Ý KIẾN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA CỤ BÙI NGHĨA VỚI BAN CHẤP HÀNH CĐHB VIỆT NAM  

Ý KIẾN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA CỤ BÙI NGHĨA VỚI BAN CHẤP HÀNH CĐHB VIỆT NAM   

 Ý KIẾN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA CỤ BÙI NGHĨA

VỚI BAN CHẤP HÀNH CĐHB VIỆT NAM

 

 

      Trong văn bản gửi Văn phòng BCH CĐHB VN ngày 17/11/2017 cụ Giáo sư Bùi Nghĩa Phó Chủ tịch BCH CĐHB VN đã nêu một số vấn đề về ông Bùi Kiến Thành và có ý kiến yêu cầu, đề nghị Cộng đồng họ Bùi Việt Nam không được để ông Thành làm ủy viên BCH CĐHB VN. Ban Biên tập trang thông tin điện tử xin đưa toàn văn ý kiến trong văn bản của cụ Bùi Nghĩa dưới đây.

             

 

   “Về vấn đề Bùi Kiến Thành, việc lừa đảo trong nội bộ họ Bùi đã rõ rệt. Nhưng ngoài xã hội Bùi Kiến Thành đã lừa rất nhiều người với chiêu nhận giúp người nọ người kia lấy tiền, mượn danh nghĩa là chuyên viên của chính phủ để mọi người tin đưa tiền cho Thành chạy việc: Nhưng Thành bỏ tiền vào túi rồi không làm gì, nhưng cũng không trả lại tiền, sau đó với chiêu bài chuyên viên của chính phủ vì là Việt kiều nên không lấy lương, không có thu nhập, không có tiền trả lại vậy xin mọi người thông cảm – với chiêu trên, không ai nỡ kiện một chuyên viên của chính phủ vì mấy trăm triệu, nên không nỡ đòi – Với chiêu này mỗi tháng Thành chỉ lừa vài ba vụ là đã có bạc tỷ. Ngoài ra Thành còn có quan hệ với bọn chuyên rửa tiền nước ngoài, vi phạm luật pháp nghiêm trọng. Không thể để 1 con người không có tư cách như vậy trong BCH Họ Bùi làm xấu dòng họ.”

 

                                                                                 (ký tên)

                                                                                  Bùi Nghĩa

 

 

* (giấy mời họp lần thứ nhất)

            CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM     

                   THƯỜNG TRỰC BCH                                 

                                                                                                Hà Nội ngày 9 tháng 11 năm 2017

 

                                                        GIẤY MỜI

 

                                Trân trọng kính mời:   Ông Bùi Kiến Thành

                                                     Phó Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

 

     Thể theo ý kiến của nhiều vị Ủy viên Thường trực có mặt trong cuộc họp giao ban đầu tháng (ngày 4 tháng 11 năm 2017): Thường trực cần sớm có cuộc họp để bàn tiếp các nội dung đã đề ra trong phiên họp Thường trực ngày 10/10/2017, kịp phục vụ cho Hội nghị BCH Cộng đồng trước Đại hội III.

      Để cuộc họp thu được kết quả chúng tôi xin được gặp Ông nhằm cung cấp các thông tin về công việc chuẩn bị cho Đại hội III, đồng thời tiếp nhận ý kiến của Ông về việc điều hành hội nghị trong khi Chủ tịch không có mặt.

            Thời gian: 9h sáng ngày 14 tháng 11 năm 2017; tại Văn phòng Cộng đồng HBVN.

             Rất mong Ông sắp xếp thời gian.

 

                                                                                         TM/ Thường trực

                                                                            Phó Chủ tịch thường trực BCH

                                                                                               (đã ký)           

                                                                                          Bùi Văn Ngợi

 

 

* (giấy mời họp lần thứ hai)

             CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM     

                    THƯỜNG TRỰC BCH                                 

                                                                                         Hà Nội ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

                                                         GIẤY MỜI

 

                          Trân trọng kính mời:  Ông Bùi Kiến Thành

                                                Phó Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

 

     Thể theo ý kiến của nhiều vị Ủy viên Thường trực có mặt trong cuộc họp giao ban đầu tháng (ngày 4 tháng 11 năm 2017): Thường trực cần sớm có cuộc họp để bàn tiếp các nội dung đã đề ra trong phiên họp Thường trực ngày 10/10/2017, kịp phục vụ cho Hội nghị BCH Cộng đồng trước Đại hội III.

      Để cuộc họp thu được kết quả chúng tôi xin được gặp Ông nhằm cung cấp các thông tin về công việc chuẩn bị cho Đại hội III, đồng thời tiếp nhận ý kiến của Ông về việc điều hành hội nghị trong khi Chủ tịch không có mặt.

