tiền », cái sản phẩm do một tên ăn cắp vừa đóng vai đạo diễn, vừa đóng vai « báo cáo viên chủ chốt », vừa ngồi trên ghế « chủ tịch đoàn », làm MC hò hét, cũng chỉ là một màn « hài kịch » lớn, không hơn không kém !

 

                 

 

       Kể từ ngày « ăn cắp » bài « Môi mỉm cười ta gọi Bắc Giang thu » của nhà thơ quân đội Đỗ Trung Lai vinh danh cụ Đề Thám, đổi thành bài « Dâng rượu tướng quân » dâng lên hai viễn tổ Bùi Thạch Đê và Bùi Thạch Đa ở Hiền Quan, Phú Thọ rồi tiếp tục chiếm dụng tất cả các bài của các học giả tham gia hội thảo « Họ Bùi Việt Nam với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội » ngày 28/8/2010, (phải là « Tập kỷ yếu » đứng tên CĐHB VN) làm sách « Danh nhân họ Bùi » do « Bùi Xuân Ngật chủ biên », thì hành vi « ăn cắp » đã trở thành hệ thống khiến Chủ tịch BCH CĐHB VN, theo đề nghị của các ban chức năng, đã phải ra quyết định miễn nhiệm, nhưng những hoạt động tiếp theo của một tên « ăn cắp » có bao giờ trung thực ?

 

  

 

       Tiếc rằng những vị không bám sát việc họ cùng những vị mới tham gia Cộng đồng đã rơi vào « cái bẫy ma mãnh » của kẻ xảo ngôn, chấp nhận chiêu trò «Úm ba la ! màn này mở ra màn kia đóng lại » của phường « đạo chích », đã tạo ra cho CĐHB VN một vết nhơ « ngoài sự tưởng tượng của BTC và các thành viên của CĐHB VN » (cũng vì « công lao » đó, tên đạo chích đã được tri ân bằng… một « vòng hoa » !).

        Mong rằng toàn thể các thành viên của CĐHB VN đương thời và mai sau hãy tránh cho họ Bùi « văn hiến » những vết nhơ tương tự !

                                                                                                                                                   Bùi Trung Chính