Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra.

Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra.

Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra

 

     Gần đây, trong sinh hoạt và giao ban thứ 7 hàng tuần tại Văn phòng CĐ họ Bùi VN cũng như trong quan hệ cá nhân, có dư luận về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra trực thuộc Chủ tịch và Thường trực Ban chấp hành CĐHB VN. Một số vị trong Thường trực không đồng ý với QĐ này vì cho là không đúng nguyên tắc nên đã có ý kiến viết thành văn xen lẫn cùng các thông tin khác. Có bản đã tự gửi đi các nơi. Chúng tôi nhận thấy:

Một là: Việc thành lập các Ban chuyên môn để tư vấn, giúp việc cho Chủ tịch hay cho Thường trực BCH được quy định tại Điều 4, Chương I Quy chế làm việc của BCH Cộng đồng họ Bùi VN.

Cũng dựa vào Quy chế này mà trong mấy năm qua, Chủ tịch BCH CĐHB VN đã kí thành lập các Ban và các Hội đồng như: Ban Đặc trách xây dựng Từ đường, Hội đồng xét Khen thưởng, Hội đồng Biên soạn bộ sách về dòng Họ Bùi VN. Đặc biệt, từ ngày 10/12/2014 trước đây đã thành lập Hội đồng Kiểm tra (bên cạnh Ban Kiểm tra) mà chính ông Bùi Đình Vụ (Trưởng Ban Kiểm tra hiện nay) là thành viên của Hội đồng này. Đây chính là một tiền lệ trùng hợp.

Hai là: Khi có Thư Kiến nghị của ông Bùi Huy Phác về Chủ tịch HĐTL Bùi Hữu Nghê, Chủ tịch BCH Bùi Phan Kỳ đã yêu cầu Ban Kiểm tra tiến hành xác minh, song ông Bùi Đình Vụ đề nghị cho thành lập Hội đồng Kiểm tra. Chủ tịch vẫn yêu cầu Ban Kiểm tra làm. Chờ khoảng 5 ngày sau, gọi lại, ông Trưởng ban Kiểm tra vẫn giữ ý kiến, không tiến hành. Sau khi xem xét ,thống nhất lại với ông Bùi Đình Vụ và hai ông Phó chủ tịch, Chủ tịch Bùi Phan Kỳ quyết định  thành lập Hội đồng Kiểm tra. Ngoài ra còn một lý do bổ sung, liên quan đến cá nhân ông Trưởng ban Kiểm tra trong quan hệ gây mâu thuẫn với một số cá nhân trong BCH họ Bùi ở tỉnh Hưng Yên, cần có cách giải quyết độc lập và khách quan… Nên việc cần có một tổ chức giúp việc là rất cần thiết. Suy cho cùng, mục đích của việc lập Hội đồng Kiểm tra theo QĐ số 32/2017 ngày 25/9/2017 không có gì ngoài việc phục vụ công việc chung. Đấy là việc cần làm.

Ban Văn hóa Thông tin

 

 

 Cuộc họp Ban Văn Hóa Thông Tin, Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

 

 

Sáng ngày 13/12/2017. Tại Văn phòng Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam, các thành viên của ban Văn hóa Thông tin – với sự  tham dự của ông Bùi Văn Ngợi, phó Chủ tịch Thường trực BCH đã họp định kì và thống nhất một số nội dung sau:

  1. Đánh giá toàn bộ phần việc chính mà Ban Biên tập Tập san Họ Bùi VN đã làm từ đầu năm 2017, trong đó là 3 tập HBVN. Ghi nhận những việc đã làm tốt và kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế.
  2. Bàn về kế hoạch tuyên truyền tiến tới Đại hội CĐHB toàn quốc lần thứ III.

 Theo đó, Ban có điều chỉnh một số việc và khẳng định :

– Việc quản lý và sử dụng trang web (họ buivietnam.vn), do Trưởng ban Văn hóa Thông tin trực tiếp quản lý và chỉ đạo biên tập, vận hành. Từ đó thống nhất việc thông tin bài vở và phát ngôn của Ban VHTT.

– Sau 3 kì xuất bản Tạp san Họ Bùi VN, Ban Biên tập kiện toàn tổ chức; đẩy mạnh chuyên môn hóa công tác biên tập Tập san; phân công cho các thành viên trong Ban theo dõi tổ chức bài vở số Tết Mậu Tuất và số Chào mừng Đại hội. Việc kết hợp cùng với Văn phòng để phát hành, thông tin quảng bá Tập san có sự phối hợp của Ban Kinh tế và CLB doanh nhân Họ Bùi sẽ được duy trì và đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu phát triển chung.

 

 Ban Văn hóa Thông tin