      Nếu ông không đến, xin thông báo cho biết; Thường trực sẽ thông báo bằng văn bản việc liên quan đến ông tới các Ủy viên Thường trực vào kỳ họp tới.

     Thời gian: 9h sáng ngày 29 tháng 11 năm 2017; tại Văn phòng Cộng đồng HBVN.

             Rất mong ông sắp xếp thời gian.

 

                                                                                       TM/ Thường trực

                                                                            Phó Chủ tịch thường trực BCH

                                                                                               (đã ký)           

                                                                                          Bùi Văn Ngợi

 

 

           THÔNG BÁO CỦA BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

                                     VỀ ÔNG BÙI KIẾN THÀNH

 

      Kính gửi:  Các vị ủy viên Thường trực, ủy viên BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

      Đồng kính gửi: Ông Bùi Kiến Thành

 

     Ngày 17/11/2017, ông Bùi Nghĩa Phó Chủ tịch BCH CĐHB VN đã gửi thư tới Văn phòng BCH CĐHB VN đề đạt ý kiến, trong thư ông viết:

  … “Về vấn đề Bùi Kiến Thành, việc lừa đảo trong nội bộ họ Bùi đã rõ rệt, nhưng ngoài xã hội Bùi kiến Thành đã lừa rất nhiều người! Chiêu nhận giúp người nọ người kia lấy tiền, mượn danh nghĩa là chuyên viên của Chính phủ để mọi người tin đưa tiền cho Thành chạy việc, nhưng Thành bỏ tiền vào túi rồi không làm gì, nhưng cũng không trả lại tiền, sau đó với chiêu bài là chuyên viên Chính phủ vì là Việt kiều nên không lấy lương, không có thu nhập, không có tiền trả lại, vậy xin mọi người thông cảm, với chiêu trên, không ai nỡ kiện một ông chuyên viên Chính phủ vì mấy trăm triệu, nên không nỡ đòi. Với chiêu này mỗi tháng Thành chỉ lừa vài ba vụ là đã có bạc tỷ. Ngoài ra Thành còn có quan hệ với bọn chuyên rửa tiền nước ngoài, vi phạm luật pháp nghiêm trọng, không thể để một con người không có tư cách như vậy trong BCH họ Bùi làm xấu dòng họ

     Ông Bùi Nghĩa nói: …“việc lừa đảo trong nội bộ họ Bùi đã rõ rệt” bắt đầu từ việc ông Thành đến Công ty do ông Nghĩa làm Giám đốc, nhận vay hộ ông Nghĩa 5 triệu đô la (5.000.000 USD) nhưng không có. Sự việc kéo dài từ năm 2014 cho đến nay. Ông Bùi Kiến Thành không thực hiện được việc trả lại số tiền của ông Bùi Nghĩa mà ông Thành đã nhận như đã hứa trong văn bản ngày 29 tháng 10 năm 2015. Do các ông Bùi Đình Vụ, Bùi Ngọc Khôn và ông Bùi Kiến Thành lập.

     Như vậy sự việc như ông Nghĩa nêu trong thư trên là có thật. Sau khi nhận được thư của ông Bùi Nghĩa, với trách nhiệm là Phó Chủ tịch Thường trực, tôi đã báo cáo với Chủ tịch BCH và 2 lần mời ông Bùi Kiến Thành tới Văn phòng để trao đổi, nhưng ông Thành không tới.

     Nhận thấy đề nghị của ông Bùi Nghĩa một Phó Chủ tịch BCH Cộng đồng họ Bùi VN: …“không thể để một con người không có tư cách như vậy trong BCH họ Bùi làm xấu dòng họ” là đúng, tôi đề nghị đình chỉ và yêu cầu ông Bùi Kiến Thành không đến Văn phòng Cộng đồng họ Bùi VN và tạm dừng tham gia các hoạt động của Cộng đồng, cho đến khi giải quyết xong vụ việc với ông Bùi Nghĩa và báo cáo kết quả với Thường trực, Ban Chấp hành CĐHB VN.

     Để các vị ủy viên Thường trực, ủy viên BCH CĐHB VN hiểu rõ vụ việc, tôi xin gửi kèm theo các báo cáo của Ban kiểm tra và bản sao thư của ông Bùi Nghĩa.

 

                                                                         Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2017

                                                                 Phó Chủ Tịch Thường trực BCH CĐHB VN

                                                                                           (đã ký)

                                                                                     Bùi Văn Ngợi

 

Nơi nhận:

  • Các ủy viên Thường trực, ủy viên BCH
  • Ông Bùi Kiến Thành
  • Lưu Văn phòng BCH CĐ